Přeskočit na obsah

Trojkombinace pro léčbu cystické fibrózy má v Evropě zelenou

Evropská komise totiž koncem srpna udělila rozhodnutí o registraci trojkombinace ivakaftor/tezakaftor/ elexakaftor (Kaftrio) v režimu spolu s ivakaftorem v dané indikaci. Schválení přípravku navíc rozšiřuje terapeutické možnosti dostupné pro nemocné od 12. roku věku, kteří mají mutaci F508del – celosvětově nejběžnější mutaci genu pro CFTR způsobující cystickou fibrózu – zděděnou od obou rodičů (dvě kopie). Protein CFTR mj. působí na povrchu buněk a reguluje tvorbu hlenu v plicích a trávicích šťáv ve střevech. Genetické mutace vedou k tomu, že bílkoviny CFTR nefungují správně nebo jich je na buněčném povrchu snížené množství, což v konečném důsledku způsobuje nadměrné houstnutí a hromadění hlenu v plicích či trávicích šťáv. Účinné látky obsažené v trojkombinaci pomáhají zmírňovat příznaky onemocnění tím, že zvyšují množství chybějícího proteinu CFTR na povrchu buněk (elexakaftor a tezakaftor) a zlepšují aktivitu poškozené bílkoviny (ivakaftor).

Registrace léku byla založena na výsledcích dvou globálních randomizovaných, dvojitě zaslepených studií fáze III, které ukázaly statisticky signifikantní a klinicky významné zlepšení plicní funkce (primární cílový parametr) i všech klíčových sekundárních cílových ukazatelů. Do první, 24týdenní studie AURORA F/MF bylo zařazeno 403 pacientů s mutací F508del a mutací s minimální funkcí, kterým byla perorálně podávána trojkombinace ivakaftor/ tezakaftor/elexakaftor plus ivakaftor. Tato léčba vedla k průměrnému zvýšení hodnoty ppFEV1 (objemu usilovného výdechu za 1 sekundu vyjádřeného v procentech předpokládané hodnoty) o 13,9 procentního bodu v porovnání s poklesem o 0,4 procentního bodu u placebové skupiny. Druhá, 4týdenní studie AURORA F/F zahrnula 107 jedinců se dvěma mutacemi F508del. Po podávání trojkombinace ivakaftor/tezakaftor/ elexakaftor a ivakaftoru u nich došlo k průměrnému navýšení hodnoty ppFEV1 o 10,4 procentního bodu oproti nárůstu o 0,4 procentního bodu v rameni, kde nemocní dostávali pouze ivakaftor s tezakaftorem. Z hlediska bezpečnosti byla trojkombinace v obou klinických hodnoceních dobře tolerována, prokázáno bylo také zlepšení kvality života pacientů, měřené pomocí CFQ‑R skóre.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…