Přeskočit na obsah

Úhrady na rok 2021 podepsány. Nemocnice budou hrazeny podle DRG ze 44 procent

„Úhradová vyhláška na rok 2021 již byla podepsána panem ministrem Prymulou a měla by být zveřejněna ve Sbírce zákonů 30. 10. 2020,“ informovalo v úterý 27. října MT tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Prof. Roman Prymula byl ve funkci od 21. září do 29. října. Úhradová vyhláška musí být vydána jedině do konce října.

Z původního návrhu dřívějšího ministra Adama Vojtěcha byla v úhradách nemocniční péče pro příští rok zachovaná myšlenka významného navýšení podílu úhrad podle klasifikace CZ-DRG bez limitu. Význam historicky nespravedlivých úhradových paušálů výrazně klesne a jednotkové ceny služeb v jednotlivých nemocnicích a od jednotlivých zdravotních pojišťoven se přiblíží.

„Klíčovou změnou je navýšení podílu péče, která bude vyčleněna z paušálu, na 44 % veškeré akutní lůžkové péče (pro srovnání v roce 2020 to bylo pouze 7 %). Téměř polovina všech hospitalizačních případů tak bude hrazena bez limitací a za sblížené základní sazby (sblížené mezi nemocnicemi i pojišťovnami), což je asi nejzásadnější změna v úhradách nemocnic za posledních několik let,“ informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Někteří zástupci nemocnic přitom volali po odložení nástupu na úhrady podle nového DRG. Ministr Prymula se ale přiklonil k tomu, aby se projekt aplikoval do praxe. Klasifikace CZ-DRG je na to podle ministerstva už dobře připravena. V předchozím systému IR-DRG byly některé skupiny výkonů příliš heterogenní a mohly vznikat nespravedlnosti. Poskytovatel, který se více zaměřoval na dražší výkony jedné skupiny mohl dostávat úhradu pod náklady, zatímco jiný, zaměřený na levnější výkony stejné skupiny by byl přeplácený. V současnosti jsou v CZ-DRG úhradové skupiny dostatečně homogenní.

 

Růst až o třetinu

Proti původnímu návrhu předloženému Adamem Vojtěchem byly úhrady pro nemocnice navýšeny. A to tak, aby nemocnice mohly v příštím roce přidat zaměstnancům o deset procent. Na desetiprocentním růstu tarifních platů zdravotníků se předběžně domluvila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Původní požadavek odborů byl růst o deset procent, ministerstvo zdravotnictví původně nechtělo tabulkové platy zvyšovat vůbec a zaměstnanci si měli vystačit se zvažovaným snížením daní.

Podle ministerstva porostou paušální úhrady nemocnicím oproti roku 2019 o 18 procent, odpovídajícím způsobem se navýší základní sazby pro úhradu hospitalizačních případů vyčleněných z paušální úhrady. Celkové příjmy jednotlivých nemocnic porostou o 9,5 až o 34 procent proti roku 2019, psychiatrickým nemocnicím ještě více. „Z ne-psychiatrických nemocnic se nejvyšší růsty pohybují kolem 30 % oproti roku 2019. Na druhé straně u čtyř vysoce specializovaných ústavů dojde k úhradové korekci a růstu úhrad v průměru pouze o 13 % oproti roku 2019, přičemž u nejzasaženější nemocnice dojde k růstu o 9,5 % a tudíž meziroční úhradové stagnaci. Nutno poznamenat, že tato nemocnice by bez sbližování sazeb v roce 2021 měla základní sazbu přes 150 tisíc Kč. U fakultních nemocnic se průměrný růst bude pohybovat od 17,6 % do 21 %,“ vysvětlil tiskový odbor ministerstva zdravotnictví.

Nejvyššího růstu se díky CZ-DRG dostane podle vyhlášky psychiatrickým nemocnicím, úhrady jim oproti roku 2019 porostou i o 50 % a více.

Kromě toho prof. Prymula rozhodl změnit návrh úhradové vyhlášky tak, aby pro malé nemocnice bez urgentních příjmů neplatila minimální základní sazba pro výpočet paušální části úhrady. Zároveň byl zavedený risk koridor u středně homogenní péče ve výši 10 procent, který omezuje sbližování sazeb směrem zdola. „Došlo k ořezání některých neopodstatněných úhradových outlierů, kdy v původním návrhu úhradové vyhlášky mohly některé nepáteřní nemocnice úhradově růst meziročně i o 50 % a více,“ vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví

Vyšší úhrady pro nemocnice zvýší celkové výdaje systému. V září byly ministerstvem zdravotnictví odhadovány celkové výdaje zdravotních pojišťoven v roce 2021 o 14 miliard vyšší než příjmy, a to i přesto, že platby státu za státní pojištěnce rostou pro rok 2021 o 50 miliard korun. Zvýšením úhrad pro nemocnice proti původnímu návrhu se saldo pojišťoven v roce 2021 ještě zvýší, financovat by jej měly z přebytků z předchozích let. Veškeré odhady jsou ale velmi nejisté. Navýšení úhrad nemocnicím není doprovázeno změnami v úhradách pro ostatní segmenty.

 

Covid-19 i v roce 21

Ministerstvo zdravotnictví ve své úhradové vyhlášce počítá s tím, že bude epidemie nového typu koronaviru pokračovat i v roce 2021 tak, že bude ovlivňovat celý systém. „Z důvodu možného vyčleňování kapacit byl snížen produkční cíl paušální úhrady akutní lůžkové péče na 95 % roku 2019,“ uvádí ministerstvo. Zároveň vyhláška navyšuje úhradu hospitalizované covid pacienty s těžkým průběhem. „Za každý ošetřovací den na JIP se navyšuje úhrada o 39 967 Kč, u pacientů na ÚPV a ECMO pak dokonce o 59 064 Kč za den,“ vypočítává ministerstvo. Financování přímých nákladů nemocnic spojených s péčí o pacienty s Covid-19 by tak mělo být zajištěné.

Také u ambulantních praxí bude v roce 2021 zřejmě situace jiná, než co se očekávalo letos na jaře při formulování dohod v dohodovacím řízení, ze kterých vychází úhradová vyhláška pro rok 2021.

„Dohoda z jara byla postavená na mírném optimismu, že rok 2021 bude klidný. Pokud bude ale pokračovat koronavirová krize, je jasné, že parametry úhradové vyhlášky nebudou stačit k financování ambulantní péče,“ uvedl předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko před vydáním úhradové vyhlášky. Podle něj je pravděpodobné, že se ambulance budou snažit domluvit s pojišťovnami pro příští rok lepší úhrady než podle vyhlášky. Ambulantní specialisté také s napětím čekají na vydání nového seznamu hrazených výkonů. Ten navyšuje hodnotu za jednotlivé výkony o deset procent a na tom, že bude schválený, stojí ve většině ambulantních segmentů jarní dohody i úhradová vyhláška.

 

Paušál vs. úhrada podle DRG v lůžkové péči v roce 2021
Všechny základní skupiny výkonů, DRG báze, byly rozděleny na pět skupin.
- Nákladově a klinicky heterogenní báze zůstávají v paušální úhradě. (Většinou výkony v interních oborech.)
- Středně homogenní báze byly vyčleněny z paušální úhrady a budou hrazeny se širšími risk koridory.
- Vysoce homogenní báze byly vyčleněny z paušální úhrady s užšími risk koridory.
- Báze hrazené jednotným případovým paušálem. Jedná se o báze, které byly už v roce 2020 hrazeny podle DRG s jednotnou základní sazbou.
- Psychiatrická péče.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…