Přeskočit na obsah

Užívání statinů není spojeno s rizikem demence u starších pacientů

O neurokognitivních účincích statinů se stále vedou spory. Některé studie naznačují, že statiny mohou zachovávat kognitivní funkce, zatímco jiné naznačují možnost škodlivých neurokognitivních účinků. Autoři nové a velké prospektivní analýzy využili komplexní údaje o kognitivních funkcích shromážděné ve studii s kyselinou acetylsalicylovou k provedení observační studie týkající se statinů a kognitivních funkcí. Sledovali téměř 19 000 účastníků po dobu průměrně skoro pěti let. Užívání statinů bylo spojeno pouze s nesignifikantním nárůstem demence ze všech příčin a pravděpodobné Alzheimerovy choroby a nebylo spojeno s mírnou kognitivní poruchou.
Medián věku účastníků byl 74 let a 56 procent tvořily ženy. Při 85 557 osoborocích sledování identifikovali výzkumníci 566 incidentních případů demence.

Autoři došli k závěru, že základní užívání statinů nebylo spojeno s výskytem demence nebo mírné kognitivní poruchy, ale zároveň naznačují, že by bylo vhodné provést další šetření.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.