Přeskočit na obsah

U mladých žen přibývá úmrtí na srdeční choroby

Celonárodní studie v USA zjistila zvýšení úmrtnosti na srdeční choroby u žen mladších 65 let. Výzkum byl publikován v časopisu ESC (European Society of Cardiology) European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes. Autoři studie uvádějí, že zatímco úmrtnost na malignity mezi lety 1999 a 2018 každoročně klesala, úmrtnost na srdeční choroby po počátečním poklesu od roku 2010 stoupá.


„Mladé ženy v USA se stávají méně zdravými, což nyní vyvrací dosavadní data o poklesu úmrtí na srdeční choroby. Se zhoršující se epidemií diabetu a obezity v rozvinutých zemích jsou naše zjištění varovným signálem, že zdraví mladých žen je potřeba věnovat větší pozornost,“ uvedla hlavní autorka studie dr. Erin Michosová z Lékařské fakulty Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Podle dr. Michosové ženy často dávají přednost zdraví a potřebám ostatních, často pečují o děti a rodiče a pracují na plný úvazek. „Ale pokud je postihne smrtelný infarkt myokardu, pro své blízké tu nebudou. Ženy musejí upřednostňovat své vlastní zdraví, zejména proto, že srdečním onemocněním lze z velké části předcházet,“ dodává.

Srdeční choroby jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Ve věkové skupině do 65 let ve vyspělých zemích je většina úmrtí způsobena onkologickým onemocněním a hned po něm následují srdeční choroby. Tato studie porovnávala úmrtí na srdeční choroby a malignity u žen mladších 65 let v USA. Vědci analyzovali z národní databáze úmrtní listy z let 1999 až 2018. V průběhu 19letého období byla věkově upravená úmrtnost na nádorová onemocnění a nemoci srdce 52,6, resp. 24,0 na 100 000 obyvatel. Nejčastější příčinou úmrtí na srdeční choroby byla ischemická choroba srdeční (56 %), zatímco nejčastější příčinou úmrtí na onkologická onemocnění byl karcinom dýchacích cest/plic (23 %).

Za celé období studie se podle věku upravená úmrtnost snížila jak u nádorových onemocnění, tak u kardiovaskulárních chorob. Ale zatímco míra úmrtí na malignity trvale klesala po celých 19 let, míra úmrtí na srdeční choroby po počátečním poklesu začala mezi lety 2010 a 2018 opět narůstat. Ve výsledku se absolutní rozdíl v úmrtnosti mezi onkologickými nemocemi a srdečními chorobami významně snížil z 32,7 na 23,0 na 100 000/rok. Jak autoři studie varují, nebudou‑li přijata extrémní opatření v oblasti veřejného zdraví ke zmírnění kardiovaskulárních rizikových faktorů se zaměřením na vysoce rizikové skupiny, může úmrtnost na srdeční choroby nahradit nádorová onemocnění a stát se hlavní příčinou úmrtí u mladých žen.

Podle hlavního autora studie dr. Safi Khana z West Virginia University v Morgantownu, USA, je jednoznačně zapotřebí intenzivnějšího úsilí k prevenci a léčbě srdečních chorob u mladých žen, aby se zvrátil nárůst úmrtí. Jak dodává dr. Michosová, existuje mylná představa, že ženám před menopauzou nehrozí srdeční onemocnění, přitom však celá třetina jejich kardiovaskulárních problémů se objevuje ještě před 65. rokem věku. Studie mladých pacientů s infarktem myokardu ukazují, že ve srovnání s muži byly ženy méně často informovány, že jsou ohroženy srdečními chorobami, a méně často se jim dostávalo jak farmakologické léčby, tak léčby stenty.

„Většině srdečních chorob se lze vyhnout zdravou vyváženou stravou, fyzickou aktivitou, nekouřením a udržováním zdravého krevního tlaku, správných hodnot glukózy v krvi, koncentrace cholesterolu a tělesné hmotnosti. To, že je žena před menopauzou, ještě neznamená, že jí nehrozí riziko. Bohužel, první útok může být fatální, takže musíme zlepšit zejména prevenci,“ uzavřela dr. Michosová.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…