Přeskočit na obsah

V Motole poprvé transplantovali plíce nemocnému po COVID‑19

Hrudní chirurgové FN v Motole koncem září provedli vůbec první transplantaci plic u nemocného s respiračním selháním v důsledku infekce COVID‑19. Šlo o pacienta, který byl několik měsíců napojen na ECMO v Nemocnici Na Homolce. Jeho stav komplikovaly opakované infekce, byl však při vědomí. Na čekací listině na transplantaci byl zapsán 122 dní. Samotný výkon trval přibližně osm hodin, nemocný byl po dalších pěti dnech odpojen od mimotělního oběhu a asi po třech týdnech od umělé plicní ventilace. Výkon je unikátní i v mezinárodním kontextu, celosvětově byly provedeny podobných výkonů jen desítky. Do programu transplantací plic je možné zařazovat nejen pacienty po prodělaném onemocnění COVID‑19, kteří mají závažnou chronickou plicní dysfunkci, ale i ty aktuálně hospitalizované se syndromem akutní dechové tísně (ARDS). „Ukazuje se, že vhodnými kandidáty by mohli být lidé s ARDS a horní věkovou hranicí 60–65 let, kteří jsou napojeni na venovenózní ECMO, jsou při vědomí a mají monoorgánové postižení, to znamená pouze poškozené plíce,“ říká prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN v ­Motole.

Sdílejte článek

Doporučené