Přeskočit na obsah

S‑pas – průvodce životem po cévní mozkové příhodě

Cenným rádcem v péči o nemocné postižené spasticitou po CMP a užitečným pomocníkem pro lékaře a ošetřující personál jsou webové stránky S‑PAS.cz – www.s‑pas.cz.Na webové stránky navazuje callcentrum, které přijímá otázky pacientů. Jednou za tři měsíce také kontaktuje pacienty po CMP na základě jejich souhlasu. „Zjišťujeme, zda potřebují poradit či zdali se u nich nerozvinuly nějaké nové příznaky, a směrujeme je na spádové lékaře či centra,“ sdělil MT obchodní ředitel mobYmedia CZ s. r. o. Mgr. Jan Mikula.

Spasticita se může vyskytnout až u 42 procent nemocných, představuje závažnou komplikaci a je velmi důležité, aby především blízké okolí pacienta včas rozpoznalo její první příznaky. Změny se rozvíjejí v horizontu dnů až měsíců. Ošetřující lékař by měl nemocného odeslat do centra pro léčbu spasticity. Včasná diagnóza vede k úspěšnější léčbě, pokud spasticita trvá dlouhou dobu, dochází k nevratným změnám.

Webové stránky www.s‑pas.cz jsou určeny především pacientům a jejich blízkým. Základní informace o cévní mozkové příhodě poskytují srozumitelným způsobem, věnují se rozpoznání a okamžité pomoci při vzniku CMP. Přinášejí také rady z oblasti následné péče a upozorňují i na spasticitu a možnosti její léčby. Stránky uvádějí kompletní seznam a kontakty na regionální i komplexní centra pro léčbu spasticity v ČR. Regionální centra jsou specializované ambulance zaměřené na diagnostiku a léčbu spasticity, komplexní centra mají navíc nemocniční lůžka s intenzivním rehabilitačním provozem. Komplexní i regionální centra úzce spolupracují s iktovými centry. Web je doplněn o slovníček odborných pojmů, materiály ke stažení a odkazy na weby věnované CMP a pomoci pacientům po CMP.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…