Přeskočit na obsah

Setkání evropských lékárníků v Monaku podeváté

Více než 1 500 účastníků z devíti zemí, z nichž bylo 1 200 lékárníků, navštívilo již devátou konferenci Alphega lékáren, která se konala v polovině března 2019 v Monaku. Hlavním tématem letošní konference bylo „Využití inovací, prosperující lékárna“. Na mnoha seminářích se hovořilo o tom, jak mohou moderní inovace, ať již se jedná o technologie nebo nové metody práce, pomoci nezávislým lékárníkům získat důvěru zákazníků a udržet si jejich věrnost, a tak podpořit prosperitu lékárny.Alphega lékárny jsou přední evropskou sítí nezávislých lékárníků, která si klade za cíl zkvalitňovat péči o zdraví a zvyšovat spokojenost všech svých klientů. Dvoudenní bohatý program se skládal jak z plenárních meetingů, tak z mnoha seminářů na dílčí témata. Nezastupitelný význam role lékárníků v celém systému zdravotní péče ocenil v úvodním projevu Jeho Excelence Serge Telle, předseda státní rady Monackého knížectví a zástupce monackého knížete.Budoucnost lékárenství

Juan Guerra, Senior Vice President, Managing Director, International Wholesale Alliance Healthcare, ve stručnosti představil, kudy se budou v budoucnosti ubírat aktivity Alphega lékáren. Bez vývoje nových technologií není v současnosti myslitelný jakýkoli obchod, a to platí i pro lékárenství. Druhým, ale velmi významným faktorem je personalizace péče o jednotlivé klienty a rozšiřování služeb v lékárnách.

Ornella Barra, Co‑Chief Operating Officer pro Walgreens Boots Alliance, ve svém tradičně emotivním projevu řekla: „Svět zdravotní péče se neustále vyvíjí. Nejenže v tomto odvětví dochází k technologickému pokroku, pacienti jsou také mnohem informovanější, než tomu bylo v minulosti. Mají vyšší nároky ohledně kvality služeb, jejich přístupnosti, v praktickém přínosu pro zdraví a v personalizaci lékárenských služeb a my musíme na jejich požadavky zareagovat a zajistit spokojenost našich zákazníků se zdravotní péčí v lékárnách. Alphega lékárny jsou sítí inovátorů, a proto musíme implementovat všechny přicházející změny. Věrnost našich klientů je naším posláním,“ uzavřela Ornella Barra.Technologie v roli pomocníka lékárníků i lékařů

Vizionářskou, ale přesto realistickou prezentaci přednesl Jim Weinstein (Head of Innovation and Health Equity, Microsoft Healthcare). „K práci lékárníků mám hlubokou úctu, která spočívá v rodinném dědictví. Můj otec byl lékárníkem v komunitní lékárně v Chicagu a jeho zákazníci mu důvěřovali. Měl jsem tu šťastnou příležitost poznat lékárnickou práci zblízka. Proto dnes vím, co klienti od služeb v lékárně očekávají, a mou současnou pracovní náplní je jejich očekávání přiblížit realitě,“ řekl Jim Weinstein.

Personalizaci služeb v lékárně přirovnal Weinstein k situaci v onkologii, jejíž terapeutické postupy jsou ušity na míru jednotlivým pacientům. Tak by měl lékárník ke svým klientům přistupovat. Jedna z největších technologických společností, Microsoft, má tu čest spolupracovat se společností Walgreens Boots Alliance (americká společnost, která se spojila s britskou Alliance Healthcare podporující nezávislé lékárníky ve virtuálním řetězci Alphega lékáren v mnoha státech EU). Tak jako Bill Gates v šedesátých letech snil o tom, že ve všech domácnostech bude osobní počítač, a byl považován za fantastu, nyní má Microsoft před sebou vývoj technologií, které přispějí k výraznému zkvalitnění zdravotní péče na základě osobních preferencí každého pacienta, jehož by lékárny měly považovat za klienta. Moderní komunikační technologie představují vysoký potenciál pro telemedicínu, sdílení dat (nejen vědeckých, ale i osobních a zdravotních) umožní skutečně velmi personalizovaný přístup ke každému nemocnému. Předpokládá se, že umělá inteligence změní přístup ve vývoji nových léků, ale i logistice léčivých přípravků, diagnostice nemocí a návrzích terapeutických schémat, přičemž umělá inteligence nemůže nahradit lékaře a lékárníka.Inovace v Alphega lékárnách

Také další prezentace na dvoudenní konferenci byly věnovány inovacím ve farmaceutickém průmyslu, dopadu a vývoji technologií a digitální platformy Alphega lékáren. Mezi řečníky nechyběl Stefano Pessina, Executive Vice Chairman a Chief Executive Officer Walgreens Boots Alliance, který konferenci uzavřel projevem, v němž hovořil o celosvětové transformaci lékáren. Albert Bourla, Chief Executive Officer Pfizer, se soustředil na spolupráci mezi lékárnou a výrobci léčiv a Andy Conrad, Chief Executive Officer Verily, poukázal na hodnotu technologie pro budoucnost zdravotní péče.

