Přeskočit na obsah

Spojení krevních destiček a kmenových buněk zlepšuje hojení ran

Krevní destičky zvyšují léčebný potenciál mezenchymálních kmenových buněk. Jak to dělají, odhalil mezinárodní tým vědců z ČR a Francie. Při spojení si předávají mitochondrie, a tím posilují tvorbu látek, které urychlují hojení ran. Výsledek tohoto výzkumu nedávno publikoval prestižní časopis Cell Metabolism.


Trombocyty zvyšují aktivitu mezenchymálních kmenových buněk (MSC), jež mají schopnost se přetvořit v buňky jiné. Mechanismus, kterým zlepšují jejich terapeutický potenciál, však dosud nebyl objasněn. Vědcům z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR se ve spolupráci s francouzskou Université Paris‑Sud podařilo zjistit, že mezi krevními destičkami a mezenchymálními kmenovými buňkami dochází k přenosu mitochondrií. Tento proces mění vlastnosti MSC tak, že posiluje procesy vedoucí k tvorbě látek, které zvyšují jejich vliv na hojení ran.

„Vnesení krevních destiček spolu s mezenchymálními kmenovými buňkami do rány na povrchu pokusného zvířete – myši – vede ke zrychlenému hojení rány, což souvisí s revitalizačními vlastnostmi MSC a jejich zjevným posílením mitochondriálním přenosem,“ vysvětluje prof. Ing. Jiří Neužil, CSc., vedoucí Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR, a dodává: „Součástí naší práce je i zjištění, že k uvedenému přenosu mitochondrií dochází prostřednictvím jejich endocytózy, kdy jsou ve formě mikroveziklů uvolňovány krevními destičkami. Domníváme se, že tento objev přispěje nejen k našemu chápání buněčných procesů, ale i revitalizačních schopností MSC a jejich potenciálního využití.“

Vědci prokázali, že mitochondrie z krevních destiček podporují změny v MSC, jež vedou k jejich revitalizačním vlastnostem. Výsledky odhalují nový mechanismus, kterým destičky zesilují schopnosti MSC, a zdůrazňují význam testování kvality mitochondrií trombocytů před jejich klinickým použitím. Spolupráce obou pracovišť bude nadále pokračovat při hledání cest k pochopení molekulárního mechanismu přenosu mitochondrií z krevních destiček do MSC, aby bylo možné aplikovat nové poznatky do praxe.

Prof. Neužil se na výzkum mitochondrií soustředí dlouhodobě, a to i při léčbě nádorových onemocnění. Podařilo se mu vyvinout protinádorovou látku MitoTam, která se v současné době připravuje na druhou fázi klinických testů.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…