Přeskočit na obsah

Tislelizumab je lepší než chemoterapie druhé linie u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu

Na jaře byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené studie fáze III s názvem RATIONALE‑302, která srovnávala protilátku anti‑PD‑1 tislelizumab s chemoterapií ve druhé linii léčby metastazujícího dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. Z 512 pacientů randomizovaných k léčbě tislelizumabem nebo k léčbě docetaxelem, paklitaxelem nebo irinotekanem bylo 80 procent léčeno v Asii, 50 procent mělo skóre PD‑L1 tumor area positive (TAP) nižší než 10 procent, 65 procent podstoupilo předchozí radioterapii a 38 procent mělo předchozí operaci. Ukázalo se, že primární cílový ukazatel celkového přežití byl významně lepší při použití tislelizumabu ve srovnání s chemoterapií (medián 8,6 vs. 6,3 měsíce).

Tislelizumab ve srovnání s chemoterapií zlepšil jak přežití bez progrese (HR = 0,83), tak míru odpovědi (20,3 % vs. 9,8 %). Nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály.

Dvanáctiměsíční přežití bylo rovněž vyšší v rameni s tislelizumabem (37 % vs. 24 %). Přínos v přežití byl pozorován jak u pacientů se skóre PD‑L1 tumor area positive vyšším než 10 procent, tak u pacientů s tímto skóre pod 10 procent.

Tislelizumab je další anti‑PD‑1 látka, která je lepší než chemoterapie druhé linie u metastazujícího dlaždicobuněčného karcinomu jícnu.

Jak bylo zjištěno v jiných studiích, přínos léčby inhibitory kontrolních bodů pro přežití závisí na pozitivitě PD‑ L1, přičemž přínos pro přežití se snižuje u pacientů se skóre TAP < 10 procent. Skóre TAP pouze pro nádor pravděpodobně nadhodnocuje počet pacientů s PD‑L1‑low nebo PD‑L1 negativních, protože nezohledňuje makrofágy a lymfocyty; značná část pacientů s TAP‑low je pravděpodobně PD‑L1 pozitivní.

Zdroj: Shen L et al. Tislelizumab versus chemotherapy as second‑line treatment for advanced or metastatic esophageal squamous cell carcinoma (RATIONALE‑302): A randomized phase III study. J Clin Oncol 2022 Apr 20; [e‑pub].

Sdílejte článek

Doporučené