Přeskočit na obsah

Užívání statinů není spojeno s rizikem demence u starších pacientů

O neurokognitivních účincích statinů se stále vedou spory. Některé studie naznačují, že statiny mohou zachovávat kognitivní funkce, zatímco jiné naznačují možnost škodlivých neurokognitivních účinků. Autoři nové a velké prospektivní analýzy využili komplexní údaje o kognitivních funkcích shromážděné ve studii s kyselinou acetylsalicylovou k provedení observační studie týkající se statinů a kognitivních funkcí. Sledovali téměř 19 000 účastníků po dobu průměrně skoro pěti let. Užívání statinů bylo spojeno pouze s nesignifikantním nárůstem demence ze všech příčin a pravděpodobné Alzheimerovy choroby a nebylo spojeno s mírnou kognitivní poruchou.
Medián věku účastníků byl 74 let a 56 procent tvořily ženy. Při 85 557 osoborocích sledování identifikovali výzkumníci 566 incidentních případů demence.

Autoři došli k závěru, že základní užívání statinů nebylo spojeno s výskytem demence nebo mírné kognitivní poruchy, ale zároveň naznačují, že by bylo vhodné provést další šetření.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…