Přeskočit na obsah

Sacubitril/valsartan redukuje nutnost časné rehospitalizace u srdečního selhání

Jedním z přelomových klinických hodnocení poslední dekády bezpochyby byla studie PARADIGM‑HF. Její první závěry byly zveřejněny na kongresu Evropské kardiologické společnosti v roce 2014 v Barceloně a zároveň byly publikovány v časopise New England Journal of Medicine. Podle nich kombinovaná inhibice neprilysinu a blokáda receptoru AT1 pro angiotensin II zlepšila prognózu nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Tohoto mechanismu účinku využívá supramolekulární komplex sacubitril/valsartan – první a zatím jediný zástupce nové lékové skupiny tzv. inhibitorů ARNI. Ve srovnání se standardní léčbou enalaprilem tento nový lék redukoval riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny o 20 procent a riziko hospitalizace pro srdeční selhání o 21 procent. Tento efekt byl konzistentní napříč všemi předspecifikovanými podskupinami. Ve studii bylo randomizováno 8 399 pacientů, šlo o největší studii, jaká kdy byla u srdečního selhání provedena. Poskytla obrovské množství dat, která jsou postupně analyzována a publikována. Jedna ze subanalýz byla zveřejněna v časopise Journal of the American College of Cardiology a zaměřila se na otázku, do jaké míry sacubitril/valsartan redukuje riziko časné rehospitalizace. Ve studii bylo investigátory dokumentováno celkem 2 383 opakovaných hospitalizací pro srdeční selhání. Z nich 1 076 (45,2 procenta) bylo u pacientů léčených sacubitril/valsartanem a 1 307 (54,8 procenta) u nemocných léčených enalaprilem. Autoři práce sledovali také podíl nemocných, které bylo nutné z jakéhokoli důvodu znovu hospitalizovat během 30 dnů od výchozí hospitalizace. Ten činil 17,8 procenta u sacubitril/valsartanu a 21,0 procenta u enalaprilu (poměr rizik 0,74; 95% CI 0,56–0,97; p = 0,031). Podíl rehospitalizací pro srdeční selhání v období 30 dní byl rovněž nižší ve skupině léčené sacubitril/ valsartanem než u kontrolní skupiny s enalaprilem – 9,7 versus 13,4 procenta (poměr rizik 0,62; 95% CI 0,45–0,87; p = 0,006). Redukce rehospitalizací (jak z jakéhokoli důvodu, tak kvůli srdečnímu selhání) se u nemocných na sacubitril/ valsartanu udržela, i když se hodnocený časový interval mezi hospitalizací a rehospitalizací prodloužil na 60 dní.

Podle autorů má snížení rizika rehospitalizace vliv na zlepšení celkové prognózy nemocných. Kromě toho jde o potenciální zdroj úspor pro plátce zdravotní péče, protože hospitalizace pro srdeční selhání představují pro zdravotnické systémy ve vyspělých zemích značnou zátěž. Tato data tak poskytují další podporu pro využití sacubitril/valsartanu v reálné klinické praxi.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené