Přeskočit na obsah

Stanovisko AČMN k analýze VŠE o zdravotních pojišťovnách z 16. 10. 2018

AČMN má zásadní výhrady k závěrům analýzy VŠE ke zdravotnímu pojištění z 16. 10. 2018, jak byly prezentovány v některých médiích. Domníváme se, že jsou zavádějící, vytržené z kontextu a v rozporu s realitou. V systému zdravotního pojištění nebylo nikdy více peněz, než je v současnosti.

Náš systém zdravotního pojištění není budován na principu komerčního pojištění a nehrozí mu krize přímo spojené s vývojem na trhu. Veřejné zdravotní pojištění připomíná daňové systémy, kam každý měsíc pravidelně přitékají všechny odvody a platby za státní pojištěnce, které jsou až poté pojišťovnami směřovány do zdravotnických zařízení. Letošní nadvýběr do září 2018 činí 21,3 mld. Kč, což je o 10,28 procenta více než v loňském roce, a do konce roku stoupne odhadem na 25 mld. Kč.

V každém systému je dobré mít nějaké rezervy. Pokud je systém destabilizován, pak je rozumné je použít. Ať na stabilizaci sester a lékařů v nemocnicích, na systém jejich vzdělávání, nebo na dlouhodobě podfinancované obory, jako je například následná péče. Už pouhých 3–5 mld. Kč z těchto rezerv by dovolilo navýšit našim sestřičkám a lékařům v následné péči platy o deset procent, jak bylo přislíbeno vládou, a zlepšit situaci pacientů. Chápeme, že přebytky ve zdravotním pojištění staví zdravotní pojišťovny i vládu do dobrého světla optickým zlepšením každoročního deficitu veřejných financí. Stejnou optikou je však třeba se dívat na nemocnice, kde stav personálu systémově ohrožuje jejich fungování.

Na nikoli černobílé diskusi o systému veřejného zdravotního pojištění je AČMN připravena se podílet.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…