Přeskočit na obsah

ÚS dal svým rozhodnutím prostor k diskusi

Ústavní soud rozhodl, že zastoupení zaměstnanců a pacientů ve správních radách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven má být reprezentativnější. Zákonodárci dostali čas do 30. září 2019, aby našli mechanismus, jak větší reprezentativnost zajistit. Zeptali jsme se předsedkyně správní rady VZP a předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., na její názor: 

  • Co přesně znamená rozhodnutí Ústavního soudu?

 

Ústavní soud jasně vymezil, že při současném skutečném postavení zaměstnaneckých pojišťoven na trhu pojištění jsou znevýhodněni běžní pojištěnci, protože do dozorčí i správní rady si určí zástupce největší podílník (velký podnik), ale pojišťovna čerpá finanční prostředky dominantně z financí určených pro zdravotní pojištění.

 

 

  • Jak by měly volby do orgánů pojišťoven probíhat optimálně?

 

Ústavní soud zde dává dobu jednoho roku, což chápu také tak, že dává prostor k diskusi, a tím také jasně ukazuje, že si je vědom důležitosti volených orgánů zaměstnaneckých pojišťoven. Zatím je probíráno několik variant, ale finální podoba procesu, podle mých vědomostí, ještě není zdaleka dokončena.

 

 

  • Není toto rozhodnutí příležitostí sjednotit pravidla pro orgány Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven? Byla byste pro?

 

VZP se řídí dle platné legislativy a v tom případě by se musely i ostatní pojišťovny podřídit danému zákonu, nikoli rozvolňovat povinnosti péče o naše občany, ale naopak sjednotit pevná pravidla.

 

 

  • Zákonodárci budou kvůli rozhodnutí soudu posuzovat v rychlém sledu dvě změny pravidel pro pojišťovny – rychlejší novelu, která bude reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu, a pak komplexní nový návrh zákona o zdravotních pojišťovnách. Je to šťastné?

 

Je nutné se vypořádat s procesem, ale cokoli je prováděno v překotném termínu, je vždy nedokonalé, nicméně abych se mohla vyjádřit podrobněji, musím znát celé písemné rozhodnutí Ústavního soudu, a to jsem zatím neměla k dispozici.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…