Přeskočit na obsah

Úhrady VZP stoupnou v roce 2018 o 11 miliard korun

Úhrady VZP stoupnou v r.2018 podle schváleného plánu o 11 miliard korun Ostatní segmenty mohou počítat s nárůstem příjmů celkem o 1,288 miliardy korun. Vyplývá to ze zdravotně pojistného plánu, který schválily dozorčí i správní rada VZP.

„Zdravotně pojistný plán na rok 2018 byl schválen bez výjimky, bez připomínek, tak jak byl navržen a projednán v pracovní skupině pro finance,“ řekl 27. listopadu po zasedání obou rad novinářům předseda správní rady MUDr. Jiří Běhounek.

Celkové příjmy základního fondu by měly činit 178,8 miliardy korun, což je oproti letošku o 5,1 procenta víc, konkrétně o 8,7 miliardy, z toho 7,7 miliardy nárůst z výběru pojistného a jedna miliarda z přerozdělení. Celkové náklady základního fondu (bez nefinančních položek) jsou pro rok 2018 stanoveny na 178,3 miliardy korun, meziročně vzrostou o 6,2 procenta.

Náklady na zdravotní péči dosáhnou 171,6 miliardy korun s nárůstem o 6,8 procenta. Úhrady v jednotlivých segmentech zdravotní péče vycházejí z výsledků dohodovacích řízení a úhradové vyhlášky. Největší nárůst je plánován v segmentech lůžkové péče o 9,1 procenta, dosáhnou 96,6 miliardy korun, z toho do nemocnic směřuje 88 miliard korun, což je přes 51 procent celkových nákladů. Na ambulantní segmenty bude vynaloženo 41,9 miliardy korun s meziročním nárůstem o 3,9 procenta, přičemž největší objem nákladů je plánován na ambulantní specializovanou péči 14,3 miliardy s meziročním růstem o 3,7 procenta. Na léky vydané na recepty je plánováno 21,6 miliardy korun, nárůst o 2,3 procenta, a na zdravotnické prostředky na poukazy pět miliard korun s nárůstem o 4,2 procenta.

Zdravotně pojistný plán zohledňuje podle ředitele ing. Zdeňka Kabátka rizika, jako možný horší vývoj ekonomiky, náhlé změny struktury pojištěnců a jejich výrazné přesuny, legislativní zásahy a růst cen za zdravotní výkony. Vychází z predikce ministerstev financí, zdravotnictví a práce a sociálních věcí, České národní banky a historické zkušenosti vlivu makroekonomických dat na skutečné příjmy pojišťovny.

„Nastavení příjmové strany vychází z komplexnějšího pohledu při zapracování všech parametrů, které do tohoto pohledu vstupují. Je to pohled konzervativní a ta konzervativnost je na místě, protože tím snižujeme riziko nenaplnění zdravotně pojistného plánu, přičemž jeho naplnění je klíčový parametr,“ uvedl ředitel.

Schválený plán VZP, jehož text má MT k dispozici, předpokládá počet pojištěnců v roce 2018 v průměrné výši 5,926 milionu osob, což je mírný meziroční nárůst o zhruba 4 000 osob.

Plán specifikuje vedle příjmů a výdajů základního fondu také provozní fond, který bude naplněn převodem ze základního fondu do výše 5,2 miliardy korun. Celkové čerpání provozního fondu bylo stanoveno ve výši 4,4 miliardy korun, což je meziroční pokles o 2,8 procenta. Vytvořená úspora bude rezervou pro financování nového informačního systému v následujících letech. Na investice je plánováno 0,34 miliardy korun, především v oblasti informačních technologií.

Rezervní fond byl naplněn do zákonné výše 2,3 miliardy korun již letos, z toho 957 milionů je z úspor provozního fondu. V roce 2018 je plánován další převod úspor z provozního fondu 94 milionů. Celková výše rezervního fondu je pro příští rok plánována ve výši 2,4 miliardy korun.

Celková tvorba preventivního fondu dosáhne 564 milionů korun, čerpán bude ve výši 557 milionů korun. Náklady na preventivní zdravotní péči dosáhnou v příštím roce 523 milionů korun, z toho na zdravotní programy 343 milionů, na ozdravné pobyty 100 milionů a na ostatní činnosti 80 milionů korun.

Na dotaz MT ohledně zajímavých programů pro lékaře ing. Kabátek uvedl, že co se týká smluvních partnerů, spolupracuje VZP s Českou lékařskou komorou na celoživotním vzdělávání lékařů. „Jinak úhradová vyhláška je koncipována tak, že tam nezůstávají velké mantinely na změny v úhradách, nicméně i nadále chceme rozvíjet komunikaci s lékaři. I na základě roku letošního, kdy nám postupně přibývá klientů, se domníváme, že komunikace a spolupráce s našimi smluvními partnery, lékaři, je klíčovým parametrem pro to, abychom stabilizovali náš klientský kmen a dále ho rozvíjeli,“ řekl.

