Přeskočit na obsah

Semaglutid snižuje u obézních riziko diabetu 2. typu o více než 60 procent

Podle analýzy údajů ze studií STEP 1 a STEP 4, prezentované na letošním kongresu EASD, snižuje semaglutid v dávce 2,4 mg podávaný jednou týdně desetileté riziko vzniku diabetu 2. typu u osob s nadváhou nebo obezitou o více než 60 procent ve srovnání s placebem, a to během 68 týdnů léčby.

Ve studii STEP 1 bylo 1 961 účastníkům náhodně přidělen semaglutid 2,4 mg nebo placebo jednou týdně po dobu 68 týdnů. Na semaglutidu se riziko vzniku diabetu 2. typu snížilo přibližně o 61 procent, z 18,2 procenta na začátku studie na 7,1 procenta po 68 týdnech. Ve studii STEP 4 užívalo 803 účastníků semaglutid 2,4 mg po dobu 20 týdnů, poté byla kohorta náhodně rozdělena v poměru 2 : 1 k pokračování užívání semaglutidu nebo přechodu na placebo po dobu 68 týdnů.

Na data ze studií STEP 1 a STEP 4 byl post hoc aplikován systém stagingu kardiometabolických onemocnění, nástroj pro hodnocení desetiletého rizika vzniku diabetu 2. typu – zahrnuje pohlaví, věk, rasu, BMI, krevní tlak, glykémii, triglyceridy a HDL cholesterol. Výsledkem je skóre, které ukazuje procentuální riziko vzniku diabetu 2. typu během následujících deseti let. Mezi účastníky STEP 1 s normoglykémií se riziko diabetu 2. typu u těch, kteří užívali semaglutid, snížilo z 15,4 procenta na začátku léčby na 6,3 procenta v 68. týdnu, u osob s prediabetem se riziko diabetu 2. typu snížilo z 22,4 procenta na začátku léčby na 8,3 procenta v 68. týdnu při užívání semaglutidu. U placeba došlo k minimálnímu snížení rizika.

Zdroj: Garvey WT, et al. SO 40. Presented at: European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting; Sept. 19–23, 2022; Stockholm (hybrid meeting).

Sdílejte článek

Doporučené