Přeskočit na obsah

U COVID-19 vstupuje do hry tocilizumab

Hlavní indikací této látky je v současnosti revmatoidní artritida. Americký regulační úřad FDA nyní vydal souhlasné stanovisko pro klinickou studii fáze tři s tocilizumabem pro nemocné s COVID-19 v závažném stavu. Do globální studie COVACTA se počítá s náborem 330 pacientů. Začít by měla na začátku dubna. Bude v ní porovnáván tocilizumab oproti placebu, všem zařazeným pacientům se jinak dostane standardní péče. Pro účinnost léku u infekce COVID-19 svědčí již několik menších studií, studie COVACTA by měla tato předběžná data potvrdit.

Tocilizumab (RoActemra) se užívá i pro zvládání cytokinového syndromu při CAR-T léčbě v hematologii, kdy jsou nemocnému podávány jeho vlastní leukocyty, co nichž je vpraven chimerický antigen. Pokud není na pracovišti několik dávek tocilizumabu, CAR-T nelze podat.

Mimo jiné by tocilizumab mohl přispět ke zvládání sekundární hemofagocytující lymfohistiocytózy. Tato relativně častá komplikace závažného průběhu COVID-19 je charakterizována vysokou produkcí cytokinů.

Na základě menší čínské studie je již tocilizumab zahrnut do čínských doporučených postupů péče o nemocné s COVID-19.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…