Přeskočit na obsah

V některých regionech už očkují praktici ve svých ordinacích

Vakcína Comirnaty firem Pfizer a BioNTech vyžaduje přísné podmínky skladování, proto ministerstvo zdravotnictví a vláda v očkovací strategii ani metodickém pokynu k očkování nepočítají s tím, že by vakcinace touto látkou probíhala v ordinacích praktických lékařů. Vývoj ale ukázal, že to možné je, a některé regiony nebo lokality jdou touto cestou. Jiné kraje ale projektům vakcinace v ordinacích praktiků brání, tvrdí zástupci praktických lékařů.

„Upřímně řečeno, my jsme ze začátku v první fázi očkovat proti COVID-19 ani nechtěli, zejména tou logisticky složitou vakcínou. Když jsme ale viděli, jaký vypukl chaos, jak obrovská panuje nejistota mezi pacienti, kteří nás zaplavují množstvím dotazů, řekli jsme si, pojďme do toho, a rozhodli jsme se očkovat,“ MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Zástupci praktických lékařů nabídli možnost podávání vakcín lidem starším 80 let v ordinacích praktických lékařů všem krajům České republiky, uvedl MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Většina praktických lékařů v krajích avizovala ochotu se na tom podílet. „Kraje k tomu přistoupily různě, jsou regiony, kde se rozběhly pilotní projekty, například ve Zlínském kraji,“ uvedl Šonka. „Nejlépe to proběhlo na Praze 7, kde bylo naočkováno více než 1100 seniorů ve věkové skupině 85 +. Ukazuje se, že pokud je politická vůle dostat vakcíny k praktickým lékařům, jsou schopni účinně zorganizovat očkování v této věkové skupině,“ tvrdí Šonka.

V některých krajích to ale takto nefunguje. Důvodem není ani neochota praktických lékařů, ani nezájem pacientů. „Pacienti o to mají zájem. Zejména ti venkovští nemají chuť cestovat do očkovacích center. Mají také problém s centrální registrací,“ uvedl Šonka. Kromě nedostatku vakcíny podle Šonky brzdí aktivitu praktiků nezájem nebo neochota krajských politiků a koordinátorů.

Jako příklad nepovedeného projektu uvedl zrušené očkování v Moravskoslezském kraji. Tam se podle jeho slov zhruba dvě stovky lékařů chystaly na očkování svých seniorů v ordinacích. V pátek dostali informaci, že jim v úterý bude přivezena vakcína a měli do neděle dodat údaj o počtu požadovaných dávek. O víkendu proto obvolali své pacienty, přichystali jim termíny očkování a vše naplánovali tak, že mohlo být podáno do konce týdne 5800 dávek vakcíny. „V neděli večer přišla SMS, že se celá akce ruší,“ tvrdí MUDr. Šonka. „Komunikovali jsme s hejtmanem, který sdělil, že kraj nemá zájem o zapojení touto formou, ale že se mají praktičtí lékaři zapojit do očkování v očkovacích centrech,“ popisuje. I další pilotní projekty v některých regionech byly pozastaveny, dodává. „Mluvil jsem s premiérem a ministrem zdravotnictví, kteří podpořili očkování seniorů od 80 let v ordinacích praktických lékařů, nicméně v krajích je realita trochu jiná,“ uvedl Šonka.

Úspěšné pilotní projekty podle zástupců praktických lékařů prokázaly, že při dobrém plánování nehrozí v ordinacích praktických lékařů zbytky vakcín. Zásadní je ale mít dopředu informace o dodávkách. I zmiňovaná vakcína Pfizeru může být rozředěná skladována několik dní. Pokud budou mít dostatek vakcín a budou mít správné informace o dodávkách, jsou praktici připraveni proti COVID-19 očkovat.

V centrálním registračním systému se zatím registrovalo se zájmem o očkování zhruba 170 tisíc seniorů nad 80 let, tedy 39 procent této populace.

Zástupci praktických lékařů předpokládají, že až se očkování rozběhne naplno, budou moci v každé ordinaci denně očkovat zhruba deset lidí. To by pro celou republiku znamenalo kapacitu 50 000 očkování denně. „Věříme že v okamžiku, kdy praktičtí lékaři budou naplno zapojeni do očkování, dojde k zásadnímu zlomu v pokrytí populace vakcinací. Doufejme, že to bude do začátku března. Podmínkou je plynulé zásobování vakcínou, stříkačkami a jehlami a přátelský záznamový software. Při splnění těchto podmínek jsme připraveni do podzimu naočkovat šest milionů dávek a imunizovat tak proti covidu tři miliony našich spoluobčanů,“ uvedl doc. Bohumil Seifert, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Ordinace praktických lékařů jsou v současnosti nadmíru vytížené, tvrdí dr. Mucha. „V České republice je 126 000 aktivních případů covidu, v nemocnicích leží 6000, to znamená, že o ostatní se starají praktičtí lékaři. Ti jim umožňují být doma, řeší problémy, které mají, podávají informace. Kromě toho ani ostatní nemoci nezmizely,“ vypočítává doktor Mucha. Přesto podle něj dává smysl, aby si praktický lékař na očkování našel kapacitu. Ušetřit může například na administrativě, navrhuje. „Mnoho ordinací přijalo administrativní sílu navíc, poučenou telefonistku, která vyřizuje neodborné dotazy. Pracujeme na elektronických telefonních ústřednách. Novinkou jsou projekty elektronické sestry, software, který od pacienta sbírá informace před kontaktem s lékařem, například Emmy nebo Medevio,“ uvádí příklady optimalizace administrativy MUDr. Mucha. Za klíčové ale také považuje, aby ani se samotným očkováním nebyla spojená přebujelá administrativa, tedy aby byl co nejjednodušší systém získání informovaného souhlasu pacienta, pokud možno nikoli písemnou formou, a také samotný elektronický systém k očkování aby byl co nejvíce přátelský. Také považuje za nemožné, aby praktici většímu množství pacientů vystavovali potvrzení o aktuálním zdravotním stavu pro účely očkování v očkovacím centru.

Práce praktických lékařů pro dospělé na očkování v očkovacích centrech se dá podle představitelů praktiků očekávat spíše sporadicky.

Také očkování imobilních lidí v domácnostech může být prováděno jen ve výjimečných případech, a to z důvodu časové náročnosti a také nedostatečného vybavení pro řešení případných komplikací.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené