Přeskočit na obsah

Včasné podání krve zachraňuje životy

Až dvacetinásobně stoupnou šance na přežití pacienta s polytraumatem, pokud mu je do 15 minut poskytnuta hemostatická resuscitace. Tzv. Blood Far Forward v rámci strategie Damage Control se používá v armádě, stále více ale také na urgentních příjmech nemocnic zejména v USA. Odborné veřejnosti v ČR byla v celé šíři poprvé představena 15. listopadu na 12. střešovickém transfuzním dni.Pro letošní setkání bylo zvoleno multioborové téma, které je společné transfuziologům, hematologům a intenzivistům – na úrovni přednemocniční záchranářům a v urgentní medicíně lékařům na urgentních příjmech, včetně intenzivistů na dděleních ARO, řekl novinářům odborný garant 12. střešovického transfuzního dne plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR. „Téma se týká hemostatické resuscitace v přednemocniční nebo časné nemocniční urgentní péči. Celý koncept se nazývá Blood Far Forward, tedy dostat krev nebo její produkty co nejblíž k pacientovi a aplikovat co nejdříve po vzniku úrazu,“ upřesnil.

Těžké krvácení je druhou nejčastější příčinou úmrtí u pacientů s traumatem a hlavní příčinou úmrtí vojáků při válečných poraněních. Stav spojený s masivním krvácením má 60procentní úmrtnost, pokud se rychle neřeší, pacienti do šesti hodin umírají.

„Fatálnímu konci lze ve značné míře předejít, pokud se aplikují postupy využití krve nebo jejích produktů co nejdříve, aby se předešlo letální triádě, která kombinuje hypotermii, acidózu a koagulopatii,“ řekl primář.

Celý komplex moderní intenzivistické medicíny se nazývá Damage Control Resuscitation (DCR), název pochází z roku 1943 z amerického námořnictva – Damage Control znamená udržet loď nad hladinou, identifikovat co nejrychleji příčinu poškození, zachraňovat životy a loď dotáhnout do přístavu. V medicíně znamená urgentní léčbu, udržet u pacienta oběh, zajistit dodávku kyslíku ke tkáním a udržet všechny funkce krve. „Vychází se z mechanismu, že krev je orgán, a jako kterýkoli orgán může selhat. Pokud selhává krev, je to příčina vedoucí ke smrti pacientů s traumatem. Pacienti neumírají na poranění, ale na vykrvácení, protože dochází k nekontrolovatelnému rozšiřování dysfunkce krevní srážlivosti,“ vysvětlil primář Bohoněk.

Pokud se před koncept DCR přidá R, znamená to oblasti vzdálené, Remote, které nejsou přímo v nemocnici, tedy přednemocniční péči. To už je koncept, který se týká záchranné služby, urgentních příjmů, vojenského zdravotnictví a odlehlých oblastí. Včasná a komplexní aplikace masivního transfuzního protokolu nebo všech složek krve, které pomáhají zlepšovat funkci krve a restartovat její funkci, zvyšují šanci na přežití.

Svého času se používal a stále se používá termín „zlatá hodina“, tedy že je potřeba pacienta vyřešit do hodiny od poranění. „Není to pravda, zejména na základě velkých dat, která mají kolegové z vojenského zdravotnictví amerických vojenských sil, kteří sbírají data z Afghánistánu a dalších válek posledních desetiletí, víme, že jednoznačný efekt včasné hemostatické resuscitace v prvních 15 minutách znamená až dvacetinásobnou šanci přežití pacientů oproti tomu, když se léky vyrobené z krve aplikují později,“ řekl primář Bohoněk.

Další možností je aplikace plné krve. Dlouhá desetiletí se plná krev považovala za historický přípravek, transfuzní léčba je založena na výhradním podávání jednotlivých krevních složek (erytrocyty, plazma, trombocyty). „Vracíme se ke konceptu plné krve do včasné péče. V USA s konceptem plné krve pracuje již 21 urgentních příjmů na traumacentrech, v Evropě urgentní příjem v Bergenu v Nizozemsku,“ vyjmenoval primář. Střešovický transfuzní den nazvaný Plná krev se vrací umožnil poprvé ve středoevropském prostoru debatu o staronové metodě. V Evropě je tento znovuobjevený koncept víceméně novinkou. Na konferenci se podařilo sehnat unikátní sestavu přednášejících z celého světa, včetně „otců zakladatelů“ této léčebné strategie.

Konkrétní aplikaci ve válečných podmínkách mohli odborníci vidět na videu. „Snažíme se cvičit a zavádět tuto metodu do armády a doufáme, že z armády přejde do civilu – i když ne až k té extrémní podobě, kdy vojáci ve válečném konfliktu v polních podmínkách provádějí odběr od dárce a krev rovnou aplikují poraněnému kolegovi,“ shrnul primář Bohoněk.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…