Přeskočit na obsah

V ČR by se uplatnil ještě jeden gama nůž

V listopadu 2009 byl původní přístroj nahrazen plně robotizovanou verzí Perfexion, která byla pořízena ze státní dotace. Inovace přinesla rozšíření léčebných možností zejména u onkologických pacientů s metastatickým postižením mozku. V posledních letech je gama nožem ročně ošetřeno přes 1000 pacientů, tím se Homolka zařadila ve světovém měřítku k nejaktivnějším pracovištím. O využití přístroje a spolupráci s lékaři z terénu jsme hovořili s primářem oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie docentem MUDr. Romanem Liščákem, CSc.

Jaká je vaše spolupráce s terénem, jak se doktoři dozvědí o možnosti poslat k vám své pacienty a jak vše probíhá?

Během 25 let, co je gama nůž k dispozici, jsme se snažili o to, aby se všichni o této léčbě mohli dozvědět. Měli jsme stovky přednášek, na 200 publikací, vydali jsme knížku. Přesto když jsme si před řadou let udělali mapu podle počtu a směrového čísla, odkud k nám pacienti přicházejí, byla na ní bílá místa „zde jsou lvi“ a pak místa, odkud byla spolupráce dobrá. Teď už problém není, myslím, že o naší metodě každý ví. Pacienty nám posílají referující lékaři, na rozdíl od zahraničních pacientů, kde je to iniciativa samotných pacientů. Samozřejmě jsou centra, kde spolupráce je osobní, lepší, a pracoviště, kde je menší. Naše kapacita ale je zcela naplněna, na druhou stranu nikoho z kapacitních důvodů neodmítneme.

Z jakých odborností jsou lékaři, kteří k vám své pacienty posílají?

Jsou to neurologové, neurochirurgové, onkologové, ale i praktičtí lékaři. V podstatě kdokoli, například pokud jde o nádory sluchového nervu, jsou to lékaři ORL.

Jaké jsou hlavní diagnózy pro léčbu gama nožem?

Hlavních diagnóz je šest, tvoří 90 procent indikací. Jsou to tři typy benigních nádorů – meningeom, neurinom akustiku a adenom hypofýzy. Z maligních nádorů jsou to mozkové metastázy, z cévních malformací arteriovenózní malformace a z funkčních onemocnění bolest trojklanného nervu.

Jaká je úspěšnost léčby, lze to vůbec říct u šesti diagnóz souhrnně?

Úspěšnost se pohybuje kolem 90 procent a nad 90 procent.

Setkáváte se ještě s tím, že lékaři chtějí od vás vysvětlit princip této léčebné metody?

To už ani ne. Mezi lékaři je známo, že je to léčba zářením. Liší se od radioterapie tím, že dávka je aplikována jednorázově, což má větší biologický účinek, než když se frakcionuje. Takže my máme úspěšnost i u radiorezistentních nádorů, nebo těch, které neodpovídají na frakcionaci. Důvod toho, že si můžeme dovolit aplikovat dávku jednorázově, je ten, že my dávku přesně stereotakticky zacílíme do chorobného ložiska, zatímco do okolí je spád dávky velmi prudký, takže okolní tkáň je zatížena velmi nízkou dávkou, kterou toleruje.

Co by mělo vést lékaře při rozhodování, zda pacienta poslat k léčbě gama nožem, nebo doporučit spíše protonovou terapii či jiné varianty?

Radiochirurgie gama nožem je jednoznačně vhodnější u benigních nádorů a cévních malformací, pokud to umožňuje jejich objem, pokud nejsou objemově příliš velké. U zhoubných nádorů, u metastáz je léčba gama nožem vhodná, když průměr největší metastázy nepřesahuje tři centimetry a když počet metastáz není větší než čtyři. Technicky je možné ošetřit gama nožem i větší počet metastáz u jednotlivého pacienta, ale na to zde nejsou kapacity. K tomu by bylo potřebné instalovat další gama nůž – buď nejnovější typ, nebo další stejný přístroj. Nelze počet pacientů zvyšovat donekonečna na jednom přístroji.

Proč to nelze?

Náš úspěch je v tom, že naše centrum léčilo největší počet pacientů na světě, ale náš neúspěch je v tom, že během 25 let zde nevzniklo další centrum. V západních zemích, zejména v USA a Japonsku, je jeden gama nůž na dva miliony obyvatel a je to přístroj, který si pořizuje každá významnější neurochirurgie, protože chce mít celé spektrum možností léčebných, které pacientovi poskytuje.

Měla by tedy ČR mít pět gama nožů, abychom se přiblížili úrovni Japonska a USA?

Když se podíváte na počet pacientů, které léčí jedno centrum v Japonsku a v USA, tak to, že léčíme v našem centru největší počet pacientů, není proto, že u nás je víc nemocných, ale protože jsme příkladem efektivity českého zdravotnictví. Oni léčí pacientů méně na vícero přístrojích, ale například v Japonsku pacienti s mozkovými metastázami tvoří 70 procent pacientů, a léčí tam i mnohočetné metastázy, 20, 30 i více metastáz. Ovšem léčba jednoho pacienta trvá celý den, a to my si nemůžeme dovolit, protože musíme denně léčit pět pacientů, abychom uspokojili poptávku, která ze strany pacientů je.

Ideální by tedy bylo instalovat ještě jeden přístroj, abyste uspokojili potřeby?

Určitě, v euroatlantickém regionu my ročně léčíme nejvíce pacientů. Podobným počtům se přibližují v Evropě pracoviště v Marseille a Sheffieldu, kde léčí stejně pacientů jako my, ale na dvou přístrojích, my na jednom.

Ráda bych připomněla, že o kvalitě centra na Homolce a zkušenosti zdejších lékařů svědčí to, že pořádáte školení pro další lékaře...

Ano, jsme školicí centrum a ročně provádíme pět kurzů pro lékaře ze zahraničí, kteří jsou novými uživateli této metody.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Tinnitus: co neškodí, je akceptovatelné

7. 12. 2021

Tinnitem trpěli Beethoven, Michelangelo, van Gogh, leccos o něm ví také třeba Michal Pavlíček nebo Jáchym Topol. Na to, zda jsou příčiny šelestu v…