Letošní konference oslavila úspěchy, kterých bylo dosaženo v zemích Alphega lékáren. Mezi ty nejdůležitější patří registrace 35 000 zákazníků do nového Alphega věrnostního programu ve Francii od jeho zahájení před osmi měsíci, zavedení služby vyšetření zdravotního stavu a kontroly techniky inhalace pro pacienty s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí v Nizozemsku a odstartování členství „One Alphega“ ve Spojeném království, kde během tří měsíců bylo konvertováno 50 procent členů.

 

Exkluzivně pro MT

Juan Guerra, Senior Vice President, Managing Director, International Wholesale Alliance Healthcare, zodpověděl MT několik otázek:
Co poskytuje management Alliance Healthcare Alphega lékárníkům v Evropě?
Ctíme, že lékárníci, kteří se zapojili do řetězce Alphega lékáren, jsou stále nezávislí. Můžeme jim zprostředkovat výhodné nákupy přípravků, podpoříme je marketingovými akcemi, ale konečné rozhodnutí, co udělají, záleží jen na nich.
Jaké jsou z vašeho pohledu rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU?
Mezi zeměmi EU jsou značné rozdíly, ale ve všech zemích se snažíme dodržovat stejný přístup k nezávislým Alphega lékárnám. Chceme uvádět produkty i kampaně napříč Evropou současně, ale mnohdy to naráží na regionální legislativní úpravy a pochopitelně i na připravenost lékáren.
Jak překonává společnost Alliance Healthcare a Walgreens Boots Alliance rozdíly mezi evropskými a americkými zákony pro regulaci reklamy a v rozdílném přístupu na trh?
Velmi dobře rozumíme regionálním rozdílům nejen mezi americkým a evropským trhem, ale i mezi regionálními regulacemi v rámci jednotlivých zemí EU. Legislativní normy jsou v USA otevřenější k obchodním záležitostem Walgreens Boots Alliance. Snažíme se být podporou v zemích EU s odlišným právním systémem v uvádění produktů na trh. Spoléháme se na kompetence zástupců Alphega lékáren v jednotlivých zemích v zajištění přístupu na trh pro produkty našich partnerů – výrobců.
Jak se stavíte k provádění klinických úkonů v lékárnách, jako je například vakcinace?
Očkování v lékárnách není napříč Evropou ve všech zemích z legislativních důvodů proveditelné. Avšak snažíme se ve spolupráci s výrobci vakcín, jako je například Pfizer nebo MSD, realizovat provakcinační kampaně a informovat veřejnost o prospěšnosti očkování. Bylo by skvělé spojit úsilí tisíce Alphega lékáren ve Spojeném království a 283 Alphega lékáren v České republice ke společné iniciativě k podpoře vakcinace. Spojeným úsilím bychom možná mohli prosadit vakcinaci proti některým infekčním onemocněním v lékárnách, ovšem za dodržení určitých bezpečnostních opatření, jako je například důkladné proškolení personálu.
Na konferenci zaznělo téma klinických studií prováděných v lékárnách. Jde o skutečně reálný záměr?
Můžeme na klinických studiích spolupracovat s výrobci, ale je velmi těžké zajistit regulérní standardizované podmínky v nezávislých Alphega lékárnách. Naše klinické studie jsou soustředěny do tří evropských zemí: UK, Rumunsko a Španělsko.
Kdy se dostanou komunikační technologie do České republiky?
V současnosti jsou informační technologie uváděny na trh v UK, v Itálii, ve Francii a ve Španělsku. Regionální podmínky
jsou závislé nejen na legislativě, ale i na ochotě a možnostech regionálních mobilních operátorů k zajištění stabilizované kvality připojení. Usilujeme o to, aby klienti měli přístup k mobilní komunikaci se svou lékárnou, ale i tato záležitost závisí na tom, jak je regionální přístup „user fiendly“.
Proč není značka Boots obchodována v Evropě, ale jen v USA a Velké Británii? Jde o velmi kvalitní produkty, z nichž by profitovaly i lékárny ve střední Evropě.
Zastáváme určitou „brand policy“, což představuje ochranu značky, která je obchodována v USA a ve Velké Británii. Zatím neplánujeme rozšířit brand Boots do celé Evropské unie, tedy do 60 000 lékáren.
Jak hodnotíte vývoj lékárenského byznysu ve střední Evropě?
Lékárenský byznys se zásadním způsobem liší v jednotlivých zemích. Trh střední Evropy je velmi zajímavý segment. V jednotlivých zemích je patrna rozlišná dynamika vývoje, v mnoha zemích je přístup velmi konzervativní, což lékárny ničí. Odhlédnuto od regionu je nejdůležitější osobní přístup lékárníka k jeho klientovi.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené