Přeskočit na obsah

TRIMED JOB 2017

TRIMED JOB 2017 Českou verzi mezinárodního veletrhu JOB DAYS, na němž lákají české lékaře náboráři německých a rakouských nemocnic, upořádal 22. listopadu TRIMED - Studentský spolek 3. LF UK. Program čtvrtého ročníku byl zaměřen na obory Všeobecné lékařství a Všeobecná sestra.

„Cílem je přiblížit studentům a absolventům medicíny jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění,“ řekl MT hlavní pořadatel student čtvrtého ročníku 3. LF UK Tomáš Sychra.

Na Veletrhu se představilo 17 vystavovatelů, například Institut klinické a experimentální medicíny, společnost Agel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a společnosti AMECA a Johnson and Johnson. Po celý den byly jejich stánky obklopeny davy zájemců, kteří se dozvěděli, jaké lékařské specializace nemocnice hledají a v jakém oboru mohou u nich absolvovat specializační vzdělávání. Mluvilo se i o náborových příspěvcích, stipendiích a dalších benefitech, jako například ubytování. U některých stanovišť si studenti mohli zkusit lékařské zákroky, jako chirurgické šití, laparoskopickou operaci či vyšetření životních funkcí na výukovém modelu.

V posluchárnách Syllabově a Burianově vystoupilo v průběhu dne 14 přednášejících, odpovídali také na otázky z pléna. Proděkan 3. LF UK a ředitel Spojené akreditační komise MUDr. David Marx, Ph.D., hovořil o výhledech mladých lékařů, o své zkušenosti se podělili lékaři připravující se na specializaci v oborech Chirurgie, Vnitřní lékařství, Praktické lékařství a dalších. Posluchači dostali od místopředsedy Mladých lékařů, z.s., MUDr. Martina Kočího návod, jak hledat rezidenční místo, a dozvěděli se o podmínkách přípravy na atestaci a práci lékaře v USA, Německu či Švýcarsku od lékařů, kteří v těchto zemích pracují.

„Medicína je velmi široký obor, můžete být klinik, můžete být teoretik, pracovat v komplementu. Jedním z cílů veletrhu je seznámit studenty, budoucí absolventy a lékaře, jaké mají možnosti, jakým oborům se mohou věnovat, co to stojí, jaké jsou podmínky atestací a specializačního vzdělávání. Dále cílem je usnadnit lékařům přímo hledat pracovní místa a studentům domluvu prázdninové praxe,“ shrnul možnosti Sychra.

K výsledkům čtvrtého ročníku uvedl, že ohlas byl obrovský. „Celý den bylo na veletrhu mnoho účastníků, a co se týká nemocnic, zájem byl tak velký, že jsme bohužel museli několik nemocnic z prostorových důvodů odmítnout. Otázkou do budoucna je, zda veletrh přesunout, rozšířit do dalších pater fakulty, nebo ho pořádat o víkendu či v děkanském dni, kdy je fakulta volná. Rád bych veletrh rozšířil do dalších pater fakulty, kde by bylo více prostoru vyzkoušet si praktické dovednosti. Za tak velký ohlas bych chtěl poděkovat mému organizačnímu týmu – Marii Staré a Dominiku Korenému,“ dodal Sychra.

Veletrh vznikl z iniciativy tehdejšího studenta 3. LF UK Jakuba Polácha, který na tomto ročníku přednášel ze zkušeností svých i kolegů o podmínkách přijetí do atestačních programů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Nyní je v atestační přípravě v Kreiskrankenhaus Freiberg v Německu. K historii veletrhu řekl MT, že trvalo 1,5 roku se třemi různými týmy lidí, než se podařilo rozjet první ročník. Za projekt veletrhu i další projekty studentských akcí dostal ocenění profesorky Radany Königové za mimořádný přínos 3. LF UK.

„Je to akce, na kterou budu přijíždět vždy rád, kontakt s fakultou jsem doposud neztratil, i když pracuju v Německu,“ řekl MT. Studenti se ho ptali na podmínky přípravy k atestaci i možnosti práce v zahraničí. „Rozhodně zájem je až do očí bijící. Podle dostupných statistik projeví během studia zájem 80 procent studentů, asi 50 procentům vydrží až do šestého ročníku a 20 procent do zahraničí opravdu odjede. Situace se mění, člověk získává zkušenosti, mění se mu názor i životní priority. To je stejné v ČR i v zahraničí, ale co se týče mého momentálního pohledu, doufám, že se do ČR vrátím. Do zahraničí jsem šel i s tím, že bych chtěl něco sem přinést zpátky,“ řekl.

Poznamenal, že se snažil být aktivní během studia, ať už na fakultě ve spolku TRIMED, v senátu 3. LF, v předsednictvu senátu UK, ve studentské komoře Rady vysokých škol. „Tyto zkušenosti byly velmi důležité pro rozhodnutí podívat se i za hranice, jak to tam funguje, protože právě tehdy může člověk něco nového přinést,“ shrnul Polách.

Veletrh z pohledu mediků a mladých lékařů, kteří ho navštívili

Anna Olšerová, studentka šestého ročníku: Přišla jsem hlavně kvůli přednáškám a prezentaci nemocnic, abych věděla, jaký mám výběr. Místo jsem nehledala, šlo mi spíš o obecnou informaci. Veletrh mi pomohl rozšířit obzory, že nejsou jen fakultní nemocnice v Praze, že také krajské nemocnice, které nabízejí příznivé podmínky. Jako specializaci si vyberu neurologii, i podle toho jsem se dívala na nabídky nemocnic.

Barbora Žemličková, studentka šestého ročníku: Chtěla bych se věnovat urologii a na veletrhu jsem chtěla zjistit, jaké nemocnice hledají zaměstnance, kde je převis a zhodnotit situaci. Chtěla jsem si poslechnout přednášky, místo jsem nehledala. Až ho budu hledat, ráda bych místo našla v Praze.

Pavel Černovický, student třetího ročníku: Přišel jsem si rozšířit obzory a načerpat inspiraci. Zajímaly mě možnosti prázdninové brigády v nějaké české nemocnici. Mám už nějaké zkušenosti z povinných praxí a stáže, teď bych mohl mít první brigádu. Informace porovnávám a do budoucna schraňuju. Co se týká volby oboru, zajímá mě nefrologie nebo další interní obory, ale to je ještě předčasné řešit.

Klára Pytelová, studentka šestého ročníku: Byla jsem už na minulých ročnících veletrhu, v tomto ročníku jsem navštívila hlavně přednášky, které se týkaly specializačního vzdělávání a změn v novele zákona, které se nás, letošních absolventů budou týkat. Chtěla jsem se dozvědět, jaké novinky v tomto směru budou, případně jestli nám tu neprozradí něco víc, než je oficiálně vydané. Jsme všichni v očekávání, co pro nás novela bude znamenat.

Veletrh z pohledu vystavujících nemocnic a záchranky, včetně organizace sester

MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava: Studenti k našemu stánku přicházeli a ptali se na podmínky pro vzdělávání, což je nyní velké téma vedle financí. Ve financích jsme udělali pokrok, ve vzdělávání jsou to zatím váhavé krůčky doprava, doleva. Mladí lékaři chtějí mít při přípravě na atestaci jistotu, že se jim bude někdo věnovat a na začátku kariéry, kdy je riziko největší, neutrpí například právní újmu, protože se dopustí pochybení. Chtějí mít školitele, který je bezpečně provede prvními kroky, které jsou vždy rizikové. Ptali se také na sociální zázemí, benefity, možnosti stipendií, náborového příspěvku, to všechno jsme schopni jim nabídnout. Samozřejmě je zajímají obory, které mohou dělat. Jen upozorňuju, že často člověk má jinou představu o oboru, než jak to pak vypadá v praxi. Jsem členem akreditační komise pro chirurgii, je velká snaha ze strany seniorních chirurgů, aby vzdělání alespoň v základním kmeni mohlo probíhat téměř výhradně v nemocnicích okresního typu, aby nemuseli lékaři odcházet na dlouhou dobu do fakultních a velkých nemocnice mimo svého bydliště. Byl bych rád, abychom to udrželi i ve druhém stupni, to znamená ve vlastní specializační přípravě s tím, že lékař se musí dostat k výkonům, které by měl znát a může být potenciálně vystaven je udělat v emergentním modu. Typicky je to hrudní chirurgie, kde už stáže ve fakultní nemocnici jsou potřeba, musí to být ale po smysluplnou dobu a lékař se musí opravdu něco naučit, ne pouze zastupovat levnou pracovní sílu.

Vlasta Sovová, informátorka u stánku IKEM: Studenti se ptali na podmínky stáží, kde přesně je volné místo, kde o ně budou mít zájem. Druhá nejčastější otázka byla, zda máme zájem o absolventy. Samozřejmě bereme je všemi deseti. Následně se převážně ptali našich mladých lékařů na všeobecné informace o práci v IKEM. Studenti zjišťovali, čemu by se asi v budoucnu věnovali, někteří se domluvili už i konkrétně, předali jsme si kontakty.

