Přeskočit na obsah

Talentovaní se snáze prosadí

MT: Studium technických oborů si ve světě na nedostatek zájmu a uchazečů rozhodně nemůže stěžovat, zatímco u nás technické vysoké školy k těm populárnějším rozhodně nepatří. Čím to může být?

V technickém vzdělání obecně se prolíná mnoho exaktních disciplín, které vyžadují vzájemnou koordinaci, syntézu a v zásadě i podřízenost jednomu cíli. U interdisciplinárních oborů, jakým je i biomedicínské inženýrství, je to ještě významnější. Pro mladé lidi, kteří se chtějí takovému oboru věnovat, to znamená jisté odvykání běžným stereotypům a plné nasazení. Kromě toho základním požadavkem na zakončení studia techniky je praktická realizace bakalářské či diplomové práce. Tato práce představuje mnohdy velký objem hodin strávených na zdravotnických pracovištích, a to především ve volném čase studentů. Satisfakce v podobě zařízení fungujícího v klinické praxi je samozřejmě důležitá, ale náročná a dlouhá cesta, která k ní vede, může některé potenciální zájemce od studia techniky odradit.

MT: Dívky se technických oborů zpravidla zaleknou častěji, předpokládám tedy, že biomedicínských inženýrek vychováváte poskrovnu.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 38/2006, strana 21

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené