Přeskočit na obsah

Sotagliflozin brání rehospitalizacím v důsledku srdečního selhání

Inhibitory SGLT‑2 ve studiích prokázaly, že snižují výskyt první hospitalizace a mortalitu v důsledku srdečního selhání u pacientů s diabetem 2. typu nebo bez něj. Studie se sotagliflozinem, inhibitorem SGLT‑1 a SGLT‑2, nově ukázala, že u pacientů nedávno hospitalizovaných pro exacerbace chronického srdečního selhání snížil sotagliflozin také výskyt opakovaných hospitalizací. V randomizované studii bylo 1 222 pacientů s diabetem 2. typu a SS (80 % se sníženou ejekční frakcí) a nedávnou hospitalizací pro SS. Dostávali buď sotagliflozin, nebo placebo. Pacienti byli sledováni po průměrnou dobu devíti měsíců.

Ve srovnání s placebem měli pacienti na sotagliflozinu stejnou pravděpodobnost, že budou vyžadovat následnou rehospitalizaci (zhruba 40 % v každé skupině), ale měli významně nižší pravděpodobnost dalších opakovaných rehospitalizací po indexovém propuštění z nemocnice (22 % vs. 16 %, přičemž number needed to treat bylo 18). Počet dnů přežitých mimo nemocnici byl rovněž významně vyšší ve skupině se sotagliflozinem, přibližně o tři dny na 100 dnů sledování, což lze přičíst především mírně nižší mortalitě pacientů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené