Přeskočit na obsah

Syndemie, nikoli pandemie Covid 19

V poslední době můžeme být svědky měnícího se pohledu na onemocnění SARS‑CoV‑19. Zdá se, že zaměření na příčinu COVID‑19 jako na infekční onemocnění je příliš úzké. Všechny zásahy jsou zatím cíleny na zabránění virového přenosu, a tedy šíření patogenu, jak vládám radí epidemiologové a specialisté na infekční choroby. Bohužel, příběh COVID‑19 není tak jednoduchý. Interagují zde dvě kategorie onemocnění v rámci specifických populací – infekce s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS‑CoV‑2) a řada nepřenosných nemocí (NCD). Tyto kategorie se shlukují v rámci sociálních skupin podle vzorce nerovnosti hluboce zakořeněné v našich společnostech. Nahromadění těchto nemocí na pozadí sociální a ekonomická nerovnosti zhoršuje nepříznivé důsledky každé jednotlivé nemoci. COVID‑19 není pandemie. Je to syndemie. Syndemická povaha hrozby, které čelíme, znamená, že přístup musí být odlišný, má‑li se ochránit zdraví naší společnosti.

Pojem syndemie poprvé koncipoval Merrill Singer, americký lékařský antropolog, v 90. letech minulého století. Syndemický přístup podle něj odhaluje biologické a sociální interakce, které jsou důležité pro prognózu, léčbu a zdravotní politiku. Škody způsobené omezeními v důsledku SARS‑CoV‑2 budou vyžadovat mnohem větší pozornost věnovanou NCD a socioekonomickým nerovnostem, než jaká byla doposud přijata. Syndemie není jen komorbidita. Syndemie se vyznačuje biologickými a sociálními interakcemi mezi podmínkami a stavy, interakcemi, které zvyšují náchylnost člověka k poškození nebo zhoršení jeho zdravotního stavu. V případě COVID‑19 může být předpokladem pro jeho úspěšnou kontrolu řešení nepřenosných nemocí. Postavit se COVID‑19 znamená řešit hypertenzi, obezitu, cukrovku, kardiovaskulární a chronické respirační nemoci a onkologická onemocnění. Nejdůležitějším důsledkem pohledu na COVID‑19 jako syndemii je zdůraznit jeho sociální původ. Pokud vlády nevymyslí politiku a programy ke zvrácení hlubokých rozdílů, naše společnost nikdy nebude skutečně bezpečná před COVID‑19. Jak napsali Singer a spol. v roce 2017: „Syndemický přístup poskytuje velmi odlišný přístup orientace na klinickou medicínu a veřejné zdraví a ukazuje, jak integrovaný přístup k porozumění a léčbě nemocí může být mnohem úspěšnější než pouhá kontrola epidemické choroby nebo léčba jednotlivce.“

 

 

Horton R. Offline: COVID‑19 is not a pandemic. Lancet 2020;396:874.

Bambra C, et al. The COVID‑19 pandemic and health inequalities. J Epidemiol Community Health 2020. doi:10.1136/jech‑2020‑214401

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.