Přeskočit na obsah

V Roudnici otevřeli nové oddělení následné péče

Bez názvu
Foto archiv Penta Hospitals

Díky novému pracovišti je roudnická nemocnice vůbec poprvé v historii schopna poskytovat komplexní následnou péči. Do nového oddělení následné intenzivní péče otevřeného v nemocnici v Roudnici nad Labem investoval vlastník nemocnice, zdravotnická skupina Penta Hospitals, více než 180 milionů korun. Jedná se o jedno z nejmodernějších a největších v Česku.

„Když jsme v roce 2020 přebírali roudnickou nemocnici, říkali jsme, že naším cílem je další rozvoj služeb a jejich kvality. A jsem ráda, že se nám podařilo za pouhé tři roky projekčně připravit, personálně obsadit a otevřít špičkové pracoviště, které dosud v nemocnici chybělo,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals. Ta zároveň poděkovala všem, kteří přispěli k vzniku nového oddělení. „Nic takového by v tak krátké době nebylo možné, nebýt velkého úsilí jak zaměstnanců samotné nemocnice, tak centrálního týmu naší skupiny, kteří se společně na přípravě i realizaci projektu podíleli,“ dodala.

Podle výkonného ředitele skupiny Penta Hospitals Františka Wernera, který zároveň vede i roudnickou nemocnici, bude přínos pro obyvatele této části Ústeckého kraje okamžitý a významný. „Dříve museli být pacienti, kteří vyžadovali následnou nebo dlouhodobou intenzivní péči, převáženi na vzdálená pracoviště do Prahy nebo Ústí nad Labem. To samozřejmě komplikovalo i možnosti návštěv jejich blízkých, které jsou pro rekonvalescenci velmi důležité. Nyní ale budou moci být pacienti z Roudnice a okolí léčeni v blízkosti svých domovů, což považuji za veliký posun,“ uvedl.

V čele nového oddělení stanul primář MUDr. Pavol Cyprich, který má za sebou bohaté zkušenosti s péčí v oblasti intenzivní medicíny a podílel se i na sestavování profesionálního týmu, který bude zajišťovat chod nového pracoviště. Ten má na oddělení k dispozici špičkovou techniku od resuscitačních lůžek přes systémy centrální monitorace životních funkcí nebo lékové systémy až po vyspělý systém kontroly prostředí, který na oddělení vedle teploty monitoruje a reguluje i vlhkost a další parametry. Samozřejmostí moderního oddělení pak je i vybavení všech pokojů internetem, televizory a dalším příslušenstvím. „Vybavení na tak vysoké úrovni je velmi důležité pro kvalitu a bezpečnost poskytované péče,“ vysvětlil primář Cyprich s tím, že nejčastějšími pacienty nového pracoviště budou lidé v kritickém stavu, u nichž již byly stabilizovány základní životní funkce, ale přesto nadále vyžadují specializovanou péči. „Většinou jsou to pacienti po cévní mozkové příhodě, závažných traumatech nebo po těžkém srdečním selhání. Proto je pro ně velmi důležité nejen kvalitní technické vybavení, ale také kvalifikovaný tým lékařů, sester i dalších profesí,“ uvedl primář. O pacienty na 26 lůžkách oddělení bude pečovat kvalifikovaný a zkušený personál. Od března pak oddělení doplní ještě dalších 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Stavba nového oddělení byla velmi náročná, musela proběhnout nejen za plného provozu nemocnice, ale také ve velmi krátkém čase. „Základem bylo neohrozit provoz ostatních oddělení nemocnice, třeba v blízkosti operačních sálů jsme mohli pracovat až po 15. hodině. Největší výzvou ale bylo provedení nové vestavby v atriu, kam nebyl prakticky žádný přístup. Přímo uprostřed atria totiž vedl nasávací komín vzduchotechniky pro operační sály, který musel být bez omezení zachován v provozu,“ říká vedoucí projektu Petr Lohniský ze společnosti Metrostav DIZ. Technici nakonec komín prodloužili o celých 10 metrů a úspěšně se ho podařilo obestavět.

Otevřením oddělení následné intenzivní péče získala nemocnice v Roudnici nad Labem kompletní řetězec následné péče. Na nové oddělení totiž navazuje také pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, léčebna dlouhodobě nemocných, domácí péče a poté i standardní sociální služby. Investice do nového oddělení ale není zdaleka jedinou, kterou vlastník v nemocnici od roku 2020 realizoval. K těm nejvýznamnějším patřilo například rozšíření porodnice, modernizace radiologické techniky, nákup nových rehabilitačních van nebo zřízení nového infuzního stacionáře. Významným milníkem se pak stala i akreditace SAK v únoru 2023, která potvrdila, že Nemocnice Roudnice nad Labem splňuje veškeré standardy moderní a bezpečné medicínské péče. Skupina Penta Hospitals se navíc rozhodla významnou měrou přispět k rozvoji následné intenzivní péče nejen ve svých zařízeních, ale i v celé České republice. Uspořádá proto historicky první oborový Kongres následné intenzivní péče, který proběhne ve dnech 10. až 12. dubna 2024 v Praze. Účast na akci již přislíbili přední odborníci české intenzivní medicíny.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…