Přeskočit na obsah

Sjednoťte řeč

Tak lze shrnout doporučení prezidenta Evropské asociace paliativní péče prof. Dr. Med. Christopha Ostgatha českým odborníkům pohybujícím se v oblasti paliativní a hospicové péče. Jak uznává, česká paliativní scéna se v posledních letech posunula mílovými kroky, stále je zde ale co řešit.  • Co je z vašeho pohledu největší výzvou blízké budoucnosti pro evropskou paliativní péči?

Odpověď je obtížná, protože jde o velmi heterogenní oblast. Existují zde odlišné systémy paliativní péče poskytované v různých kulturách a za rozdílných situací v jednotlivých zemích. Ale při pohledu na většinu států, je zřejmé, že je zde společný problém, a tím je financování paliativní péče.  • I v západních zemích?

Ano, i ve vyspělých státech. Například u nás v Německu je oblast paliativní péče velmi podfinancována. A to znamená hrozbu pro tuto péči. Tento problém máte i v České republice, jen budeme‑li mluvit o nemocnicích, nemocniční péče je financována skrze DRG systém. Ten je ale pro paliativní péči naprosto nevhodný, protože je založen na intervencích, diagnostice, v prostředí, kde jsou snadní a méně či více komplikovaní pacienti. Ale v případě paliativní péče je vždy zapotřebí komplexní péče, takže je tento sektor systematicky podfinancován. Např. ve Francii mají systém financování v tomto směru rozvinutý velmi dobře. Dobrá finanční podpora je ale nezbytným aspektem pro fungování kvalitní paliativní péče ve všech státech.

Důležitou výzvou je i diskuse, kterou jsme dnes vedli, o obecné a specializované paliativní péči. Je to problém, který musíme vyřešit a objasnit. Je zřejmé, že paliativní péči je třeba přivést ke všem lékařům (chirurgům, onkologům, neurologům…) a zdravotním sestrám, aby byli schopni poskytovat základní paliativní péči.

Třetím důležitým bodem je diskuse, která v současné době v Evropě probíhá na téma eutanazie. Jde o skutečně významnou výzvu. Nevypouštějme džina z lahve, protože pro mnoho pacientů by život s paliativní péčí mohl být lepší a nemuseli by umírat předčasně. V řadě zemí, jako je Belgie, Lucembursko a Nizozemsko, jsme souboj s eutanazií prohráli. Probíhají ale diskuse v mnoha dalších státech, určitě i u vás, a my musíme ukázat, že paliativní péče může být velmi dobrou alternativou proti legalizaci eutanazie.  • V průběhu konference zazněla řada problémů, kterým paliativní péče v České republice čelí. Co byste českým kolegům poradil?

Je třeba, abyste jednoznačně definovali, o čem hovoříte, takže stanovit standardy a vytvořit evidence‑based guidelines pro paliativní péči. Jsem přesvědčen, že to je tím největším a nejdůležitějším krokem, který nyní musíte udělat, aby se paliativní péče i v ČR stala plnohodnotnou integrovanou součástí zdravotního systému.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.