Přeskočit na obsah

Teclistamab u relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

Bispecifické protilátky představují důležitý nový přístup v léčbě myelomu, který může být příznivý ve srovnání s jinými přípravky, včetně CAR-T buněčné terapie. Multicentrická studie fáze 1–2 MajesTEC‑1 s teclistamabem, bispecifickou protilátkou, která váže CD3 na T buňkách a antigen zrání B buněk na myelomových buňkách, zahrnula pacienty s refrakterním nebo relabujícím onemocněním po nejméně třech liniích léčby, kteří dostávali každý týden subkutánní injekce teclistamabu. Celkem bylo léčeno 165 pacientů s mediánem pěti předchozích linií léčby; během mediánu sledování 14,1 měsíce mělo 63 procent pacientů částečnou nebo lepší odpověď – primární výsledek – a 39 procent pacientů mělo úplnou nebo lepší odpověď. Medián trvání odpovědi byl 18,4 měsíce. Téměř 27 procent všech pacientů a 46 procent pacientů s kompletní odpovědí nemělo detekovatelnou minimální reziduální nemoc. U většiny pacientů se vyskytly nežádoucí příhody stupně 3 nebo 4, včetně infekcí (49 %), neutropenie (64 %), anémie a trombocytopenie. U 24 pacientů se vyskytly neurotoxické příhody, včetně pěti pacientů se syndromem neurotoxicity spojené s imunitními efektorovými buňkami (ICANS). Tato studie prokazuje vysokou míru celkové odpovědi a trvalé remise u relabovaného a refrakterního myelomu s nízkým rizikem. CRS se vyskytl u většiny pacientů, ale prakticky všechny příhody byly nízkého stupně.

Zdroj: Moreau P, et al. Teclistamab in relapsed or refractory myeloma. N Engl J Med 2022 Aug 11; 387:495. Mailankody S and Landgren O. T‑cell engagers — Modern immune‑based therapies for multiple myeloma. N Engl J Med 2022 Aug 11; 387:558.

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…