Přeskočit na obsah

Tematická příloha: HOSPIMedica 2006: Brána k biotechnologiím

V úvodní sekci vystoupil mimo jiné Mgr. Tomáš Hruda, generální ředitel agentury CzechInvest, jež se zabývá podporou podnikání a investic v ČR. S využitím strukturálních fondů EU chce podporovat vznik clusterů, inkubátorů a technologických center, motivovat k inovacím i novým výrobním technologiím a především prezentovat české biotechnologické firmy na mezinárodních trzích. Další část konference byla věnována prezentacím představitelů zahraničních společností. Michael Hehenberger, Ph.D., DR.Sc., z IBM Healthcare & Life Science hovořil na téma biobank a biomarkerů. Na začátku upozornil na nový fenomén, tzv. Information Based Medicine – medicínu založenou na informacích, která vyžaduje přístup k různým integrovaným zdrojům. „Je třeba spolupráce s velkými klinikami, jako je Mayo Clinic, je třeba analyzovat data, získávat nové poznatky, výsledky poté transformovat do farmaceutické reality a pracovat na systému umožňujícím kvalitní péči,“ uvedl M. Hehenberger. Na otázku, proč potřebujeme biobanky, odpověděl: „Abychom mohli pracovat s genetickým materiálem, sledovat vlivy prostředí, původ různých onemocnění a mohli posunout vývoj kupředu. Z biobank získáme biomarkery, jež nám poskytují informace o patologických změnách a reakcích na farmakologickou léčbu, což je velmi důležité pro budoucí vývoj nových léčiv. Výzkum a vývoj založený na použití biomarkerů nám pomůže zlepšit účinnost a bezpečnost léků a snížit počet neúspěšných aplikací. Doufáme, že pomocí biomarkerů se nám je podaří redukovat až o 75 procent.“ V závěru přednášky ještě dodal: „Nabízíme expertizu, odbornost a technické zázemí a vědci nám poskytují faktickou náplň. IBM se genetikou zabývá velmi vážně.“
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 35/2006, strana 20

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené