Přeskočit na obsah

Tomoterapií se léčilo ve VFN už přes tisíc pacientů

V tomoterapeutické jednotce, kterou před třemi roky pořídila Všeobecná fakultní nemocnice jako první v ČR, je integrován CT skener a lineární urychlovač, který využívá technologii IMRT – léčbu zářením s modulovanou intenzitou. Lze tak precizně zaměřit cílový objem, léčit nádory různých velikostí, více ložisek najednou a aplikovat různou dávku záření do různých oblastí dle potřeby i opakovaně.„Metoda tomoterapie má největší výhodu u nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Proto je preferována u nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty,“ řekl ředitel onkologického centra VFN doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

Nový přístroj pomáhá v efektivnější léčbě také u gynekologických nádorů, karcinomu mammy, rekta a slinivky břišní. Umožňuje maximálně šetřit zdravé tkáně a zvýšit dávku záření při stejné, nebo i nižší toxicitě.

Za tři roky bylo ozářeno přes tisíc lidí. Byla zavedena i metoda ultraprecizní stereotaktické radioterapie u vybraných diagnóz, zejména nádorů plic a izolovaných metastatických ložisek kdekoli v těle. U těchto diagnóz je léčba tomoterapií mimořádně efektivní, šetrná a ve srovnání s jinými léčebnými metodami prakticky bez nežádoucích účinků.

„Zavedli jsme rovněž zkrácené ozařovací režimy u karcinomu prostaty a prsu, pacienti tak absolvují léčbu za poloviční dobu než dříve, a navíc ve špičkové kvalitě,“ uvedl docent Feltl.

Přístroj je vytížen na dvě směny, poptávka pacientů je veliká, proto by Onkologická klinika potřebovala instalaci dalšího ozařovače. I z důvodu, že v ČR onemocní některým typem zhoubného novotvaru kolem 90 000 lidí ročně.

Dle údajů Národního onkologického registru v roce 2010 bylo 86 235 nově diagnostikovaných onkologických onemocnění, v roce 2015 jich bylo 98 176, v roce 2017 pak 88 767 případů. U žen převládá diagnóza karcinomu prsu (ročně přibude kolem 7 000 nových případů), u mužů vede karcinom prostaty (podobné číslo). Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace, vyšší šanci na delší dožití pacientů po onkologické léčbě i zvyšující se prevalenci výskytu zhoubného bujení v příštích letech je třeba zajistit pacientům odpovídající léčbu a péči.

VFN zaujímá přední pozici mezi onkologickými centry v ČR a je největším pracovištěm v ČR dle objemu onkologické péče u melanomu kůže a nádorů vaječníků. Za posledních šest let bylo ve VFN evidováno přes 63 000 onkologických pacientů ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené