Přeskočit na obsah

Test na B buňky predikuje autoimunitní reakci při léčbě alemtuzumabem

Na letošním kongresu MSVirtual2020 byla představena práce, podle níž mohou některé typy B buněk sloužit jako prediktory autoimunitních nežádoucích účinků při léčbě alemtuzumabem u pacientů s vysoce aktivní remitentní‑relabující RS. Podle doktorky Paulette Walo z Madridu může vyšší koncentrace B buněk, především plazmablastů, významně predikovat autoimunitní reakci na alemtuzumab. Poznatek by mohl pomoci při výběru pacientů vhodných pro tuto léčbu. Studie dr. Walo zahrnula 54 pacientů z pěti nemocnic ve Španělsku na alemtuzumabu, testy byly provedeny před léčbou. Většina pacientů ve studii dostala cyklus dvou dávek alemtuzumabu. Během dvou let sledování se autoimunitní NÚ v podobě poruchy štítné žlázy vyvinuly u 26 procent osob. Tyto osoby měly v krvi více CD19+ B buněk, zejména s vyšším počtem naivních B buněk a plazmablastů, než osoby bez autoimunitní reakce. Populace leukocytů byla hodnocena pomocí průtokové cytometrie. Autoimunitní nežádoucí účinky často limitují léčbu alemtuzumabem, vyskytují se u cca 30 procent pacientů. Množství T buněk v krvi se mezi oběma skupinami nelišilo. Bylo spočítáno, že když měli pacienti více než 7,6 procenta B buněk v krvi, měli vyšší riziko autoimunitních NÚ po alemtuzumabu oproti osobám s nižším procentem (odds ratio 14,67, p ≤ 0,0001). Prediktivní hodnota plazmablastů byla 0,13 % (p = 0,002).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené