Přeskočit na obsah

Spojitost hormonální antikoncepce se sebevražedností

Cílem této studie bylo odhadnout relativní riziko sebevražedného pokusu a sebevraždy u uživatelek hormonální antikoncepce.

Autoři hodnotili spojitosti mezi používáním hormonální antikoncepce a sebevražedným pokusem a sebevraždou v celonárodní prospektivní kohortové studii všech žen v Dánsku, které neměly psychiatrické diagnózy, neužívaly antidepresiva nebo nepoužívaly hormonální antikoncepci před 15. rokem věku a u kterých se situace změnila od jejich 15 let během doby studie od r. 1996 do r. 2013. Celonárodní registry poskytly aktuálně aktualizované informace o používání hormonální antikoncepce, sebevražedném pokusu, sebevraždě a o možných zavádějících proměnných. Psychiatrické diagnózy nebo užívání antidepresiv během doby studie byly považovány za možné zprostředkovatele mezi používáním hormonální antikoncepce a rizikem sebevražedného pokusu. Upravené poměry rizika pro sebevražedný pokus a sebevraždu byly odhadnuty pro uživatelky hormonální antikoncepce v porovnání se ženami, které nikdy hormonální antikoncepci neužívaly.

Mezi téměř 500 tisíci ženami průměrného věku 21 let, sledovaných průměrně 8,3 roku, bylo zjištěno 6 999 prvních sebevražedných pokusů a 71 sebevražd. V porovnání se ženami nikdy neužívajícími hormonální antikoncepci bylo relativní riziko mezi současnými a nedávnými uživatelkami hormonální antikoncepce 1,97 (95% CI 1,85–2,10) pro sebevražedný pokus a 3,08 (95% CI 1,34–7,08) pro sebevraždu. Pro perorální (p.o.) kombinované přípravky byly odhady rizika pro sebevražedný pokus 1,91 (95% CI 1,79–2,03), pro p.o. přípravky pouze s progestinem 2,29 (95% CI 1,77–2,95). Spojitost mezi použitím hormonální antikoncepce a prvním sebevražedným pokusem dosáhla vrcholu po dvou měsících užívání.

Autoři na závěr konstatují, že užívání hormonální antikoncepce bylo pozitivně spojeno s následným sebevražedným pokusem a sebevraždou. Dospívající ženy měly nejvyšší relativní riziko.


Zdroj: Skovlund CW, Morch LS, Kessing LV et al. Association of hormonal contraception with suicide attempt and suicide. Am J Psychiatry. 2018;175(4):336–342

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené