Přeskočit na obsah

Sdílený lékový záznam schválený. Poběží zřejmě od června 2020

Novelu zákona o léčivech se sdíleným lékovým záznamem schválili poslanci poté, co jim ji se změnami vrátili senátoři. Sněmovna 121 hlasy schválila novelu v té podobě, jak ji poslala do Senátu. Lékaři i lékárníci tak budou mít přístup k údajům o lécích svých pacientů, pokud pacienti ze systému aktivně nevystoupí. Senát přitom navrhoval u lékárníků složitější režim - nahlížet do lékového záznamu by mohli jen s aktivním souhlasem pacienta.

Hlasovat o jednotlivých bodech návrhů v této fázi schvalování nejde, poslanci měli tedy jen tři možnosti. Shodit celý návrh ze stolu, přijmout senátní verzi, nebo setrvat na sněmovní verzi. Pro setrvání na sněmovní verzi bylo zapotřebí alespoň 101 hlasů poslanců.

Sněmovní verzi podpořil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, a to právě kvůli tomu, že znamená jednodušší přístup do lékového záznamu pro lékárníky. „Návrh, jak byl schválen ze strany Senátu, neodpovídá záměru rozšířit lékový záznam co nejvíce v rámci poskytovatelů zdravotních služeb. A to jak lékařů, tak i farmaceutů, kteří jsou odborníky na oblast lékových interakcí, kteří jsou pro to expertně vzděláni, často možná více než samotní lékaři. V tomto směru si myslím, že to zkrátka není šťastné,“ uvedl před poslanci Vojtěch.

Schválení této podoby návrhu kvitovala Česká lékárnická komora. „Přijetí senátní verze by pouze zkomplikovalo efektivní využití lékového záznamu. Bylo důležité zajistit přístup k tomuto nástroji také lékárníkům jakožto univerzitně vzdělaným specialistům na léčivé přípravky,“ uvedl prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Sněmovní verze se od senátní ale lišila ještě v další věci. Senát chtěl vyškrtnout poslanecký přílepek, podle kterého budou farmaceutické firmy povinny dodávat své léky každému distributorovi, který se zaváže je nevyvézt z Česka. Budou mu muset poskytnout tolik přípravků, kolik odpovídá průměrné poptávce lékáren po dobu dvou týdnů. Toto ustanovení á nahradit dnešní znění, kdy jsou výrobci povinni distributorům dodávat v množství, jaké odpovídá distributorovu podílu na trhu. Výrobci to ale nedodržují a úřady nevymáhají, a tvrdí, že je ustanovení napsáno tak, že je nevymahatelné.

V tomto bodě byla pro ministra Vojtěcha přijatelnější senátní verze, ale nepovažoval to za tak důležité, jako snadný přístup lékárníků do sdíleného lékového záznamu. Už jen proto, že má nachystanou další novelu, která má pravidla distribuce léků opět změnit. „Pokud jde o distribuci léků, myslím, že ten návrh nebudeme muset úplně aplikovat, tak jak ho schválíme. Máme tady vládní novelu zákona o léčivech, která zavádí ten tzv. emergentní systém. Už nás čeká první čtení tohoto návrhu a ten zavede jasná pravidla pro distribuci léků v ČR, která budou transparentní, a budou skutečně přínosem,“ uvedl ministr před hlasováním.

Zdravotní pojišťovny také podle novely začnou hradit 90 procent ceny léčebného konopí, a to v maximálním množství 30 gramů pro jednoho pacienta měsíčně. Se souhlasem revizního lékaře až do množství 180 gramů měsíčně. Podle ministerstva zdravotnictví to bude pojišťovny stát odhadem 200 milionů korun ročně.

Novela ještě potřebuje podpis prezidenta. Očekává se, že lékaři a lékárníci uvidí lékové záznamy svých pacientů od června příštího roku. „Pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři a lékárníkovi. Prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období, během kterého se veřejnost s lékovým záznamem seznámí a v případě zájmu si již nastaví přístup do jeho nahlížení, tedy bude moci projevit nesouhlas či udělit selektivní souhlas jen pro konkrétního předepisujícího lékaře a lékárníka. Sdílení lékového záznamu se zdravotníky bude spuštěno po uplynutí přechodného období, dle předpokladů 1. června 2020,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Nahlížení do sdíleného lékového záznamu
  • Do lékového záznamu pacienta může lékař nebo klinický farmaceut poprvé nahlédnout, pokud mu předepsal elektronický recept, a na tento recept mu bylo vydáno alespoň jedno balení léku. Dále pak lékař a klinický farmaceut, který do systému eRecept ověří číslo občanského průkazu pacienta nebo jeho cestovního pasu.
  • Lékař může i za splnění podmínky souhlasu pacienta nahlížet na údaje pacienta v lékovém záznamu pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to jako jeho registrující lékař, ošetřující lékař, nebo v rámci zásahu zdravotnické záchranné služby. Také klinický farmaceut může nahlížet na údaje pacienta pouze v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi.
  • Farmaceut může za splnění podmínek souhlasu pacienta nahlížet na údaje v lékovém záznamu pacienta jen v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb tomuto pacientovi, a to při výdeji léků na recept, nebo po zadání čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu pacienta v rámci osobní konzultace s pacientem.
  • Ve sdíleném lékovém záznamu budou lékaři vidět data po dobu pěti let a farmaceuti nebo kliničtí farmaceuti po dobu jednoho roku od vytvoření takových údajů.
  • Lékař, farmaceut a klinický farmaceut může nahlížet do sdíleného lékového záznamu pacienta, pokud pacient nevysloví nesouhlas s možností nahlížet do jeho lékového záznamu.
  • Pacient může kdykoliv vyslovit plošný nesouhlas s možností nahlížet pro všechny lékaře, farmaceuty a klinické farmaceuty. Pak může takový nesouhlas kdykoli odvolat, nebo vyslovit souhlas s nahlížením pro konkrétního lékaře, farmaceuta a klinického farmaceuta. I to pak může kdykoliv odvolat.
  • Nesouhlasy a dílčí souhlasy spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, postup pro vyjádření či odvolání nesouhlasu a udělení či odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené