Přeskočit na obsah

Upadacitinib schválen pro atopickou dermatitidu

Evropská komise schválila upadacitinib (Rinvoq, AbbVie), perorální selektivní a reverzibilní inhibitor JAK, pro léčbu středně těžké až těžké atopické dermatitidy u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Doporučená dávka upadacitinibu pro léčbu atopické dermatitidy u dospělých je 15 mg nebo 30 mg jednou denně podle individuálního stavu pacienta, u dospívajících (12–17 let) a dospělých od 65 let 15 mg jednou denně. Přípravek lze používat s lokálními kortikosteroidy (TCS) nebo bez nich.

Schválení je podloženo údaji z jednoho z největších registračních programů fáze III pro atopickou dermatitidu s více než 2 500 dospělými a dospívajícími se středně těžkým až těžkým stadiem onemocnění. Tyto studie hodnotily účinnost a bezpečnost upadacitinibu v monoterapii a v kombinaci s lokálními kortikosteroidy ve srovnání s placebem. Ve všech třech studiích byly koprimárními cílovými ukazateli alespoň 75% zlepšení indexu plochy a závažnosti ekzému (EASI 75) a validované skóre vIGA‑AD 0/1 (čistá nebo téměř čistá kůže) v 16. týdnu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…