Přeskočit na obsah

Spolupráce v oblasti zdravotnických start upů

Společnost FONS JK Group, majitel české IT společnosti STAPRO, uzavřela smlouvu o spolupráci s investiční společností Moondust Ventures. Předmětem spolupráce bude v první fázi společné investování do nadějných start‑upů v oblasti zdravotní péče, léčebných postupů a přidružených technologií. V druhé fázi pak společnosti plánují založit a spravovat investiční fond zaměřený právě na inovativní zdravotnické investice.

Geograficky se investice budou primárně zaměřovat na prostor střední a východní Evropy, přesah je pravděpodobný i do západní Evropy a jiných částí světa. Investice budou směřovat především do raných fází rozvoje nových technologií a do podpory univerzitních týmů pracujících na nadějných projektech.

„Nové technologie mají potenciál zásadně změnit postupy a řešení ve zdravotní péči po celém světě. Ať už se jedná o algoritmy umělé inteligence radikálně zvyšující efektivitu diagnostické péče, řešení urychlující vývoj léčiv, nebo poskytování zdravotní péče na dálku, je zřejmé, že nové technologie mění poskytování zdravotní péče rychleji, než bylo dříve myslitelné. Společnost FONS chce být aktivním hráčem v této oblasti a spolupráce s Moondust Ventures nám takovou roli zprostředkuje,“ uvedl Leoš Rajbr, předseda správní rady FONS.

„Pro Moondust Ventures je spolupráce s tak silným partnerem, jako je FONS, nesmírně důležitá. Spojení expertizy, kontaktů a kapitálové síly obou týmů nám umožní investovat do společností, které řeší nové společenské potřeby, jako je například zvýšení účinnosti, dostupnosti a včasnosti léčby. Tato spolupráce je nejen ekonomicky zajímavá, ale i lidsky obohacující,“ uvedl Marios Nicolettis, jednatel Moondust Ventures.

V současné době probíhá analýza a due diligence několika možných cílů v České republice, Rakousku a Ně­mecku.

Sdílejte článek

Doporučené