Přeskočit na obsah

Test na B buňky predikuje autoimunitní reakci při léčbě alemtuzumabem

Na letošním kongresu MSVirtual2020 byla představena práce, podle níž mohou některé typy B buněk sloužit jako prediktory autoimunitních nežádoucích účinků při léčbě alemtuzumabem u pacientů s vysoce aktivní remitentní‑relabující RS. Podle doktorky Paulette Walo z Madridu může vyšší koncentrace B buněk, především plazmablastů, významně predikovat autoimunitní reakci na alemtuzumab. Poznatek by mohl pomoci při výběru pacientů vhodných pro tuto léčbu. Studie dr. Walo zahrnula 54 pacientů z pěti nemocnic ve Španělsku na alemtuzumabu, testy byly provedeny před léčbou. Většina pacientů ve studii dostala cyklus dvou dávek alemtuzumabu. Během dvou let sledování se autoimunitní NÚ v podobě poruchy štítné žlázy vyvinuly u 26 procent osob. Tyto osoby měly v krvi více CD19+ B buněk, zejména s vyšším počtem naivních B buněk a plazmablastů, než osoby bez autoimunitní reakce. Populace leukocytů byla hodnocena pomocí průtokové cytometrie. Autoimunitní nežádoucí účinky často limitují léčbu alemtuzumabem, vyskytují se u cca 30 procent pacientů. Množství T buněk v krvi se mezi oběma skupinami nelišilo. Bylo spočítáno, že když měli pacienti více než 7,6 procenta B buněk v krvi, měli vyšší riziko autoimunitních NÚ po alemtuzumabu oproti osobám s nižším procentem (odds ratio 14,67, p ≤ 0,0001). Prediktivní hodnota plazmablastů byla 0,13 % (p = 0,002).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…