Přeskočit na obsah

V dohodovacím řízení dosaženo dohod kromě lékárníků

„V minulosti k takovému množství dohod nikdy nedošlo. Zástupci nemocnic, akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče se dohodli po více než deseti letech. Vnímám to jako obrovský úspěch a všem děkuji,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ocenil, že účastníci vyslyšeli jeho apel a veřejnou deklaraci, že nebude do dohodovacího řízení zasahovat.

Při zahájení dohodovacího řízení vyzval ministr k dohodám

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019 bylo zahájeno 30. ledna a oficiálně potrvá do 19. června. Už při zahájení ministr odmítl do procesu zasahovat a nechal stanovení úhrad na účastnících řízení. Ministerstvo určuje úhrady jen v případě, kdy není možné dojít k dohodě.

„Dnešek znamená zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let, kdy ministerstvo direktivně úhradovou vyhláškou určovalo, kolik co bude stát, a ministři pod tlaky jednotlivých segmentů přilepšovali jedněm na úkor druhých,“ uvedl 31. května ministr s tím, že touto cestou on zásadně odmítl jít. „Od začátku jsem žádal poskytovatele a pojišťovny, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Řekl jsem, že dohoda mezi poskytovateli a pojišťovnami je jediná možnost, protože u mě si nikdo lepší podmínky nevylobuje,“ uvedl ministr. Za pozitivní označil to, že v dohodovacím řízení se neřešila jen výše úhrad, ale jednotlivé segmenty přišly s řadou prvků, které cílí na větší efektivitu; příkladem jsou trojcestné žádanky.

Lékárníci nepřistupovali k jednání konstruktivně

„Jedním z důvodů nedohody je neochota lékárníků konstruktivně jednat o více variantách úprav odměňování lékáren. Všechny segmenty, které se dohodly, musely přistoupit na určitý kompromis. Máme omezený objem finančních prostředků a ty se musejí rozdělit spravedlivě. Přístup lékárníků ve stylu: chceme jednu miliardu, nebo nebudeme jednat, je neakceptovatelný, “ vysvětlil ministr.

Podle lékárníků nenaplnilo ministerstvo sliby, které jim před jednáním dalo. „Velmi mě mrzí, že místo konstruktivního jednání s pojišťovnami věnují lékárníci energii psaní kritických tiskových zpráv a mediálnímu nátlaku na ministerstvo. Zdůrazňuji, že ministerstvo lékárníkům ani nemohlo závazně nic slíbit,“ uvedl ministr.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech nedošlo v lékárenském segmentu k téměř žádnému navýšení, ministerstvo před jednáním deklarovalo, že je připraveno k navýšení příjmů lékárníků pro rok 2019, pokud se většina segmentů nedohodne a ono bude přerozdělovat všechny disponibilní prostředky jako v minulých letech. Podle tiskové mluvčí Gabriely Štěpanyové tak byl Vojtěch po letech prvním ministrem ochotným podpořit narůst příjmů lékárníků z prostředků zdravotního pojištění, avšak s podmínkou udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění a upřednostnění dohodovacího řízení.

Ve chvíli historického úspěchu třinácti dohod se manévrovací prostor ministerstva rapidně zúžil, neboť naprostá většina disponibilních prostředků byla přerozdělena v rámci uzavřených dohod. Ministerstvo nemůže a nebude podle mluvčí navyšovat jakémukoliv segmentu úhrady, pokud by to vedlo k deficitu systému veřejného zdravotního pojištění. Nemůže rozdávat peníze rozdané už jinam.

„Vyzýváme zdravotní pojišťovny i zástupce lékárenského segmentu, aby ještě jednou zasedli k jednacímu stolu a přednesli konstruktivní návrhy. Konstruktivností ze strany pojišťoven myslíme adekvátní zohlednění nových regulatorních povinností, se kterými se lékárenský segment potýká a které na něj ještě dolehnou příští rok. Konstruktivnost ze strany lékárenského segmentu je v předložení dat o skutečných příjmech lékáren plynoucích z obchodních přirážek hrazených léčiv a přijmutí diskuze o více formách navýšení úhrad, nejen v navýšení hodnoty signálníhovýkonu. Jsem přesvědčen o tom, že dohoda je stále možná,“ shrnul ministr.

Lékárníci tvrdí, že ústupky už učinili

„Naše naděje, že by červnové jednání se zdravotními pojišťovnami mohlo ještě něco zásadně zvrátit, berou pomalu za své. Podle nás již ze strany lékárníků došlo k zásadním ústupkům, zatímco přístup pojišťoven k dorovnání úhrad zůstává rigidní. Zatímco při předchozích jednáních dohodovacího řízení padl ze strany ministerstva příslib, že se postará o dostatečný objem financí pro lékárenský segment i v případě, že k dohodě mezi lékárníky a zdravotními pojišťovnami nedojde, dnes dává od lékárníků ruce pryč,“ uvedl PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

V dopise adresovaném zástupcům komory a dalších lékárnických sdružení upozornil náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel, že prioritou ministerstva je navýšení platů a mezd zejména zdravotním sestrám. I proto ministerstvo není schopno garantovat objem dostatečných finančních prostředků pro lékárenský segment na příští rok.

Lékárníci upozornili, že oproti ostatním zdravotníkům jsou značně znevýhodněni. Zatímco v ostatních sektorech zdravotnictví platy od roku 2006 rapidně rostou (u lékařů o téměř 52 procent, u sester o 61 procent), u lékárníků má plat od roku 2011 klesající tendenci. Lékárníci jsou závislí na marži a signálním výkonu, který je nižší než v jiných zdravotnických zařízeních.

Lékárníci volají po dorovnání ceny za signální výkon

Jedině tak lze podle nich zabránit krachu dalších lékáren (za posledních pět let bylo v ČR bez náhrady zavřeno 40 lékáren). Poukazují na to, že všem ostatním zdravotnickým zařízením přidají pojišťovny plošně pět procent, lékárníkům ve skutečnosti nabídly navýšení jen o 0,08 procenta. Lékárníci neuspěli s návrhem kompromisu - navýšení o 2,74 procenta. V důsledku toho je podle nich ohrožena existence dalších 600 lékáren. „Signální výkon nahradil v roce 2015 zrušené regulační poplatky, které činily 30 Kč. Nyní je za vydaný recept lékárníkům vypláceno jen 13 Kč. To je pro veřejné lékárny dlouhodobě neúnosné až likvidační,“ uvedl Mgr. Marek Hampel, koordinátor segmentu poskytovatelů lékárenské péče v dohodovacím řízení.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené