Přeskočit na obsah

Společnost STADA na kongresu České kardiologické společnosti

Společnost STADA na kongresu

Kardiologický kongres je každoročně velice významnou událostí, kterou navštěvují mnozí odborníci nejen z oboru kardiologie, ale také z jiných specializací, stejně jako praktičtí lékaři. Pro společnost STADA bylo důležité být přítomna formou a velikostí odpovídající velikosti a důležitosti této společnosti na českém farmaceutickém trhu a předvést na svém kongresovém stánku velkoryse pojatou prezentaci svých kardiologických léků a novinek. Stánek STADA na kardiologickém kongresu byl prostorný, umístěný na exkluzivním místě v centru výstavní haly a nabízel účastníkům kardiologického kongresu možnost detailně prozkoumat širokou škálu kardiologických produktů a novinek, které STADA nabízí.

Mezi hlavní přípravky STADA, prezentované na kongresovém stánku, patřily široce používané kardiologické léky Moxostad, Indapamid STADA, Stacyl a fixní kombinace Perindopril/Amlodipin STADA. Tyto léky jsou známy svou účinností v léčbě hypertenze a dalších kardiologických onemocnění.

Moxonidin, který je v přípravku Moxostad, patří do skupiny sympatolytik II. generace a je perorálním antihypertenzivem. V léčbě mírné až středně těžké hypertenze má stejnou účinnost jako většina antihypertenziv první volby, pokud je správně použit jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými antihypertenzivy. Moxonidin také zlepšuje metabolický profil u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus nebo zhoršenou glukózovou tolerancí. Jeho použití může mít příznivý vliv na více komponent metabolického syndromu, což odpovídá současným trendům preferování antihypertenziv s metabolicky příznivými nebo neutrálními účinky. Moxonidin je velmi dobře snášen, má nízký potenciál pro lékové interakce a je podáván v jedné denní dávce. Dále se ukázalo, že jeho mírně sedativní účinky jsou vhodné u pacientů s psychickou tenzí. Moxonidin je ideální volbou pro léčbu těžších forem hypertenze, zejména jako doplňková léčba u pacientů s metabolickým syndromem a u nemocných s výraznější psychickou tenzí.

Existuje řada studií a rozsáhlá klinická zkušenost, které podporují užívání indapamidu a jeho bezpečnost. Pokud hledáme diuretikum pro léčbu hypertenze, indapamid by měl být volbou léku. Indapamid je metabolicky neutrální a je vhodný pro léčbu hypertenze u pacientů s diabetem a poruchou metabolismu lipidů. Podávání retardované formy, kterou nabízí přípravek Indapamid STADA, umožňuje dosažení stabilních plazmatických hodnot a snížení dávky diuretika. Indapamid je také vhodný k dlouhodobé terapii hypertenze u stabilních pacientů po cévní mozkové příhodě a v kombinaci s inhibitory ACE má cerebroprotektivní účinky.graf. Přidání ezetimibu k terapii atorvastatinem

Terapie zaměřená na snížení srážlivosti krve je založena na použití kyseliny acetylsalicylové (ASA), která se nejčastěji používá v sekundární prevenci ASKVO. Aby se minimalizovalo riziko krvácení, lze použít enterosolventní formu ASA v tabletách, které nabízí přípravek Stacyl. Navzdory příchodu nových antiagregačních látek zůstává ASA důležitou součástí terapie, což zdůrazňují i poslední doporučené postupy. Kvůli možným krvácivým komplikacím je důležité zvolit vhodnou formu ASA, a zde se ukazuje výhodnost enterosolventní formy, která je bezpečnější pro zažívací trakt. Ve studiích bylo prokázáno, že enterosolventní forma ASA má srovnatelnou účinnost jako klasická forma ASA.

Jednou z novinek, které STADA představila na kardiologickém kongresu, je lék na dyslipidémie Zederno, což je fixní kombinace atorvastatinu s ezetimibem. Tento lék pomáhá snižovat koncentraci cholesterolu v krvi a snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Atorvastatin patří mezi nejuniverzálnější statiny. V klinických studiích bylo prokázáno, že atorvastatin je bezpečný a můžeme ho využívat i tehdy, když mají ostatní statiny nějaké nevýhody. Zejména v situacích, kde je rozvinuté nebo hrozí rozvoj renálního onemocnění. Atorvastatin na rozdíl od rosuvastatinu má v celém spektru dávek dobrou renální bezpečnost a není potřeba upravovat dávku ani v nejvyšších stadiích renální insuficience. Když potřebujeme, aby byl hypolipidemický efekt posílen, protože pacientovi nestačí maximální tolerovaná intenzita statinové terapie, je vhodné přidat do kombinace inhibitor intestinální absorpce cholesterolu ezetimib. Ve studii IMPROVE‑IT bylo prokázáno, že ezetimib podobně jako statiny nejenže snižuje koncentrace krevních lipidů, ale především ovlivňuje riziko cévních příhod, a to zejména u nejvíce rizikových pacientů.

Ezetimib snižuje koncentraci LDL‑cholesterolu o přibližně dalších 20 procent při kombinaci s jakoukoli statinovou molekulou. Při užívání kombinace atorvastatin + ezetimib, kterou obsahuje lék Zederno, může pacient dosáhnout cílových hodnot LDL‑cholesterolu, kterých by samotným statinem nedosáhl (viz graf).

Dalšími novinkami společnosti STADA jsou antidiabetika ze skupiny gliptinů, Sitagliptin STADAVildagliptin STADA. Tyto léky pomáhají snižovat koncentraci krevního cukru u pacientů s diabetem typu 2. STADA také nabízí fixní kombinace Sitagliptin/Metformin STADAVildagliptin/Metformin STADA pro účinnou kontrolu krevního cukru.

Z klinických studií a zkušeností z klinické praxe vyplývá, že gliptiny jsou cenným příspěvkem k léčbě diabetu 2. typu. Hlavním mechanismem účinku gliptinů je zablokování enzymu DPP‑4, a tím zvýšení koncentrace a prodloužení účinku vlastního GLP‑1, který je u diabetiků 2. typu často snížený. Zvýšením koncentrace GLP‑1 dochází ke zlepšení sekrece inzulinu a také k blokaci sekrece glukagonu a oddálení apoptózy B‑buněk pankreatu. Gliptiny mají podobný účinek na zlepšení kompenzace jako jiná perorální antidiabetika, ale jsou bezpečnější, zejména co se týče rizika hypoglykémie. Gliptiny nevedou k nárůstu hmotnosti a jejich účinnost závisí na hodnotě glykémie. Právě pro tyto výhody jsou gliptiny široce používány. Bylo prokázáno, že mají synergický účinek s metforminem, což vede v případě potřeby k dalšímu snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu a glykémie.

Celkově lze říci, že společnost STADA, věrna svému sloganu „Péče o zdraví lidí“, se na kardiologickém kongresu prezentovala jako společnost, která má kardiovaskulární zdraví jako jednu ze svých priorit. Její portfolio léků nabízí různé mechanismy účinků, které pomáhají snižovat krevní tlak, cholesterol a koncentraci cukru v krvi, což jsou faktory, které mohou přispívat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Novinky, kterými jsou Zederno a gliptiny, dále rozšiřují možnosti léčby a ještě více napomáhají ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty trpící dyslipidémií a diabetem.

Doporučené