Přeskočit na obsah

Tislelizumab je lepší než chemoterapie druhé linie u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu

Na jaře byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené studie fáze III s názvem RATIONALE‑302, která srovnávala protilátku anti‑PD‑1 tislelizumab s chemoterapií ve druhé linii léčby metastazujícího dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. Z 512 pacientů randomizovaných k léčbě tislelizumabem nebo k léčbě docetaxelem, paklitaxelem nebo irinotekanem bylo 80 procent léčeno v Asii, 50 procent mělo skóre PD‑L1 tumor area positive (TAP) nižší než 10 procent, 65 procent podstoupilo předchozí radioterapii a 38 procent mělo předchozí operaci. Ukázalo se, že primární cílový ukazatel celkového přežití byl významně lepší při použití tislelizumabu ve srovnání s chemoterapií (medián 8,6 vs. 6,3 měsíce).

Tislelizumab ve srovnání s chemoterapií zlepšil jak přežití bez progrese (HR = 0,83), tak míru odpovědi (20,3 % vs. 9,8 %). Nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály.

Dvanáctiměsíční přežití bylo rovněž vyšší v rameni s tislelizumabem (37 % vs. 24 %). Přínos v přežití byl pozorován jak u pacientů se skóre PD‑L1 tumor area positive vyšším než 10 procent, tak u pacientů s tímto skóre pod 10 procent.

Tislelizumab je další anti‑PD‑1 látka, která je lepší než chemoterapie druhé linie u metastazujícího dlaždicobuněčného karcinomu jícnu.

Jak bylo zjištěno v jiných studiích, přínos léčby inhibitory kontrolních bodů pro přežití závisí na pozitivitě PD‑ L1, přičemž přínos pro přežití se snižuje u pacientů se skóre TAP < 10 procent. Skóre TAP pouze pro nádor pravděpodobně nadhodnocuje počet pacientů s PD‑L1‑low nebo PD‑L1 negativních, protože nezohledňuje makrofágy a lymfocyty; značná část pacientů s TAP‑low je pravděpodobně PD‑L1 pozitivní.

Zdroj: Shen L et al. Tislelizumab versus chemotherapy as second‑line treatment for advanced or metastatic esophageal squamous cell carcinoma (RATIONALE‑302): A randomized phase III study. J Clin Oncol 2022 Apr 20; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…