Přeskočit na obsah

Spojení technologie s přírodou rozšiřuje možnosti v léčbě ran

Nejnovější poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, infekce v ráně, débridement, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran, ale i atypické postupy a netradiční přípravky. To vše bylo tématem XVI. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány, který se konal 25. a 26. ledna v Pardubicích. Se zájmem se setkala vystoupení představující nové nebo neobvyklé postupy léčby, k nimž se řadila i přednáška o ozonoterapii a léčbě na bázi medu.Na konci druhého milénia se v přetechnizované společnosti začínáme obracet zpět k přírodním produktům založeným na odvěké zkušenosti a praxi našich předků. Jedním z unikátních přírodních pomocníků byly a jsou včelí produkty. Historie léčivých účinků medu je stará 3 500 let, prastaré památky vydávají mnohá svědectví o tom, že včelí produkty byly používány na léčebné účely už v nejdávnějších dobách a téměř všemi národy. Největší reformátor starověké medicíny Hippokrates úspěšně používal včelí med při mnoha onemocněních.

Dnes je ale již jasné, že čistý včelí med se pro využití v klinické praxi nehodí, a to zejména kvůli bolestivosti při jeho aplikaci. Navíc jeho osmotické vlastnosti mohou vést k nadměrné ztrátě tekutin, což je velký nedostatek zejména při léčbě popálenin. Lékařský med byl proto vyvinut tak, aby tyto nedostatky a omezení čistého medu překonal. Obsahuje proto mastné složky fungující jako bariéra před ztrátou tekutin, které zabraňují vysoušení a pomáhají zachovávat vlhkost prostředí. Dále je do masti přidán i gel podporující terapeutické účinky produktů.

Klinické studie zaměřené na využití přípravků s medem v péči o rány (in vitro, in vivo) byly publikovány již v roce 1993 např. v Lancetu (Postmes T et al., Lancet, 1993;341(8847):756–757). Výzkum a vývoj daly vzniknout výrobkům, které v roce 2002 získaly značku CE a staly se na evropském trhu prvními výrobky založenými na lékařském medu určenými k léčbě ran. V roce 2007 schválila gázové krytí FDA a dnes je L‑Mesitran součástí standardních protokolů v hojení ran po celém světě. Inovativní produktová řada na bázi medu L‑Mesitran je celosvětově dostupná přes 15 let. V ČR je pro pacienty k dispozici od 1. listopadu 2017.Zkušenosti z praxe podiatra

O zkušenosti s používáním těchto produktů se s přítomnými podělil MUDr. Emil Záhumenský z podiatrické, angiologické a diabetologické ambulance ve Zlíně v přednášce Ozonoterapie a L‑Mesitran na bázi medu – univerzální prostředky léčby ran, jemuž se tyto prostředky osvědčily zejména u pacientů s nehojícími se ranami s rizikem amputace. Ty charakterizuje zejména:

 

  • nemožnost obnovy krevního zásobení;

 

 

  • polymorbidita – autoimunitní onemocnění, revmatická, onkologická, metabolická. U těchto nemocných je častá špatná výživa, dehydratace, anémie, otoky, iatrogenní vlivy. Problémem jsou i nežádoucí účinky, interakce léků, nedostupnost účinných ATB – rezistence, alergie a intolerance;

 

 

  • opožděná, nekomplexní fragmentovaná péče s absencí revaskularizace a odlehčení, nevhodné krytí rány – toxické pro granulace – a/nebo omezení péče pouze na ránu.

 

Zásadní je zde komplexní péče v rámci doporučených postupů spojená s individuálním přístupem dle aktuálních potřeb pacienta. „Zatímco při komplexní péči dochází ke zhojení i velmi komplikované rány, při nekomplexní péči často končí amputací relativně nekomplikovaná ulcerace,“ zdůraznil MUDr. Záhumenský.

V současnosti sice existuje celá řada přípravků určených pro jednotlivé fáze hojení, avšak často vzniká problém, který přípravek je pro určitou fázi tím nejlepším. Toto dilema u L‑Mesitranu odpadá, jelikož přípravek je určen pro všechny fáze hojení rány, kdy má pro každou fázi řadu specifických funkcí. MUDr. Záhumenský shrnul všechny výhody použití s důrazem na jeho univerzálnost. „Univerzálnost tohoto přípravku zjednodušuje léčbu v tom smyslu, že není nutno z důvodu změny krytí tak striktně hlídat, v jaké specifické fázi hojení se rána aktuálně nachází,“ vysvětlil. Specifické funkce v každé fázi procesu hojení:

 

  • Nekróza: rychlé rozpouštění nekrózy, boj proti bakteriální infekci, možnost aplikace hluboko do rány.

 

 

  • Infekce: antibakteriální účinek, čištění rány, neutralizace nepříjemných zápachů, zabránění změknutí okrajů rány.

 

 

  • Granulace: antibakteriální ochrana, tvorba vlhkého prostředí, rychlá granulace a epitelizace, tlumení zánětlivé reakce, otoku a bolesti.

 

Ačkoli zatím nemáme podrobné znalosti, které by beze zbytku vysvětlovaly přesný mechanismus antibakteriálního účinku medu, jsou známy alespoň faktory, které k tomu přispívají. Sem patří zejména jeho vysoký osmotický tlak, peroxidázová aktivita, kyselé prostředí, methylglyoxal a antibakteriální peptid bee defensin‑1, který se vyznačuje silnou aktivitou pouze vůči grampozitivním bakteriím. Antibakteriální aktivita se pak u jednotlivých medů liší dle složení nektaru.

„Přípravek ničí díky antibakteriálnímu účinku nejběžnější bakterie přítomné v ráně, jako např. Staphylococcus aureus nebo MRSA, a to během 24–48 hodin. Výhodou je zde opět jeho univerzální použití, takže jej lze použít nejen ve všech fázích hojení, ale i pro širokou škálu indikací. Navíc zapadá do jakéhokoli protokolu léčby hojení ran, takže jej lze kombinovat s dalšími prostředky na rány. Jde o bezpečný produkt ověřený v klinických studiích a schválený CE a FDA,“ shrnul MUDr. Záhumenský, jehož zkušenosti z praxe ukazují, že používání lékařského medu podstatným způsobem přispívá vedle standardních situací i ke zhojení nejzávažnějších, až beznadějných ran a pomáhá zabránit vysoké amputaci končetin.Ozonoterapie

Metoda je v medicíně používána téměř 150 let, první lékařský ozonizátor vyvinul geniální Nikola Tesla. Exaktní dávkování, a tím i terapeutické lékařské použití umožnil Hänslerův ozonový generátor vyvinutý před 100 lety. Léčebný a regenerační potenciál této metody považuje MUDr. Záhumenský za zcela mimořádný a nadčasový.

Při léčbě ran je základní aplikační formou lokální ozonoterapie. „Postižená oblast těla, nejčastěji dolní končetina, se uzavře do vaku z PVC, vzduch se nahradí směsí kyslíku a ozonu v předem nastavené koncentraci. U těžkých ischemických ran lze s výhodou kombinovat lokální a infuzní ozonoterapii,“ vysvětlil lékař. Při ní je směs ozonu s kyslíkem sycena do fyziologického roztoku či glukózy. Nejefektivnější je technicky i nákladově náročnější tzv. velká autohemoterapie (VAH), kdy je hyperbarickou směsí s ozonem sycena přímo odebraná heparinizovaná krev. Zájem o využití ozonoterapie v posledních desetiletích opět narůstá, zvláště zásluhou International Ozone Association, která vydává stanoviska a doporučení o využití aplikace ozonu. Komerčně je ozonoterapie využívána na mnoha pracovištích v zahraničí. Např. Německá lékařská asociace pro aplikaci ozonu v prevenci a léčbě vydala pro tuto oblast své doporučené postupy – German Medical Association of Ozone Application in Prevention and Therapy: Guidelines for the Use of Ozone in Medicine (online: http://www.austinozone. com/wp‑content/uploads/GermanyGuidelines0309. pdf).Léčba komplikovaných ran

Nejsložitější případy problematiky léčby chronických ran představuje kritická ischémie s vyčerpanými možnostmi revaskularizace, infekcí rány rezistentními bakteriálními kmeny, flegmonou končetiny, komplikované bércové vředy smíšené etiologie. Jak připomněl MUDr. Záhumenský, nemocní bývají polymorbidní, staří, oslabení, s poruchou trofiky, imunity, výživy, včetně malnutrice mikronutrientů. Chronické nemoci, nehojící se rány, diskomfort z chronické bolesti, často i z nežádoucích účinků četných léků a jejich interakcí vedou k depresím, negativním emocím. Negativní vliv začarovaného kruhu somatopsychických – psychosomatických faktorů na kvalitu života, zdravotní stav, včetně hojení ran, je nesporný.

Korekce těchto faktorů má na hojení u polymorbidních nemocných zcela zásadní vliv, často zásadnější než výběr krytí rány. S úspěchem zde využíváme regeneračního potenciálu podpůrných prostředků, například Hepadrinku ke zlepšení a ochraně jaterních funkcí nebo Lyovis, efektivní probiotikum, vhodné i pro suplementaci makro‑, mikronurientů, zvláště při nutnosti dlouhodobé antibiotické léčby či ke korekci ztrát při sekreci z ran. Přesto existují lokální prostředky, které jsou svými vlastnostmi výjimečné, což se nejlépe projevuje v případech nejhůře hojivých ran.

Léčba L‑Mesitranem – lékařským medem i léčba lékařským ozonovým generátorem podstatně přispívá ke zhojení nejzávažnějších, až beznadějných ran a pomáhá zabránit vysoké amputaci končetiny. „Klíčovou výhodou je absence problému rezistence (včetně MRSA, VRE), na rozdíl od antibiotik. Přípravky z medu nabízejí řešení v průběhu hodin, aplikace ozonoterapie v průběhu minut. Inovace může jít i cestou znovuobjevení. Rizika hrozby antibiotického Armageddonu nelze podcenit,“ uzavřel MUDr. Záhumenský.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Lymfoproliferativní onemocnění

28. 6. 2022

V hematologickém bloku na 17. kongresu Interní medicína pro praxi v Olomouci zazněly od MUDr. Jozefa Michalky z Interní hematologické a onkologické…