Přeskočit na obsah

Sotio prezentovalo na ASCO vlastní pozitivní data

Česká biotechnologická společnost SOTIO prezentovala na začátku června na kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) nové statisticky i klinicky významné výsledky svých klinických studií fáze II hodnotících DCVAC, přípravek aktivní buněčné imunoterapie. U pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků, kterým byl podáván přípravek DCVAC/OvCa, a u pacientů s karcinomem plic, kterým byl podáván přípravek DCVAC/LuCa, se ve srovnání s pacienty, kteří podstoupili standardní léčbu, riziko zhoršení nemoci či úmrtí podstatně snížilo.V klinické studii SOV01 byl pacientkám s nádorovým onemocněním vaječníků podáván DCVAC po prvotním chirurgickém zákroku a ukončení chemoterapie. Ve srovnání s pacientkami, kterým DCVAC nebyl podáván, se riziko progrese nebo úmrtí snížilo o téměř 60 procent. V prezentovaných studiích hodnotících přípravek DCVAC/OvCa bylo rovněž prokázáno, že jeho aplikace nepřináší pacientkám žádné závažné nežádoucí účinky.

„Prodloužení času před progresí onemocnění bylo v počátečních fázích léčby pro pacientky přínosem, což potvrdil i významný trend prodloužení celkového přežití u pacientek, kterým byl podáván DCVAC,“ komentuje profesor Lukáš Rob z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, hlavní zkoušející studie SOV01. „Žádná schválená léčba u této skupiny pacientek nevykazuje takto výrazné klinické přínosy,“ dodává.

V rámci klinické studie SOV02 byl DCVAC/OvCa podáván společně s chemoterapií pacientkám s první recidivou karcinomu vaječníků. „Proces sběru dat ještě pokračuje, nicméně průběžné výsledky analýz ukazují, že tyto pacientky žijí déle než pacientky se standardní léčbou. Pokud bude tento trend konzistentní až do ukončení studie, mohly by pacientky, kterým byl podáván DCVAC, žít až o rok déle než ty, které dostávaly pouze chemoterapii,“ uvedl hlavní zkoušející studie SOV02, profesor David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který byl v minulosti mimo jiné předsedou Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO). Profesor Cibula se podílí rovněž na realizaci studie SOV01.

„Na základě slibných výsledků fáze II našich klinických studií s DCVAC/OvCa jsme se rozhodli pro realizaci dalších studií, a to včetně globální studie fáze III,“ dodává profesor Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO.

V rámci klinické studie SLU01 SOTIO hodnotilo rovněž přípravek DCVAC/LuCa v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nebo metastázujícím nemalobuněčným karcinomem plic. U pacientů, kterým byl podáván DCVAC, se ve srovnání s pacienty léčenými pouze standardní chemoterapií snížilo riziko úmrtí o 44 procent. Výsledky studie jsou statisticky i klinicky významné.K VĚCI…

O přípravku DCVAC

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buněk (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stadiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomem prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií fáze I až III.Klinické studie s přípravkem DCVAC

 

  • U pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků snížilo podávání přípravku DCVAC/OvCa v klinické studii SOV01 riziko zhoršení nemoci či úmrtí o téměř 60 procent

 

 

  • Data z klinické studie SOV02 pro pacientky s karcinomem vaječníků ukazují, že pacientky, kterým byl přípravek DCVAC podáván, žijí déle než pacientky v kontrolní skupině léčené standardní léčbou

 

 

  • Použití přípravku DCVAC/LuCa u pacientů s nádorovým onemocněním plic ve studii SLU01 snížilo riziko úmrtí o 44 procent

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…