Přeskočit na obsah

Společnost STADA na kongresu České kardiologické společnosti

P1043192_final
Foto STADA

Kardiologický kongres je každoročně velice významnou událostí, kterou navštěvují mnozí odborníci nejen z oboru kardiologie, ale také z jiných specializací, stejně jako praktičtí lékaři. Pro společnost STADA bylo důležité být přítomna formou a velikostí odpovídající velikosti a důležitosti této společnosti na českém farmaceutickém trhu a předvést na svém kongresovém stánku velkoryse pojatou prezentaci svých kardiologických léků a novinek. Stánek STADA na kardiologickém kongresu byl prostorný, umístěný na exkluzivním místě v centru výstavní haly a nabízel účastníkům kardiologického kongresu možnost detailně prozkoumat širokou škálu kardiologických léků a antidiabetik, které STADA nabízí.

Novinkou mezi antihypertenzivy společnosti STADA je velice účinný lék ­Urapidil STADA, který si poradí se silnou i rezistentní hypertenzí. Působí jako antagonista periferních receptorů α1 a zároveň zajišťuje centrální stimulaci receptorů 5‑HT1A. Přípravek lze užít u pacientů se střední a těžkou hypertenzí, rezistentní hypertenzí, hypertenzí u diabetu 2. typu nebo s metabolickým syndromem, u dialyzovaných pacientů s renální hypertenzí a renální insuficiencí a u hypertenze starších pacientů.

Vhodné je jeho podávání při průvodních onemocněních, jako je srdeční nedostatečnost, poruchy srdečního rytmu, onemocnění dýchacích cest, metabolická onemocnění nebo např. poškození jater.

Lék Urapidil STADA je vhodný do kombinací s:

  • inhibitory ACE – zajistí postupné snižování TK a pokles srdeční zátěže, zabraňuje ranním výkyvům TK a má také pozitivní účinek na metabolismus cukrů a na lipidový profil,
  • blokátory kalciových kanálů – zajistí postupný pokles periferní cévní rezistence a zabrání ranním výkyvům TK,
  • betablokátory – tato kombinace kromě poklesu srdeční frekvence vykazuje také vhodné hemodynamické účinky,
  • diuretiky – postupné snižování TK a snížení srdeční zátěže.

Urapidil STADA je účinné antihypertenzivum s duálním mechanismem účinku. Je vhodný pro pacienty se středně těžkou, těžkou i rezistentní hypertenzí a do kombinace s jinými antihypertenzivy k léčbě těžké a rezistentní hypertenze. Lék má dlouhodobou účinnost, zajišťuje pozvolný pokles TK bez rizika vzniku reflexní tachykardie a vzniku plazmatické reninové aktivity. Je metabolicky neutrální, vhodný pro hypertoniky s diabetes mellitus i metabolickým syndromem. Zároveň je účinným a bezpečným lékem s potvrzenými a dokázanými metabolickými účinky.

Mezi hlavní přípravky STADA, prezentované na kongresovém stánku, patřily široce používané kardiologické léky Moxostad, Indapamid STADA, Stacyl a fixní kombinace Perindopril/Amlodipin STADA. Tyto léky jsou známy svou účinností v léčbě hypertenze a dalších kardiologických onemocnění.

Moxonidin, který je v přípravku Moxostad, patří do skupiny centrálně působících antihypertenziv. V léčbě mírné až středně těžké hypertenze má stejnou účinnost jako většina antihypertenziv první volby, pokud je správně použit jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými antihypertenzivy. Moxonidin také zlepšuje metabolický profil u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus nebo zhoršenou glukózovou tolerancí. Moxonidin je ideální volbou pro léčbu těžších forem hypertenze, zejména jako doplňková léčba u pacientů s metabolickým syndromem a u nemocných s výraznější psychickou tenzí.

Pokud hledáme diuretikum pro léčbu hypertenze, indapamid by měl být lékem volby. Indapamid je metabolicky neutrální a je vhodný pro léčbu hypertenze u pacientů s diabetem a poruchou metabolismu lipidů. Podávání retardované formy, kterou nabízí přípravek Indapamid STADA, umožňuje dosažení stabilních plazmatických hodnot a snížení dávky diuretika. Indapamid je také vhodný k dlouhodobé terapii hypertenze u stabilních pacientů po cévní mozkové příhodě a v kombinaci s inhibitory ACE má cerebroprotektivní účinky.

Terapie zaměřená na snížení srážlivosti krve je založena na použití kyseliny acetylsalicylové (ASA), která se nejčastěji používá v sekundární prevenci ASKVO. Aby se minimalizovalo riziko krvácení, lze použít enterosolventní formu ASA v tabletách, které nabízí přípravek Stacyl. Navzdory příchodu nových antiagregačních látek zůstává ASA důležitou součástí terapie, což zdůrazňují i poslední doporučené postupy. Kvůli možným krvácivým komplikacím je důležité zvolit vhodnou formu ASA, a zde se ukazuje výhodnost enterosolventní formy, která je bezpečnější pro zažívací trakt. Ve studiích bylo prokázáno, že enterosolventní forma ASA má srovnatelnou účinnost jako klasická forma ASA.

Na kardiologickém kongresu prezentovala STADA také lék na dyslipidémie Zederno, což je fixní kombinace atorvastatinu s ezetimibem. Tento lék pomáhá snižovat koncentraci cholesterolu v krvi a snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Při užívání kombinace atorvastatin + ezetimib, kterou obsahuje lék Zederno, může pacient dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu, kterých by samotným statinem nedosáhl.

Společnost STADA představila také antidiabetika ze skupiny gliptinů (inhibitorů DPP‑4). Sitagliptin STADAVildagliptin STADA. Tyto léky pomáhají snižovat koncentraci krevního cukru u pacientů s diabetem typu 2. STADA také nabízí fixní kombinace Sitagliptin/Metformin STADAVildagliptin/Metformin STADA pro účinnou kontrolu krevního cukru.

Z klinických studií a zkušeností z klinické praxe vyplývá, že gliptiny jsou cenným příspěvkem k léčbě diabetu 2. typu. Gliptiny mají podobný účinek na zlepšení kompenzace jako jiná perorální antidiabetika, ale jsou bezpečnější, zejména co se týče rizika hypoglykémie (viz graf). Gliptiny nevedou k nárůstu hmotnosti a jejich účinnost závisí na hodnotě glykémie. Právě pro tyto výhody jsou gliptiny široce používány. Bylo prokázáno, že mají synergický účinek s metforminem, což vede v případě potřeby k dalšímu snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu a glykémie.

Celkově lze říci, že společnost ­STADA, věrna svému sloganu „Péče o zdraví lidí“, se na kardiologickém kongresu prezentovala jako společnost, která má kardiovaskulární zdraví jako jednu ze svých priorit. Její portfolio léků nabízí různé mechanismy účinků, které pomáhají snižovat krevní tlak, cholesterol a koncentraci cukru v krvi, což jsou faktory, které mohou přispívat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Léčivé přípravky STADA pomáhají pacientům chránit jejich zdraví a udržet jim důstojný a plnohodnotný život.      

Sdílejte článek

Doporučené