Přeskočit na obsah

Sacubitril/valsartan zlepšuje u srdečního selhání kvalitu života

V časopise JAMA Cardiology byla recentně publikována další subanalýza vycházející ze studie PARADIGM‑HF. Ta je největším klinickým hodnocením, které bylo provedeno u pacientů se srdečním selháním. Byl v ní porovnáván první zástupce nové lékové skupiny inhibitorů ARNI sacubitril/valsartan se standardní léčbou inhibitorem ACE enalaprilem u nemocných se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí. Hlavním závěrem studie PARADIGM‑HF je, že sacubitril/ valsartan ve srovnání s enalaprilem snižoval riziko úmrtí z kardiovaskulární příčiny o 20 procent a riziko hospitalizace pro srdeční selhání o 21 procent.

Subanalýza, zaměřená na hodnocení kvality života, je založená na datech od 7 600 pacientů, u nichž je k dispozici hodnocení kvality života při randomizaci. Pro tento účel byl využit dotazník KCCQ – Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Ten pomocí 23 otázek zohledňuje deset oblastí, které často významně omezují život nemocných se srdečním selháním – jedná se např. o schopnost navštěvovat přátele, věnovat se koníčkům nebo stoupat do schodů. Dotazník se vyplňoval při vstupním vyšetření, dále po 4. a 8. měsíci a pak při ročních kontrolách.

Na začátku studie nemocní udávali největší limitace, pokud šlo o hodnocení schopnosti rychlejší chůze nebo pomalého běhu (jogging), a v oblasti sexuálních vztahů. Po osmi měsících skóre kvality života jednoznačně favorizovalo sacubitril/valsartan ve většině domén. K největšímu zlepšení při této léčbě došlo u schopnosti vykonávat domácí práce a u schopnosti udržet sexuální vztah.

Tento benefit z podávání inhibitoru ARNI přetrvával i po 36 měsících. „Pacienti se srdečním selháním často mají výrazně sníženou kvalitu života, a to i v porovnání s jinými chronickými onemocněními,“ řekl hlavní autor této práce profesor Scott Solomon z Brigham and Women’s Hospital při Harvard Medical School v americkém Bostonu. „Tato analýza ukazuje, že léčba sacubitril/valsartanem snižuje omezení ve fyzických a sociálních aktivitách, které jsou relevantní pro nemocné se srdečním selháním. Tato léčba pacientům pomáhá udržet si nezávislost, zlepšuje schopnost zvládat běžné denní činnosti a přispívá k tomu, aby si udrželi osobní vztahy.“

Podle investigátorů bylo celkové zlepšení hodnocení kvality života „srovnatelné s rozdílem přibližně devíti let přirozeného stárnutí“.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…