Přeskočit na obsah

Sociální služby v ČR v boji s covidem obstály

V sociálních službách v ČR zemřelo 17,92 procenta klientů, v Portugalsku byl tento podíl 14 procent. Za Českou republikou skončily např. Dánsko (35 %), Anglie (39 %), Finsko (42 %), Německo (49 %) a Španělsko (63 %). Díky očkování, které v sociálních službách probíhá od začátku roku 2021, a nepřestávajícímu úsilí zaměstnanců v sociálních službách a dobrovolníků lze tak konstatovat, že české sociální služby obstály v počtu „zachráněných životů“ v pobytových sociálních službách. Vyplývá to ze zprávy, kterou zpracovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Celkový počet obětí koronaviru dosáhl v České republice k 6. srpnu 2021 celkem 30 363 osob, z toho v pobytových sociálních službách to bylo 3 418 klientů.

Celkový počet nakažených, tj. těch, u kterých byla nákaza COVID-19 potvrzena a prošli od počátku (od října 2020) evidencí Informačního systému infekční nemoci (ISIN), dosáhl celkem 36 560 osob, z toho bylo 22 696 klientů pobytových sociálních služeb a 13 864 zaměstnanců všech sociálních služeb (údaje k 4. květnu 2021, po tomto termínu byly nárůsty minimální). Nejhorším dnem pro sociální služby pak byl 15. listopad 2020, kdy bylo evidováno 5 102 nakažených klientů a 3 072 nakažených zaměstnanců.

„Pandemie COVID-19 znamenala nejen ve světě, ale i v České republice enormní zátěž pro sociální služby – zaměstnance, klienty, management, ale i rodiny, dobrovolníky, studenty a další. Tím spíše jsem velmi rád, že zatímco v celkových dopadech je Česká republika na 5. místě, v počtu úmrtí ve srovnání s ostatními státy Evropy obsadila 2. místo. Počty úmrtí v sociálních službách ukázaly, že jsme se nejen maximálně snažili naše klienty ochránit, ale že se nám to i podařilo. Nicméně jde o velmi smutný ukazatel, který se hluboce vryl do myslí a srdcí pečovatelek, pečovatelů, asistentů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších, kterým musíme poděkovat za jejich nasazení a hlavně výdrž,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Následky koronaviru, který zasáhl celý svět, se snažila česká vláda, resp. jednotlivá ministerstva zmírňovat mimořádnými dotačními tituly (např. program podpory C, D a E). V roce 2020 a 2021 žádalo o dotace 20 379 služeb a na jejich podporu bylo vyplaceno téměř 9 miliard Kč.

Klíčové v ochraně klientů a zaměstnanců ve službách ve všech 3 vlnách byly ochranné pomůcky, ochranné postupy a testování. Jsem ráda, že se situace z jara 2020, kdy jsme byli bez pomůcek, nemůže opakovat, pomůcek je nyní dost. Jsem ráda, že se semkli odborníci a ve velmi krátké době připravili patřičné postupy. Díky všem lidem v sociálních službách, kteří tyto postupy drilovali, aby ochránili klienty a sebe v čase akutní nákazy. Jsem vděčná za testování, díky němuž jsme včas nacházeli nemocné a mohli otevřít domovy pro návštěvy. Kombinace všech tří metod zabránila značným ztrátám, obdobným v jiných zemích. Nyní máme ještě další metodu v podobě očkování, v tom vidíme obrovský přínos,“ říká Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro kvalitu sociálních služeb.

Zatím nejúčinnějším způsobem, jak se vyrovnat s onemocněním COVID-19, je očkování. Dle dostupných informací Ministerstva zdravotnictví bylo k 26. červenci 2021 naočkováno 134 048 klientů pobytových sociálních služeb a zaměstnanců sociálních služeb. Odborným rozpadem tohoto parametru se jedná o 92,3 procenta naočkovaných seniorů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a 60 až 65 procent proočkovaných zaměstnanců.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…