Přeskočit na obsah

Úzká spolupráce lékárníka s lékařem je ku prospěchu pacienta

Bezkonkurenčně nejčastěji ze všech zdravotnických zařízení navštíví lidé lékárnu. Lékárník je pro ně odborníkem, na jehož radu spoléhají. Na rozdíl od lékařských ordinací je přístup do lékárny bez bariér, daných například objednáváním na konkrétní termín. A je v zájmu pacientů, aby lékárníci úzce spolupracovali s lékaři. Zeptali jsme zástupců obou profesních skupin: Jaké máte vztahy s lékaři/lékárnami ve vašem působišti? Můžete uvést příklady, kdy je úzká spolupráce mezi lékárníkem a lékařem pacientům ku prospěchu?  • Mgr. Leona Štěpková,

 

Lékárna Medea v Hostomicích a Hrobu, okres Teplice

Řekla bych, že vztahy s lékaři mám dobré až vynikající. Samozřejmě jsme všichni lidé a občas někde něco zaskřípe, ale vše v rámci slušnosti. Konflikt jsem za posledních mnoho let měla jen jeden. Vydala jsem klientce větší balení docela drahého léku, než měla předepsané. Byl pátek odpoledne, ona byla propuštěna po operaci z nemocnice, já malé balení neměla skladem a ona s manželem už nechtěla jinam… Samozřejmě to bylo moje riziko a taky mi pojišťovna recept vrátila k přeúčtování, takže jsem to zaplatila ze své kapsy… Ale to, jak velmi nepříjemný rozhovor s lékařem jsme měla, na to nezapomenu. Čím lépe fungují dobré vztahy a důvěra mezi lékárníky a lékaři, tím méně mají pacienti starostí. A donedávna to u nás fungovalo téměř stoprocentně. Jakýkoli překlep či administrativní chybu na receptu jsme po dohodě opravili a klientovi ušetřili další cestu k lékaři. V době elektronických receptů už máme možnosti okleštěné a občas nezbude nic jiného než pacienta s průvodkou poslat zpět (časté bývá, že lékař omylem vybere z číselníku kód léku, který nemá úhradu pojišťovny, přestože je jinak hrazený, apod.). Pokud panuje mezi lékárníkem a lékařem důvěra a korektní vztahy, nemusejí si ani moc volat a řešit každou maličkost zvlášť, a to je také klientům ku prospěchu. V neposlední řadě se setkáváme s pacienty, kteří ne vždy svému lékaři sdělí, jaké všechny léky užívají, na co mají alergii atd. Pokud si své léky vyzvedávají u nás v lékárně, můžeme účinně dělat kontrolu duplicit a případných interakcí, které lékař nemá šanci bez nás odhalit. 

  • PharmDr. Jarmila Skopová,

 

Lékárna Cvikov, okres Česká Lípa

U nás, v malé obci se zdravotním střediskem a lékárnou v jednom areálu, funguje spolupráce velmi dobře. Vážím si toho a zároveň vím, že to není samozřejmost. Máme společný zájem – správně léčený, a pokud je to možné, tak především vyléčený pacient. Základem je vzájemná důvěra. Ta se nedá nařídit ani vygooglovat, dá se ale vytvářet v konkrétních situacích. Za léčbu pacienta odpovídá lékař, lékárník má spoluzodpovědnost za farmakoterapii v rozsahu znalostí, informací a zkušeností, které má. To je vymezení, kterého když si jsme vzájemně vědomi a respektujeme je, ušetříme si případná nedorozumění. Během mé třicetileté praxe se farmakoterapie obrovsky zkomplikovala. Nejenže dnes nikdo nemůže vědět všechno, samostatnou kategorií se stalo umění záchytu lékových problémů. Mám‑li uvést konkrétní příklady z každodenní praxe, nevylovím je v záznamech, ty neexistují, nepatří k dokumentačním povinnostem. Ale to neznamená, že neexistují, provázejí nás každodenně a jsou tak košaté, jako je život sám. Tak například přišla žena s receptem pro antibiotika a až v lékárně sdělila, že je těhotná, u lékaře ji to nenapadlo říci, měla předepsán doxycyklin. Nebo lékař telefonuje, pacient mu přišel vrátit lék, protože se v příbalovém letáku dočetl, že ho nemůže brát, protože je alergický na buráky. Společně jsme našli náhradu bez sójového lecitinu v pomocných látkách. Nebo se nám pacient hypertonik svěřil, že bere jen půl tablety, že té chemie tolik nechce a cítí se dobře, no ale panu doktorovi to neřekl, aby se nezlobil. Již léta jsme zvyklí dispenzovat léky v souvislosti s náhledem do minulých výdejů. Přibude nová medikace, je pacientovi vše zcela jasné? Má předepsánu jinou sílu, jiné generikum než obvykle, byl mezi tím hospitalizován, nemá doma ještě staré zásoby? My i lékaři víme, jaké různorodé nuance obsahuje komunikace s pacienty. A také nejsme neomylní. Jsme‑li v lékárně pro lékaře spolehlivou odbornou pojistkou předepsané farmakoterapie před vydáním pacientovi, je to naše dobrá vizitka a vzájemné vztahy to myslím v dobrém posiluje. 

  • MUDr. Zorjan Jojko,

 

Kardiomed, s. r. o., Praha 7

Beru za pozitivní, že je dnes již dost běžnou praxí, že lékárník nám zavolá, pokud má podezření na nějakou nesrovnalost ve velikosti balení nebo dávkování léků, resp. pokud daný lék není dostupný a je třeba rozhodnout o jeho náhradě jiným. Myslím, že výrazně ku prospěchu pacientů je také to, že lékárna, která nám je nejblíže, zná naše preskripční zvyklosti, takže se stává jen výjimečně, že by náš pacient k nim musel přijít dvakrát, protože lék, který má od nás předepsaný, by lékárna neměla na skladě. 

  • Mgr. Filip Škarda,

 

provozní ředitel sítě privátních lékáren U bílého lva

Spolupráce mezi lékařem a lékárníkem, především v menších městech a obcích, kde často bývá ordinace lékaře a lékárna na jednom místě nebo velmi blízko, je zcela zásadní. Troufnu si říci, že se často jedná až o symbiotický vztah, který vede k jedinému cíli, a to je starost o naše pacienty. S lékaři komunikujeme prakticky každý den spoustu záležitostí, počínaje výpadky léčiv, přes lékové interakce, kontraindikace preskribovaných léčiv až k doplnění medikace o léčiva volně prodejná. Za svoji osobu mohu říci, že jsme s lékaři rovnocennými parťáky v péči o pacienty, kteří se na nás prakticky každý den s důvěrou obracejí. Společně s lékařem řešíme např. „banality“ typu špatně předepsaná velikost balení či chyba v lékové formě nebo síle. Zároveň společně diskutujeme možné nežádoucí účinky léčiv či jejich záchyt. Nezřídka si pacienty mezi sebou „posíláme“ k řešení jejich problémů dle našich kompetencí a jejich stavu. Veškerá spolupráce vychází ze vzájemné důvěry a také z toho, že se mezi sebou jaksi známe, lékárník ví, „co lékař píše“, a lékař naopak spoléhá na znalosti lékárníka. Shrnul bych spolupráci za esenciální a nezbytnou pro fungování primární zdravotní péče o naše pacienty. Není možné, aby tato kooperace byla nahrazena zasláním eReceptu do mobilu a následným doručením léku „poštou“, jak někteří, kterým jde především o byznys, navrhují. 

  • MUDr. Martin Dudek,

 

praktický lékař, Dobřichovice, okres Praha‑západ

Udržuji dobré vztahy s lékárníky, protože se vzájemně doplňujeme. Kromě toho, že využívám lékárnu k zásobování ordinace léky, tak spolupracujeme na léčbě pacientů. Od lékárníka očekávám, že pacientům poradí s volně prodejnými léky, které doporučuji u řady onemocnění (např. léky na bolest, teplotu apod.). Lékárník dále může pacientům zaměňovat léky v případě nedostupnosti mnou předepsaného léčiva nebo podle potřeby, např. pokud pacient chce menší či žádný doplatek. Jako zásadní přínos vidím odborný dohled při výdeji léčiv, protože i já, jakožto lékař, se mohu splést, a pak je tu pojistka v podobě erudovaného odborníka, který může mou chybu zachytit. 

  • Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.,

 

Lékárna Slatinice, okres Olomouc

Jsem přesvědčen o tom, že máme vztahy naprosto korektní. U lékáren považuji za zcela zásadní to, že ačkoli jsme svým způsobem konkurenti, dokážeme se domluvit ve prospěch pacienta. Není proto neobvyklé, že si zejména s lékárnami v okolí vzájemně voláme v okamžiku, kdy například nemáme skladem lék, který pacient urgentně potřebuje, a snažíme se najít řešení, aby se mohl co nejdříve začít léčit. Úzká spolupráce mezi lékařem a lékárníkem by měla být pacientovi vždy ku prospěchu. Lékaři se u nás nejčastěji informují na dostupnost léčiv, možnosti jejich přípravy nebo reálnou spoluúčast. Je pravda, že jde asi více informací směrem z lékárny k lékaři, ale to vyplývá i z toho, že pacienti často navštěvují lékárnu jako první zdravotnické zařízení a lékárník může také získat při osobním kontaktu některé další informace i při výdeji na recept. Někdy je pacient zapomene sdělit lékaři, a přitom mohou být zásadně důležité pro řádnou a bezpečnou léčbu. Pak nastupuje samozřejmě konzultace s lékařem a případné změny v terapii. U pacientů je také žádoucí posilovat ve vzájemné synergii jejich adherenci k léčbě, v některých případech je pak vzájemná domluva zdravotníků na postupu vysloveně žádoucí. Naštěstí mezi námi funguje důvěra i zpětná vazba v případě nějaké pochybnosti. Musíme si být stále vědomi toho, že někdy nezískáme každý z nás všechny potřebné informace jednotlivě nebo může kdokoli udělat obyčejnou chybu. Neomylný není asi nikdo z nás. Proto je důležité spolupracovat, vzájemně konzultovat a některé věci pro jistotu ověřovat. Ve prospěch pacienta. 

