Přeskočit na obsah

Siponimod hrazen při aktivní sekundárně progresivní roztroušené skleróze

Siponimod, selektivní modulátor receptorů pro sfingosin‑1‑fosfát, konkrétně podtypů 1 a 5, které hrají významnou roli při rozvoji zánětu a neurodegenerace u roztroušené sklerózy (RS), představuje první perorální léčbu specificky indikovanou pro pacienty se sekundárně progresivní RS s aktivním onemocněním. Dle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv je siponimod od 1. února letošního roku v této indikaci hrazen ze zdravotního pojištění, pokud pacient splní čtyři vymezená kritéria týkající se progrese disability a aktivity onemocnění. Při přetrvávající klinické aktivitě roztroušené sklerózy, tedy více než jeden relaps, je možné přehodnotit průběh nemoci a pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou eskalační linie léčby RR RS, která nebyla použita v předchozí linii léčby.

Pacienti se sekundárně progresivní RS musejí splnit všechna tato úhradová kritéria:

  • vstupní hodnota EDSS 4–6,5,
  • prokázaná progrese disability o minimálně jeden stupeň EDSS u pacientů s EDSS do 5,5 či o 0,5 stupně u pacientů s EDSS nad 5,5,
  • minimální doba trvání progrese disability šest měsíců nezávisle na relapsech,
  • aktivní onemocnění s prokázanými relapsy (v průběhu předchozích dvou let před zahájením léčby siponimodem) nebo zánětlivou aktivitou na MR mozku (tj. Gd‑enhancující T1 léze nebo nová nebo zvětšující se T2 léze).

Léčba není dále hrazena při ztrátě schopnosti chůze, tedy dosažení hodnoty EDSS 7,0 a více.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…