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM: Naším cílem na veletrhu bylo, abychom představili studentům medicíny, co obnáší práce sester a spolupráce lékařů se sestrami. V reálném světě funguje spolupráce velmi dobře, je na každém pracovišti už naprostou samozřejmostí a všichni to vnímají, jak to má být, to znamená, že lékař nemůže pracovat bez sestry a sestra nemůže pracovat bez lékaře. Samozřejmě jsou pracoviště, která trápí nedostatek personálu, tam se může projevovat trochu i nespolupráce, která je dána tím, že jich je málo. My jako ČAS se snažíme, aby lidé, kteří studují, zůstávali v profesi a věnovali se jí nadále i po studiu.

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje: O náš stánek na veletrhu nebyl ten největší zájem, asi mají studenti z práce na záchrance obavy. Ale ti, kteří nás už znali ze stáží, protože my jsme otevření pro stážisty už od prvního ročníku lékařské fakulty, tak nás kontaktovali, ptali se na novinky a další možnosti.

MUDr. Pavel Neumann, Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem: Nabízíme studentům stipendijní programy od třetích ročníků, dostávají stipendijní příspěvek. Mohou se soustředit na studium a neřešit peníze formou různých brigád. Je závazek, že stejnou dobu, jako čerpali příspěvek, potom budou pracovat u nás v nemocnici. Není to vázané na konkrétní obor, takže když si lékař vybere například chirurgii, kde pak není volné místo, nebo chce obor změnit, není problém, může kdykoli během pobírání stipendijního příspěvku obor změnit. Na veletrhu měli studenti možnost zapojit se do simulace výuky na živých pacientech. Naše nemocnice má jako velký benefit, že je toto zařazeno do standardního specializačního vzdělávání lékařů. Většina nemocnic musí posílat na tyto nácviky jinam. Na modelech si místo na živých pacientech medici nebo lékaři vyzkoušejí i méně časté výkony, natrénují situace, které se v anestezii vyskytují vzácně a vyžadují rychlou a přesnou odbornou reakci lékařů. Situací a jejím řešením je provází mentor, následuje debrífink, kde se rozebere, co se udělalo dobře, co špatně. Lékaři obdrží ihned zpětnou vazbu, jak měli postupovat správně. Opakováním situací se stávají dokonalejší, a když se s nimi setkají v reálu, dokážou je řešit bez stresu, což je i pro ně i pro pacienty výhodnější.

MUDr. Dominik Habeš, Oblastní nemocnice Náchod, a.s.,Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.: Zajímavá pro studenty byla naše stipendia. Šestý ročník je velmi náročný, a když se dají sehnat brigády během nižších ročníků, v šestém je to dost limitováno. Peníze jsou potřeba v životě, i na další kroky po studiu. Dále se studenti zajímali o služby, to je strašák pro každého, medici si to v reálu neumějí moc představit. Ptali se, jak služby vypadají, kolik jich je, jestli jsou ve službě mladí lékaři sami, nebo mají podporu starších, a pak je zajímaly peníze. U nás mají studenti dobré podmínky pro práci a zajištěné školitele. Reálně ale vzato, nemyslím si, že současný systém je šťastně nastavený. Školitelem bývá v okresních nemocnicích primář nebo jeho zástupce. Ti mají jiné starosti než řešit banální případy, ke kterým chodí ti mladí. Nemůžeme po nich chtít, aby přestali dělat odbornou činnost a učili mladé lékaře vyšetřovat, vést jednoduché porody, to dělají jiní. Školitel je podle mého funkce čistě papírová a je pak na kolektivu těch zkušenějších, ale mladších lékařů, aby se o výchovu a výuku mladého nastupujícího kolegy postarali. A myslím si, že diverzita zkušenějších lékařů ty mladé více obohatí, než když se každému věnuje primář nebo jeho zástupce. Žádný obor není černobílý, je více přístupů, každý máme nějaký názor a je důležité si udělat zlatou střední cestu vhodnou pro mě. Tu dostanete, když budete poslouchat deset názorů, ne dva nebo jeden. Tak to máme organizované na oddělení my a myslím si, že je to šťastné řešení.

Radioložka MUDr. Milena Troupová, Nemocnice České Budějovice: Radiologie mezi mladými je málo poznaným oborem. Na medicíně je jí věnovaný jeden semestr, takže informace o možnostech práce jsou pro studenty málo známé. Nabízíme stáž, podívat se na oddělení, což mladým dá nejvíc. Při studiu medicíny je radiologie trošku na okraji zájmu, soustředí se více na klinické obory, tam znalostí a povědomí, jak to funguje, je více.

MUDr. Eva Nováková, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.: Studenty z nižších ročníků zajímala stipendia, studenti šestého ročníku se zajímali spíše o náborové příspěvky, benefity, které poskytuje naše nemocnice. Ptali se také, jaká místa máme volná, jestli máme volnou pediatrii, gynekologii, hodně se také ptali na internu a chirurgii.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…