Přeskočit na obsah

Úspěchy medicíny v roce 2020

Navzdory celosvětové pandemii COVID‑19 dosáhla medicína v roce 2020 i několika pozoruhodných úspěchů, jak uvádí Alicia Reale‑Cooney na Newsroom Cleveland Clinic nebo Laura Sanders v Science News. Kromě jiného sem patří i nově schválená léčiva proti alergii na arašídy a osteoporóze.

Ze všech potravinových alergií, které postihují 5–8 % dětí v USA, je alergie na arašídy tou nejpravděpodobnější příčinou anafylaxe. Proto je schválení produktu arašídové perorální imunoterapie americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v lednu 2020 mezníkem v oblasti terapie alergií na potraviny. Přípravek Palforzia, obsahující arašídové proteiny, se podává ve zvyšujícím se množství, takže se tělo postupně učí, že tyto proteiny nejsou nebezpečné. Lék neeliminuje alergii na arašídy, ale může pacientům pomoci snášet náhodná setkání s alergenem. Podle výrobce bude lék uveden na trh v květnu 2021.

Nejnovější z antiosteoporotických látek je monoklonální protilátka romosozumab, zaměřená na sklerostin, která působí dvojím účinkem: inhibuje úbytek kostní hmoty a zvyšuje pevnost kosti. Romosozumab byl schválen FDA k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen se značným rizikem zlomenin již v roce 2019, podléhá však dalšímu sledování. Kontraindikací je anamnéza infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody v předchozích 12 měsících a opatrnosti je třeba v případě hypokalcemie nebo přecitlivělosti.

Joan H Dunlop. Oral immunotherapy for treatment of peanut allergy. J Investig Med 2020;68:1152–1155. doi:10.1136/jim‑2020‑001422 Singh A, Gupta D. Romosozumab: a new anabolic arow in quiver for management of osteoporosis. Acta Med Int 2020;7:57–62.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené