Přeskočit na obsah

Setkání neurologů v Brně kopírovalo světové kongresové trendy

Měsíc před vánočními svátky (23. až 26. listopadu) přivítaly kongresové prostory pavilonu E brněnského výstaviště největší neurologickou odbornou akci v České republice v letošním roce. Šlo o společné setkání českých a slovenských neurologů a neurofyziologů, konkrétně 25. český a slovenský neurologický sjezd a 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii.

Jak již bývá na podobných akcích zvykem, na účastníky kongresu čekal bohatý program odborný (jednotlivá sdělení byla rozdělena do 280 přednášek v 58 sekcích a 50 posterů), i kulturní.

Jedná se o jedinou odbornou domácí akci, kde se sešli odborníci prakticky všech oblastí neurologie a neurofyziologie. Tomu odpovídala i tematická různorodost, která pokrývala prakticky všechny důležité oblasti neurologie a neurofyziologie i řadu oblastí interdisciplinárních. Tradičně velký prostor byl věnován cerebrovaskulární tematice včetně topického symposia řešícího velmi aktuální tematiku organizace péče o nemocné s ischemickým iktem v České republice.

Dalšími tradičními tématy byly extrapyramidová onemocnění, epilepsie, roztroušená skleróza, demence, nervosvalová a vertebrogenní onemocnění, bolesti hlavy a poruchy spánku.

Prostor dostala i méně tradiční témata, jako jsou neuropatická bolest, paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy, spasticita, problematika klinických doporučení v neurologii, hluboká mozková stimulace, neuroonkologie, neuropsychiatrie a neurogenní poruchy komunikace. Zastoupena byla také dětská neurologie a na program se dostal i reprezentativní přehled neurochirurgických témat, přednesený českými neurochirurgickými špičkami.

Koncepce odborného programu vycházela z trendu velkých mezinárodních kongresů, kde těžiště ústních sdělení tvoří přehledné přednášky renomovaných expertů, doplněné vybranými původními pracemi. Tyto didakticky zaměřené přednášky bývají velmi oblíbené a nejinak tomu bylo v tomto případě.

Předseda programového výboru obou kongresů prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., oslovil ve spolupráci se členy vědeckého a programového výboru odborné sekce obou společností i některé významné odborníky a výsledkem bylo sestavení celkem 17 topických symposií s předem stanovenou koncepcí a programem.

Byly mezi nimi i dva bloky v poslední době velmi oblíbených kontroverzí, probíhajících formou duelu mezi dvěma experty zastávajícími odlišné stanovisko na některou z odborných otázek. Jeden blok řešil otázku operační léčby neurologických komplikací degenerativního onemocnění páteře, druhý pak klíčové otázky diagnostiky, patofyziologie a léčby extrapyramidových onemocnění.

Kromě tradičních přednášek byly do programu zařazeny i dvě videosekce ilustrující zajímavé případy extrapyramidových onemocnění a sémiologii epileptických záchvatů. Dalších 31 bloků (hlavní sekce) bylo sestaveno převážně z volně přihlášených příspěvků, doplněných však v mnoha případech jednou či dvěma vyzvanými přehlednými přednáškami renomovaných odborníků. Většina sdělení obsahujících originální data se na velkých mezinárodních kongresech přesouvá do posterové sekce, která je vhodnější pro diskusi nad těmito výsledky.

Kongres přivítal i několik zahraničních odborníků, konkrétně v úvodní sekci neurofyziologického sjezdu vystoupili dva špičkoví zahraniční neurofyziologové, prof. Ziemann z Frankfurtu (Německo) a prof. Kofler z Innsbrucku (Rakousko); drtivá většina programu kongresu ČSNS však byla založena na vystoupeních českých a slovenských řečníků, i když mnohá sdělení vznikla v kooperaci se zahraničními pracovišti.

Postřehy ze satelitních symposií společností Biogen Idec a UCB, věnovaných možnostem léčby roztroušené sklerózy a racionální terapii epilepsie a Parkinsonovy choroby, přinášíme na str. B3 a B4.

-------

red

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…