Přeskočit na obsah

Traumacentrum FNKV řadí vláda mezi strategické priority

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je dnes největším traumacentrem v ČR a jeho současný stav vyžaduje významnou investici do nové budovy. Projekt na jeho výstavbu je již několik let připraven. Zpočátku byly náklady na něj odhadnuty na 4,7 miliardy korun, nyní, po deseti letech se počítá se sedmi miliardami.

„Nové traumacentrum ve vinohradské nemocnici dává ohromnou logiku. Když se podíváme na statistiky, tak Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má téměř 5 000 hospitalizací s traumaty ročně, což je více než 20 procent případů ze všech pražských kapacit. Celkově na tuto nemocnici připadá oblast s 1,5 milionem obyvatel. Má také jeden z největších příjmů od zdravotnické záchranné služby, takže je velmi zatížena. Přitom tomu ale dnes její infrastruktura zcela neodpovídá. Takže se rozhodně jedná o klíčový projekt pro fungování zdravotnictví na území hl. m. Prahy a přilehlých částí středních Čech a já jej velice podporuji,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kapacity potřebné pro provoz nového objektu budou přesunuty ze stávajících pracovišť a nepředpokládá se zvýšení počtu lůžek a operačních sálů ani navýšení personálních kapacit nemocnice. Prostřednictvím přesunu stávajících pracovišť dojde k centralizaci péče a efektivnější logistice procesů.

„Nemocnice má špičkové týmy lékařů, takže by traumacentrum okamžitě po dostavbě mohlo začít naplno fungovat. Projekt je připraven, tvořil ho velký tým odborníků, kteří za ním plně stojí. Máme i stavební povolení. Nyní tedy budeme řešit zdroje financování. Uděláme Královské Vinohrady opět královské,“ dodal ředitel FNKV prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., s tím, že nemocnice má zajištěn vhodný pozemek ve svém přímém sousedství, získala platné územní rozhodnutí a také vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Doposud si práce na projektu vyžádaly 150 milionů korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené