Přeskočit na obsah

Společnost STADA na XLII. výroční konferenci SVL ČLS JEP

Výroční konference SVL ČLS JEP je každoročně nejvýznamnější událostí, na které se setkávají praktičtí lékaři. Stánek STADA na XLII. výroční konferenci SVL ČLS JEP byl prostorný, umístěný na exkluzivním místě při vstupu do velkého kongresového sálu a nabízel účastníkům konference možnost detailně prozkoumat širokou škálu kardiologických, diabetologických, gastroenterologických a analgetických přípravků včetně novinek, které STADA nabízí.

Prověřené a všeobecně předepisované spolehlivé kardiologické přípravky STADA

Mezi hlavní přípravky STADA prezentované na stánku patřily kardiologické léky Indapamid STADA, Moxostad, Stacyl, Ezetimib STADA a fixní kombinace Perindopril/Amlodipin STADA. Tyto léky jsou známy svou účinností v léčbě hypertenze a dalších kardiologických onemocnění.

Pokud hledáme účinný a bezpečný přípravek pro léčbu hypertenze, diuretikum indapamid je jedním z antihypertenziv první volby. Existuje řada studií a rozsáhlá klinická zkušenost, které podporují užívání indapamidu a jeho bezpečnost. Indapamid je metabolicky neutrální a je vhodný pro léčbu hypertenze u pacientů s diabetem a poruchou metabolismu lipidů. Podávání retardované formy, kterou nabízí přípravek Indapamid STADA, umožňuje dosažení stabilních plazmatických hodnot a snížení dávky diuretika. Má tak výrazně menší riziko hypokalémie než přípravky obsahující neretardované formy indapamidu. Indapamid je také vhodný k dlouhodobé terapii hypertenze u stabilních pacientů po cévní mozkové příhodě a v kombinaci s inhibitory ACE má cerebroprotektivní účinky.

GrafMoxonidin, který je obsažen v přípravku Moxostad, patří do skupiny sympatolytik II. generace a je perorálním antihypertenzivem. V léčbě mírné až středně těžké hypertenze má stejnou účinnost jako většina antihypertenziv první volby, pokud je správně použit jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými antihypertenzivy. Moxonidin také zlepšuje metabolický profil u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus nebo zhoršenou glukózovou tolerancí. Jeho použití může mít příznivý vliv na více komponent metabolického syndromu, což odpovídá současným trendům preferování antihypertenziv s metabolicky příznivými nebo neutrálními účinky. Moxonidin je velmi dobře snášen, má nízký potenciál pro lékové interakce a je podáván v jedné denní dávce. Dále se ukázalo, že jeho mírně sedativní účinky jsou vhodné u pacientů s psychickou tenzí. Moxonidin je ideální volbou pro léčbu těžších forem hypertenze, zejména jako doplňková léčba u pacientů s metabolickým syndromem a u nemocných s výraznější psychickou tenzí.

Terapie zaměřená na snížení srážlivosti krve je založena na použití kyseliny acetylsalicylové (ASA), která se nejčastěji používá v sekundární prevenci ASKVO. Aby se minimalizovalo riziko krvácení, lze použít enterosolventní formu ASA v tabletách, které nabízí přípravek Stacyl. Navzdory příchodu nových antiagregačních látek zůstává ASA důležitou součástí terapie, což zdůrazňují i poslední doporučené postupy. Kvůli možným krvácivým komplikacím je důležité zvolit vhodnou formu ASA, a zde se ukazuje výhodnost enterosolventní formy, která je bezpečnější pro zažívací trakt. Ve studiích bylo prokázáno, že enterosolventní forma ASA má srovnatelnou účinnost jako klasická forma ASA.

Ezetimib STADA je lék, který se používá k léčbě vysoké koncentrace cholesterolu v krvi. Ezetimib je inhibitor absorpce cholesterolu, který má silné účinky na snižování koncentrace LDL cholesterolu a také příznivě ovlivňuje ostatní lipidy. Snižuje triglyceridy a zvyšuje koncentrace HDL cholesterolu. Může být použit v monoterapii u pacientů, kteří nesnášejí statiny, a je obzvláště užitečný v kombinaci se statiny. Ezetimib je obecně dobře snášen a má minimální incidenci nežádoucích účinků. Jeho další výhodou je, že má pohodlné dávkování jednou denně, a to kdykoli v průběhu dne s jídlem nebo bez jídla. Ezetimib STADA je na Pozitivním listu VZP a je bez doplatku pacienta.

Diabetologické přípravky STADA – lék první volby Stadamet a gliptiny, které jsou nově uvolněny i v monoterapii pro předepisování praktickými lékaři

Metformin, který je obsažen v přípravku Stadamet, je lékem první volby pro léčbu diabetes mellitus 2. typu. Je to dlouhodobě prověřený, účinný a obecně dobře snášený přípravek. Snižuje koncentraci glukózy v krvi zejména tím, že zvyšuje inzulinovou senzitivitu a snižuje množství cukru, které játra uvolňují do krve. Tím, že nezvyšuje sekreci inzulinu, nezpůsobuje hypoglykémii. Má neutrální vliv na hmotnost, a proto je vhodný pro pacienty s nadváhou nebo s metabolickým syndromem. Díky svému příznivému vlivu na látkovou přeměnu lipidů nezpůsobuje ani nezhoršuje dyslipidémie. Užívá se v monoterapii nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky. Stadamet je na Pozitivním listu VZP a je bez doplatku pacienta.

Novinkami společnosti STADA jsou antidiabetika ze skupiny gliptinů, Sitagliptin STADAVildagliptin STADA. Tyto léky pomáhají snižovat koncentraci krevního cukru u pacientů s diabetem 2. typu. STADA také nabízí fixní kombinace Sitagliptin/Metformin STADAVildagliptin/Metformin STADA pro účinnou kontrolu krevního cukru.

Z klinických studií a zkušeností z klinické praxe vyplývá, že gliptiny jsou cenným příspěvkem k léčbě diabetu 2. typu. Hlavním mechanismem účinku gliptinů je zablokování enzymu DPP‑4, a tím zvýšení koncentrace a prodloužení účinku vlastního GLP‑1, který je u diabetiků 2. typu často snížený. Zvýšením koncentrace GLP‑1 dochází ke zlepšení sekrece inzulinu a také k blokaci sekrece glukagonu a oddálení apoptózy B‑buněk pankreatu. Gliptiny mají podobný účinek na zlepšení kompenzace jako jiná perorální antidiabetika, ale jsou bezpečnější, zejména co se týče rizika hypoglykémie (viz graf). Gliptiny nevedou k nárůstu hmotnosti a jejich účinnost závisí na hodnotě glykémie. Právě pro tyto výhody jsou gliptiny široce používány. Bylo prokázáno, že mají synergický účinek s metforminem, což vede v případě potřeby k dalšímu snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu a glykémie.

Celkově lze říci, že společnost ­STADA, věrna svému sloganu „Péče o zdraví lidí“, se na XLII. výroční konferenci SVL ČLS JEP prezentovala jako společnost, která má zdraví lidí jako svoji prioritu. Její portfolio léků nabízí různé mechanismy účinků, které pomáhají snižovat krevní tlak, cholesterol, koncentraci cukru v krvi, sekreci žaludeční kyseliny a ulevovat od bolesti, což jsou faktory, které mohou přispívat k rozvoji různých druhů onemocnění.

Doporučené