Přeskočit na obsah

Vakcinace z pohledu nemocniční lékárny

  • Mohl byste stručně popsat, jak očkovací látka prochází nemocnicí od převzetí od společnosti Pfizer až po aplikaci?

Vakcína je dodávána v přepravních izolovaných termoboxech, které jsou naplněny suchým ledem a zajišťují skladovací teplotu pod - 60 °C během transportu. Po dodání je vakcína umístěna v lékárně do našeho stacionárního hlubokomrazicího boxu zajišťujícího shodné teplotní podmínky. V součinnosti s jednotlivými očkovacími stanicemi zajišťujeme vždy den dopředu rozmražení odpovídající množství ampulek vakcíny v lednici při 2 až 8 °C. Takto jsou ampulky na další den vydávány přímo na očkovací stanice, kde kolegové v čas potřeby vakcínu finálně rozředí fyziologickým roztokem a následně mohou vakcínu aplikovat. Pro potřeby našeho mobilního týmu rozřeďujeme ampulky s vakcínou přímo u nás v lékárně.

  • Jak se s očkovací látkou zachází v rámci mobilního týmu, opět od převzetí po aplikaci?

Mobilní tým vyzvedává v nemocniční lékárně již naředěné ampulky, které mohou být uchovávány v běžné, pokojové teplotě, a to až po dobu 6 hodin. S ampulkami uloženými ve vypolstrovaném transportním boxu bez prodlení vyjíždí na určené místo, kde je naředěná vakcín aplikována.

  • Stává se, že připravená vakcína zbude? Co se děje pak?

K tomuto jevu u vícedávkových vakcín bude nevyhnutelně docházet; zatím se nám vzhledem k enormnímu zájmu o očkování daří za vypadnuvší pacienty (nejčastěji ze zdravotních důvodů) velmi rychle přivolat jiné indikované zájemce.

  • Kde vidíte největší riziko porušení chladového řetězce?

Vzhledem k jasně nastaveným pravidlům a interně definovaným procesům si nemyslím, že by bylo toto riziko výrazné. Jako nejvíce rizikový, byť vysoce nepravděpodobný, vidím scénář selhání chladicího zařízení a zároveň monitorovacího systému; a pak je zde samozřejmě vždy možnost lidské chyby (chybné uložení vakcíny). S chlazenými léky v nemocnici standardně zacházíme a práce se zamraženým léčivým přípravkem probíhá pouze v lékárně, kde s ní nakládá proškolený personál.

  • Co bylo z pohledu nemocniční lékárny při nastavení vakcinace největší výzva?

Zejména velmi rychlá potřeba vyřešit celý logistický proces před a během vánočních svátků, kdy bylo potřeba jasně nastavit jak interní procesy v lékárně (převzetí vakcíny, její uskladnění včetně zajištění hlubokomrazicího boxu, evidence dodání, postupy pro rozmražení a naředění), tak jejich hladké napojení na procesy na odděleních tak, aby kolegové vždy měli k dispozici vakcínu a nedocházelo ke zbytečným prodlevám. Samostatným problémem, na kterém jsme se s kolegy z Nemocniční lékárny procesně také aktivně podíleli, pak bylo nastavení interního rezervačního systému, jelikož celostátní řešení je zatím ve vývoji a bude spuštěno až za několik dní.

  • Máte nějakou radu pro kolegy, kteří se na vakcinaci připravují, jak celý proces zjednodušit?

S kolegy – nemocničními lékárníky jsme již od druhé poloviny prosince ve velmi intenzivním kontaktu, tato výměna zkušeností je na nebývalé úrovni a věřím, že i díky tomu, byť to možná zní trochu neskromně, se vakcinační kampaň po celé republice rozběhla bez zásadních komplikací.

Určitě je zcela zásadní ustanovit v rámci dané nemocnice koordinační tým, který celý očkovací proces v nemocnici - včetně detašovaných pracovišť a dalších napojených zdravotnických zařízení - detailně popíše a na základě vlastních i cizích zkušeností bude postupně kultivovat.

  • Co podle Vás bude hlavním limitem vakcinace v celorepublikovém kontextu, pochopitelně kromě dostatečného přísunu vakcín?

Z pohledu mé odbornosti nemohu nezmínit aktuální nedostatek spotřebního zdravotnického materiálu potřebného k aplikaci vakcín, tedy aplikačních injekčních stříkaček a jehel.

Dále vnímám jako velkou výzvu zajištění dostatečného personálního obsazení vakcinačních center, zejména v době, kdy již bude vakcíny do republiky dodáváno relativně hodně, pokud se bavíme se o horizontu několika měsíců; nicméně při vhodném nastavení a efektivním využití kapacit zejména mimonemocničních zdravotníků by toto nemusel být nepřekonatelný problém.

Osobně se pak obávám také nízkého zájmu v české populaci, čemuž výrazně napomáhají nejrůznější dezinformační kampaně a aktivity, na kterých se bohužel podílí i některé velmi známé osobnosti.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.