  • Mgr. Marek Hampel,

 

Lékárna U hradeb, Hlučín, okres Opava

Vztahy s lékaři máme velmi dobré. Prakticky každodenně komunikujeme o odborných záležitostech kolem léků, k jejich aktuálním výpadkům, dále při nefungujícím úložišti elektronických receptů a také při prodloužení platnosti elektronické průvodky. Další oblastí je individuální příprava léčiv především pro kožní lékaře. Tam jsme v čilém kontaktu ohledně předepisovaných receptur. Některé receptury máme vyrobeny tzv. do zásoby pro jejich oblíbenost a další se snažíme s předepisující lékařkou upravit dle aktuálních možností se sháněním surovin. Blízká řetězcová lékárna takové individuálně připravované léky nedělá. Pacientům jsme vysvětlili, že kromě léků na předpis si u nás mohou nechat vyrobit jakýkoli individuálně předepsaný lék. Správně vedená lékárna poskytuje totiž kompletní servis, jak pro lékaře, tak pro pacienty. Samostatnou kapitolu představují výdej a příprava léků na základě doručené žádanky od lékařů, ale poslední roky také od veterinárních lékařů. Obecně lze říci, že v oblasti primární péče je komunikace mezi praktickými lékaři a lékárníky velmi žádoucí a potřebná a lékaři v našem okolí toho velmi využívají. 

  • Mgr. David Gregor,

 

Zámecká lékárna Děčín

Vztahy s lékaři máme dle mého názoru v našem okolí velice korektní, s některými bych se nebál říci přátelské. Kontakty se zintenzivnily především po plošném zavedení eReceptů, které přinesly změny do každodenních činností obou profesí. Zpočátku se řešily především technické problémy, nyní už se vše vrací do zaběhnutých kolejí. Tím pádem jsou nejčastějšími tématy především telefonických hovorů výpadky, případně obnovení dodávek konkrétních léčivých přípravků, dále pak generická substituce nebo doporučení pro změnu účinné látky např. při výpadku topického antibiotika. Poslední dobou se také vrací zájem o individuální přípravu, takže doporučujeme konkrétní receptury pro specifické diagnózy. Dalším důvodem ke kontaktu s lékařem bývá ověření uvedeného dávkování např. dětských sirupů nebo při rozporu s SPC nevyznačeném na receptu či průvodce. Často také pacienti přicházejí s recepty prošlými, takže jim v případě pravidelné medikace šetříme cestu zpátky k lékaři a čas strávený v ordinaci tím, že domlouváme zaslání nového identifikátoru, nejčastěji formou SMS na pacientův mobil. Někdy se také podaří u stálejší klientely nalézt duplicitu v léčbě od různých odborných lékařů, případně nežádoucí účinky, pro které je vhodné léčbu upravit. 

  • Mgr. Aleš Nedopil,

 

lékárna U bílého lva, Říčany, okres Praha‑východ

V naší tradiční lékárně v Říčanech bychom hodnotili spolupráci s okolními lékaři jako průměrnou a profesionální. Pochopitelně, že existují lékaři, kteří např. kvůli pomluvám některých tzv. kolegů z konkurenčních lékáren s námi nijak aktivně nekomunikují, na druhou stranu máme lékaře, kteří si do naší lékárny zasílají objednávky/žádanky i z okolních měst. Tím, že se naše lékárna specializuje na maximálně individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám a dále na magistraliter přípravu, jsou i toto oblasti, kvůli kterým k nám chodí mnoho pacientů, a často je to důvodem ke konzultaci i pro lékaře. Např. díky rozšířené laboratorní přípravě se nám běžně daří překrýt i řadu výpadků v zásobování HVLP léčivy. Další službou, kterou poskytujeme a je doporučována zejména pediatry, je půjčovna kojeneckých potřeb, jako jsou váhy, ultrazvukové inhalátory, odsávačky mateřského mléka apod. Vše uvedené je ku prospěchu jak pacienta a jeho léčby, tak i vysokého společenského kreditu lékaře a lékárníka, který doposud máme. Škoda jen je, že se v poslední době, a to ani nástupem eReceptu, nepodařilo vymýtit neetický a protizákonný výdej HVLP léčiv v ordinacích některých lékařů, který znehodnocuje naši práci, výrazně zhoršuje compliance pacientů a staví lékaře do pozice hokynářů podplacených farmavýrobci.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.