Přeskočit na obsah

SYMPOSIUM: REVMATOLOGIE: Léčba revmatoidní artritidy bránící vzniku destrukcí

Revmatoidní artritida, chronické autoimunitní onemocnění vedoucí k symetrickému erozivnímu postižení kloubů, má celosvětovou prevalenci kolem 1 %.1 Nejlépe je definována jednotlivými klinickými rysy shrnutými v kritériích American Rheumatism Association2 z roku 1987 (tab. 1). Tato klasifikační kritéria sice mohou být užitečná, ovšem ne vždy jsou zcela rozhodující a nejsou určena k vlastní diagnostice u jednotlivých pacientů. Diagnózu revmatoidní artritidy navíc často potvrdí až průběh onemocnění, protože další možné příčiny synovitidy, jako jsou systémový lupus erythematodes nebo séronegativní spondylartropatie, od ní zpočátku mnohdy nelze klinicky odlišit. Progrese onemocnění Ačkoli etiologie a patogeneze revmatoidní artritidy dosud nebyly dokonale objasněny, nejnovější poznatky naznačují, že významnou roli hrají nitrokloubní interakce mezi lymfocyty T a makrofágy, stejně jako prozánětlivé cytokiny těmito buňkami vytvářené.3 Synoviální výstelka se pod vlivem zánětlivých buněk stává hyperplastickou a hypertrofickou; roste a vytváří pannus, tedy agresivní zánětlivou tkáň, která nahlodává kost a chrupavku uvnitř kloubního pouzdra. Degradační enzymy typu kolagenázy pak ničí strukturu chrupavky, kosti a dalších pojivových tkání. První příznaky revmatoidní artritidy se nejčastěji objevují ve čtvrtém a pátém decenniu, ovšem mohou se dostavit kdykoli, i v dětství. Toto onemocnění postihuje ženy asi dvakrát častěji než muže,4 což svědčí pro možný vliv hormonálních či reprodukčních faktorů. Revmatoidní artritida může začínat akutně, subakutně či pozvolna. Plíživý rozvoj příznaků je nejčastější a setkáváme se s ním alespoň u 50 % nových případů.5–7 Přirozený průběh tohoto onemocnění je velmi variabilní – od spontánně odeznívajících obtíží až po progresivní artritidu s těžkými následky. Postižení kloubů, jímž revmatoidní artritida zpravidla začíná, mohou doplňovat také periartikulární projevy, jako bursitidy, tenosynovitidy a syndrom karpálního tunelu. Vzácně se v rámci první manifestace nemoci setkáváme s mimokloubními příznaky, jako jsou záněty sérózních membrán a intersticiální postižení plic. Revmatoidní artritidu lze označit za periferní polyartritidu. Kloubní příznaky mohou přicházet a odeznívat, ovšem v souhrnu nejsou jen stěhovavé, spíše se postupně sčítají.
...

Komentář

Autor: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Autoři přehledového postgraduálního článku se zabývají dnešním pohledem na problematiku diagnostiky a léčby revmatoidní artritidy. Epidemiologické studie posledních let ozřejmily fakt, že revmatoidní artritida je od samého začátku agresivní onemocnění, které rychle vede ke kloubním erozím, destrukcím, disabilitě a invaliditě. Základními pilíři přístupu k onemocnění je časná diagnostika a časná agresivní léčba. Časná diagnostika revmatoidní artritidy je stále problémem, protože neexistuje absolutně specifický laboratorní či jiný diagnostický test. Diagnostická kritéria ACR se pro individuální diagnostiku časných forem příliš nehodí. Velice významným testem pro diagnostiku časné revmatoidní artritidy se staly v posledních letech protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům, tzv. anti-CCP protilátky. Senzitivita anti-CCP pro revmatoidní artritidu je zhruba stejná jako u revmatoidních faktorů, ale specificita je až 96 %, tedy nejvyšší ze všech dostupných testů. Přítomnost anti-CCP také znamená větší riziko nepříznivého průběhu nemoci, jak jsme mohli potvrdit v našich sledováních. Jde tedy o to, aby pacient s jakoukoli čerstvě zachycenou artritidou byl velice rychle (dny až týdny), odeslán ke specialistovi k potenciálnímu zahájení terapie. Bylo zjištěno, že vysoké riziko revmatoidní artritidy nastává při přítomnosti následujících příznaků: oteklé metakarpo- nebo metatarsofalangeální klouby, delší ranní ztuhlost a zvýšené reaktanty akutní fáze. Specialista by měl velmi rychle potvrdit diagnózu revmatoidní artritidy, či alespoň podezření na tuto diagnózu.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 5/2005, strana 5

Zdroj:

Doporučené