Přeskočit na obsah

Už jste někdy viděli reklamu na Rolls‑Royce?

Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích je špičkové pracoviště, které má dvě oddělení: kardio‑intervenční a arytmologické. Zcela nedávno byla na arytmologii instalována jako první v ČR nejnovější verze angiolinky Philips – Azurion 7, verze 2.1 s kompletním vybavením, která byla 2. října 2020 slavnostně uvedena do provozu. Původně zamýšlená velká oslava se kvůli COVID‑19 nakonec konala jen v úzkém kruhu nejbližších spolupracovníků. MT měla čest být při tom.


O Kardiologickém centru AGEL v Pardubicích mnoho informací na internetu k nalezení není. K otázce medializace primář Kardiologického centra MUDr. Aleš Havlíček podotkl: „Když jsem kdysi uvažoval o medializaci, tak se mě bratr zeptal: Už jsi někdy viděl reklamu na Rolls‑Royce? No, tak my jsme ten Rolls‑Royce.“ Pořízení nejvyšší verze Azurionu to potvrzuje. „Naším cílem není medializace a publikace za každou cenu, ale poskytovat péči co nejvyšší kvality občanům našeho regionu,“ dodává primář.

Podle slov předsedkyně představenstva Kardiologického centra AGEL Ing. Zuzany Bartošové bylo nutné vyměnit mnohaletý starší přístroj za takový, který bude vyhovovat nejnáročnějším kritériím pro provádění výkonů a který bude splňovat požadavky vysoce erudovaného týmu pod vedením primáře MUDr. Aleše Havlíčka. „Zvolili jsme Azurion nejnovější verze s kompletním vybavením, protože nám záleží na kvalitě poskytované zdravotní péče, bezpečí zdravotnického týmu i pacientů. Od původně plánovaného oficiálního předání angiolinky jsme v důsledku COVID‑19 museli ustoupit a zvolili jsme přátelské představení rekonstruovaného sálu s novým Azurionem v úzkém kruhu. Těší nás, že tuto nejnovější verzi přístroje s kompletním vybavením máme jako první v ČR,“ řekla Ing. Bartošová.

Od nové angiolinky primář Havlíček očekává kvalitnější zobrazení při podstatném (30–40%) snížení radiační zátěže pro personál i pro pacienty, zkrácení doby výkonu díky lepšímu způsobu navigace a komfortnějšímu ovládání přímo v katetrizačním sále. C‑arm se stropním závěsem dovoluje bezkonfliktní pohyb zdravotníků kolem stolu. „Azurion umožňuje předdefinovat funkce, které se při samotném výkonu aktivují stiskem jediného tlačítka,“ dodává primář.


Třicet let v arytmologii

„S arytmologií jsem začínal, když se arytmie léčily převážně jen farmakologicky, tedy před více než třiceti lety. V současnosti už snad nikoho ani nenapadne léčit bradyarytmii léky a v posledních letech máme k dispozici postupy, kterými léčíme i tachyarytmie pomocí katetrizačních metod. První jednodutinové neprogramovatelné kardiostimulátory se našívaly s vírou, že budou dlouhodobě fungovat. Za poslední tři desetiletí došlo v arytmologii k neuvěřitelnému pokroku, takže všechny tachyarytmie, dokonce i fibrilaci komor umíme ovlivnit buď zcela, nebo alespoň částečně radiofrekvenční ablací,“ vysvětluje primář Havlíček, který arytmologii v pardubické nemocnici zakládal. První kardiostimulátor zde zavedli v roce 1991. Pracoviště provádí celé spektrum intervenčních arytmologických výkonů: implantace kardiostimulátorů, defibrilátorů, resynchronizační léčbu, katetrizační ablace tachyarytmií. „Připravujeme se na nový způsob stimulace prostřednictvím bezdrátových kardiostimulátorů a na tzv. His‑bundle pacing, kdy se pro komorovou stimulaci nezavádí elektroda do komory, ale přímo k Hisovu svazku, což činí stimulaci fyziologičtější,“ říká primář Havlíček.


Léčba navigovaná obrazem

Všechny intervenční výkony v kardiologii se musejí provádět pod kontrolou rentgenu, takže netrpělivě očekávaná vaporizační léčba arytmií bude proveditelná na novém Azurionu, který odpovídá všem novým trendům jak v arytmologii, tak intervenční kardiologii využívající techniku „imaging guided therapy“. Díky vyšší kvalitě obrazu lze vyhodnocovat i ty nejmenší detaily, unikátní technologie Clarity IQ výrazně redukuje radiační zátěž. Zvýšila se také nosnost stolu na 250 kilogramů (původní měl 140 kg), a tak na něj lze uložit i velmi obézní pacienty.

Technologická modernizace v podobě stropního závěsu C‑arm angiolinky si vyžádala v Kardiologickém centru AGEL Pardubice stavební úpravy, konkrétně rekonstrukci antistatických podlah, klimatizace, osvětlení sálu a operačního pole a v neposlední řadě také úpravu stropu, kudy je vedena veškerá kabeláž.

„Na původním rentgenovém přístroji jsme prováděli přibližně 300 výkonů ročně, na nové angiolince bychom chtěli zvýšit počty v příštím roce o 25 procent. Jsem rád, že můžeme našim pacientům s poruchami srdečního rytmu nabídnout léčbu pomocí nejmodernějšího přístroje, který je v současnosti k dispozici,“ uzavírá primář Havlíček.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené