Přeskočit na obsah

Tofacitinib – povolena registrace v EU pro léčbu ulcerózní kolitidy

Evropská komise schválila léčbu perorálním přípravkem XELJANZ (tofacitinib citrát) pro dospělé pacienty se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou, u nichž nebyla adekvátní odpověď na konvenční léčbu či biologický přípravek nebo kteří tuto odpověď ztratili, případně konvenční léčbu či biologický přípravek netolerovali. Tofacitinib citrát je první a jediný inhibitor Janusovy kinázy, jenž byl pro tuto populaci pacientů schválen.Při schvalování tofacitinibu pro léčbu ulcerózní kolitidy shledal Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury, že přípravek přináší pacientům s ulcerózní kolitidou významný klinický benefit v porovnání s dostupnými možnostmi léčby. „Ulcerózní kolitida je chronické onemocnění, které se může objevit v kterémkoli věku, obtížně se léčí a ovlivňuje mnoho aspektů každodenního života,“ řekla Angela Lukin, regionální ředitelka divize Inflammation and Immunology společnosti Pfizer. „Schválení tofacitinibu Evropskou komisí poskytuje další možnost léčby, která může pomoci zlepšit péči o dospělé pacienty v Evropě žijící s tímto vysilujícím zánětlivým onemocněním střev.“

„I přes veškeré pokroky v medikamentózní terapii ulcerózní kolitidy, musím konstatovat, že dlouhodobá efektivita léčby této choroby je relativně velmi omezená,“ říká prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. A dodává: „S velkým potěšením přijímám zprávu, že Evropská komise povolila tofacitinib do léčebného armamentária ulcerózní kolitidy. Věřím, že tofacitinib částečně nahradí starší přípravky a zároveň rozšíří naše terapeutické možnosti u nemocných, kteří ztratili odpověď na biologickou léčbu.“

Tofacitinib citrát je nyní v Evropské unii schválen ve třech indikacích. Nejprve byl v roce 2017 schválen v kombinaci s metotrexátem pro léčbu středně závažné až závažné aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří neadekvátně odpovídali na jeden či více chorobu modifikujících antirevmatických léků (DMARD) nebo tyto léky nesnášeli. Byl také schválen v monoterapii v případě nesnášenlivosti metotrexátu nebo tehdy, pokud léčba metotrexátem není vhodná. V červnu 2018 byl tofacitinib citrát schválen Evropskou komisí v kombinaci s metotrexátem pro léčbu aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, kteří neadekvátně odpovídali na předchozí léčbu DMARD nebo ji nesnášeli.

„Až dodnes nebyla pro osoby žijící se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou dostupná perorální léčba, která by jak indukovala, tak udržovala remisi bez steroidů,“ uvedl Silvio Danese, vedoucí pracoviště IBD Center, Department of Gastroenterology, Humanitas Research Hospital v Miláně v Itálii, který je současně také prezidentem správní rady Evropské organizace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (European Crohn’s and Colitis Organisation, ECCO). „Tofacitinib, který je prvním inhibitorem Janusovy kinázy schváleným pro toto onemocnění, poskytne komunitě s ulcerózní kolitidou další možnost léčby.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…