Přeskočit na obsah

Upadacitinib schválen pro atopickou dermatitidu

Evropská komise schválila upadacitinib (Rinvoq, AbbVie), perorální selektivní a reverzibilní inhibitor JAK, pro léčbu středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Doporučená dávka upadacitinibu pro léčbu atopické dermatitidy u dospělých je 15 mg nebo 30 mg jednou denně podle individuálního stavu pacienta, u dospívajících (12–17 let) a dospělých od 65 let 15 mg jednou denně. Přípravek lze používat s lokálními kortikosteroidy (TCS) nebo bez nich.

Schválení je podloženo údaji z jednoho z největších registračních programů fáze III pro atopickou dermatitidu s více než 2 500 dospělými a dospívajícími se středně těžkým až těžkým stadiem onemocnění. Tyto studie hodnotily účinnost a bezpečnost upadacitinibu v monoterapii a v kombinaci s lokálními kortikosteroidy ve srovnání s placebem. Ve všech třech studiích byly koprimárními cílovými ukazateli alespoň 75% zlepšení indexu plochy a závažnosti ekzému (EASI 75) a validované skóre vIGA‑AD 0/1 (čistá nebo téměř čistá kůže) v 16. týdnu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…