Přeskočit na obsah

Srdeční arytmie byla odstraněna na dálku

Odstranění poruchy srdečního rytmu "na dálku" pomocí internetového spojení bylo 7. března provedeno na Klinice kardiologie IKEM v rámci 14. ročníku mezinárodního Pražského workshopu o katetrizačních ablacích s živými přenosy ze sálů. Pacient se nacházel na sále Nemocnice Na Homolce a výkon byl prováděn z auditoria IKEM. Na organizaci workshopu se významnou měrou podílí Nadační fond Moderní léčba arytmií.

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a vyskytuje se u 1 až 2 % populace.

Její odstranění spočívá v izolaci plicních žil, která se provádí obkroužením jejich ústí sérií drobných "spálenin" pomocí radiofrekvenčního proudu. "Jde o složitý výkon, s nímž může mít problémy i zkušený operatér," říká prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Jednak je složité katetr v některých místech udržet v kontaktu s tkání a jednak se běžně používá k jeho lokalizaci rentgenové záření. U určitého procenta pacientů po katetrizační ablaci fibrilace síní může dojít k vzniku síňové tachykardie, kdy elektrický vzruch krouží po různě velkém okruhu v levé nebo pravé síni. Odstranění těchto arytmií je opět velmi náročně, dokonce více než ablace fibrilace síní.

S cílem napomoci lékařům při řešení těchto problémů byly vyvinuty systémy robotického ovládání katetru. Jedním z nich je systém Sensei od výrobce Hansen Medical, který pracuje s trojrozměrným zobrazovacím systémem a intuitivním ovládáním pohybu katetru v trojrozměrné mapě bez potřeby rentgenového záření. Druhým systémem je Niobe II od firmy Stereotaxis,

Dokončení na str. B2

který využívá podobného způsobu zobrazení a intuitivního ovládání pohybu katetru v srdci. Rozdíl oproti předchozímu systému je v tom, že pohyb katetru je ovládán dvěma velkými magnety. Tato firma rovněž vyrábí systém Odyssey, umožňující provedení katetrizační ablace "na dálku" přes internetové spojení. Právě tento systém byl využit v průběhu workshopu k provedení katetrizační ablace mezi IKEM a Nemocnicí Na Homolce.

Profesor Carlo Pappone z Itálie, jenž se významnou měrou zasloužil o rozšíření metody katetrizační ablace fibrilace síní, vidí v tomto způsobu katetrizační ablace usnadnění celého výkonu a možnost, jak zkrátit trénink nezbytný pro operatéry. "Tento způsob provedení výkonu navíc umožní efektivněji využívat lidské zdroje i nové technologie ve prospěch pacientů," říká. Sám profesor Pappone předvedl tento výkon přímo před zraky účastníků workshopu.

Z auditoria v pražském IKEM pomocí obrazovky a počítačové myši provedl ablaci síňové tachykardie, která se objevila po předchozí ablaci fibrilace síní u pacienta, jenž se nacházel na katetrizačním sále Nemocnice Na Homolce. "Tento způsob může být v budoucnu využíván i pro výuku nebo konzultaci na dálku," dodává profesor Pappone. Celý výkon bylo možno sledovat i on-line přes internet v jiných zemích přes speciální link.

Organizace pražských workshopů má již dlouhou tradici a přispěla významnou měrou k rozšíření metody katetrizační ablace srdečních arytmií v České republice i okolních zemích. V posledních letech je jejich hlavním tématem zlepšení úspěšnosti a bezpečnosti výkonů. Značnou zásluhu na tom má právě Nadační fond Moderní léčba arytmií, který workshopy pomáhá zajišťovat finančně i organizačně.

red

Zdroj: Medical tribune

Sdílejte článek

Doporučené