Ředitel zároveň upřesnil, co si konkrétně představit pod zaměřením na komunikaci s lékaři. „Pokud je naším cílem získávat nové klienty, tak se to může dít jedině tak, že se budeme chovat k našim smluvním partnerům předvídatelně a slušně, že budeme pokračovat v jednání, kdy se snažíme komunikovat, vztahy nevyhrocovat, a pokud jsou problémy, tak je řešit konsenzuální dohodou, nikoli sankcemi ze strany VZP,“ řekl.

Podle schváleného plánu bude VZP v segmentu lůžkové péče v souvislosti s obnovou smluv v roce 2018 pokračovat v optimalizaci lůžkového fondu. Už letos zahájila jednání o typové smlouvě se segmentem poskytovatelů lůžkové péče. Prioritou je zejména personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb. Současně se klade důraz i na centralizovaný model specializované péče a vysoce specializované péče. VZP se bude i nadále zaměřovat na přesun vhodné plánované operativy do režimu jednodenní péče a na přesun výkonů z akutní lůžkové péče do ambulancí. Současně bude podporovat nasmlouvání spojených lůžkových fondů chirurgických nebo interních oborů v menších nemocnicích.

O konkrétním rozsahu hrazených zdravotních služeb bude VZP jednat v průběhu roku 2018. Pro objektivní posouzení stavu byla vypracována analýza využití současných kapacit akutní lůžkové péče. Byly stanoveny optimální počty akutních lůžek za jednotlivé obory a odbornosti. V roce 2018 bude analýza detailně rozpracována jako podklad pro jednání s konkrétními poskytovateli zdravotních služeb.

VZP průběžně monitoruje objednací doby a produkční ukazatele v jednotlivých zdravotních službách. Na základě toho bude optimalizovat síť poskytovatelů zdravotních služeb. V souladu s mezinárodním trendem bude VZP posilovat roli zdravotních služeb v domácím prostředí.

V úhradě nových léčiv přicházejících na trh, případně u léčiv již registrovaných se stanovenou úhradou, bude nadále pokračovat ve spolupráci s odbornými společnostmi ve specifikaci pravidel pro indikaci takové léčby. Pojišťovna hodlá v problematice § 16 zintenzivnit kooperaci s ostatními pojišťovnami k zajištění jednoty v posuzování.

V kontrolní a revizní činnosti se VZP zaměří na centra se zvláštní smlouvou, kontroly skrytých sociálních hospitalizací v zařízeních následné lůžkové péče, kontrolu vykazovaných cen u zvlášť účtovaných léčiv, v akutní lůžkové péči na správnost kódování diagnóz v systému DRG či na kontroly indikace zdravotních transportů zdravotnickou dopravní službou.

Výrazný meziroční nárůst výdajů za nově zaváděné technologie VZP očekává u PET/CT o 150 milionů korun, u tomoterapie o 70 milionů, u robotické chirurgie o 80 milionů, u nukleární magnetické rezonance a CT o 80 milionů, u léčivých přípravků s účinnou látkou nusinersen o 100 milionů a u onkologické imunoterapie o 150 milionů korun.

V souvislosti s povinností eReceptu od 1. ledna 2018 budou všem lékařům kompenzovány zvýšené náklady na zavedení do praxe (náklady na připojení k internetu, elektronický recept, elektronický podpis), a to ve výši 1,70 Kč za předepsanou položku na receptu.

Náklady na zdravotní služby v r.2018 v přepočtu na jednoho pojištěnce 28 957 korun
 • ambulantní péče 7086 korun
  • zubní péče 1081 korun
  • praktičtí lékaři pro děti, dorost i dospělé 1624 korun
  • gynekologie 361 korun
 • lůžková péče 18 302 korun
 • léky na recept 3838 korun

 

Náklady na zdravotní služby v roce 2018 podle segmentů 171,698 miliardy (+8,8 %)
 • ambulance 41,87 miliardy (+3,9 %)
  • zubaři 8,406 mld miliardy (+6,2 %)
  • všeobecné praktické lékařství 8,034 miliardy (+3,1 %)
  • gynekologie a porodnictví 2,08 miliardy (+3 %)
  • rehabilitace 1,646 miliardy (+3 %)
  • diagnostická péče 6,74 miliardy (+3,8 %)
  • domácí péče 1,388 miliardy (+5 %)
 • lůžková péče 98,809 miliardy (+9,1 %)
 • lázně 1,86 miliardy (+4,8 %)
 • léky na recept 21,68 miliardy (+2,3 %)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Práce na misích je životní výzva

16. 8. 2022

Letos na jaře se na misi do Afghánistánu vydala i česká anestezioložka MUDr. Štěpánka Vitovská. Před několika týdny se z ní vrátila do ČR. Pracovala…